XML
Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłRyszard Cząstka - naczelnik2020-10-05
Publikujący Wioleta Wojciechowska - redaktor 2020-10-05 14:11
Modyfikacja Wioleta Wojciechowska - redaktor 2020-10-05 14:18
Dodano do archiwum Wioleta Wojciechowska - redaktor 2020-11-30 14:11