XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Wykaz o przeznaczeniu do nieodpłatnego zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Przemyśl nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przemyskiego, położonej w obr. Witoszyńce
Zarząd Powiatu Przemyskiego reprezentujący Powiat Przemyski
działając na podstawie art. 11 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2022 poz. 528) przeznacza do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Przemyśl, z przeznaczeniem na drogę gminną wewnętrzną służącą jako dojazd do nieruchomości zabudowanych i gruntów rolnych, nieruchomość położoną w Witoszyńcach w gminie Przemyśl, objęta KW nr PR1P/00086366/9, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/3 o pow. 0,0403 ha, użytku gruntowego droga „dr”.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wykaz Witoszyńce Plik pdf 1.02 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłBogusława Fac - Naczelnik2022-05-13
Publikujący Kamil Szczygieł - redaktor 2022-05-13 08:13
Modyfikacja Kamil Szczygieł - redaktor 2022-05-13 08:15