Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie :


1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno - budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu
  przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
  zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
  administracyjnych,
20)obronności,
21) promocji Powiatu,
22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.


1. Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych
    w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
2. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te
    sprawy jako należące do kompetencji Powiatu.
3. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swoich
    właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
4. Ustawy mogą określać inne zadania Powiatu.
5. Ustawy mogą nakładać na Powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji
    przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2007-03-30
Publikujący -
Wygenerowano: 27 stycznia 2023r. 11:15:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.