Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2011-02-04
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
001 Uchwała Nr 93-2004 z dnia 28 stycznia 2004 zmieniająca Uchwałę Nr 40-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 96.63 KB
002 Uchwała Nr 94-2004 z dnia 28 stycznia 2004 w sprawie zmiany uchwały nr 27-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 84.97 KB
002a załącznik nr 1 do uchwały Nr 94-04.pdf Plik pdf 47.73 KB
002b załącznik nr 2 do uchwały Nr 94-04.pdf Plik pdf 60.51 KB
003 Uchwała Nr 95-2004 z dnia 5 lutego 2004 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli .pdf Plik pdf 80.85 KB
004 Uchwała Nr 96-2004 z dnia 11 lutego 2004 w sprawie ustalenia wymiaru etatu na stanowisku ds. zamówień publicznych. .pdf Plik pdf 65.67 KB
005 Uchwała Nr 97-2004 z dnia 24 lutego 2004. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.pdf Plik pdf 141.03 KB
005a załącznik nr 1 do uchwały Nr 97-04.pdf Plik pdf 71.64 KB
005b załącznik nr 2 do uchwały Nr 97-04.pdf Plik pdf 95.54 KB
006 Uchwała Nr 98-2004 z dnia 24 lutego 2004.w sprawie zmiany uchwały Nr 22-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 16.pdf Plik pdf 84.90 KB
006a załącznik do uchwały Nr 98-04.pdf Plik pdf 88.67 KB
007 Uchwała Nr 99-2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie zmiany uchwały nr 20-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 71.83 KB
007a załącznik do uchwały Nr 99-04.pdf Plik pdf 69.32 KB
008 Uchwała Nr 100-2004 z dnia 24 lutego 2004.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań .pdf Plik pdf 146.99 KB
009 Uchwała Nr 101-2004 z dnia 10 marca 2004. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2004 rok. .pdf Plik pdf 159.28 KB
009a załącznik nr 1 do uchwały Nr 101-04.pdf Plik pdf 266.14 KB
009b załącznik nr 2 do uchwały Nr 101-04.pdf Plik pdf 594.26 KB
009c załącznik nr 3 do uchwały Nr 101-04.pdf Plik pdf 274.81 KB
010 Uchwała Nr 102-2004 z dnia 10 marca 2004.w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.04 .pdf Plik pdf 105.88 KB
010a załącznik do uchwały Nr 102-04.pdf Plik pdf 131.20 KB
011 Uchwała Nr 103-2004 z dnia 10 marca 2004. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok.pdf Plik pdf 193.40 KB
011a załącznik do uchwały Nr 103-04.pdf Plik pdf 68.92 KB
012 Uchwała Nr 104-2004 z dnia 10 marca 2004 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego .pdf Plik pdf 70.37 KB
013 Uchwała Nr 105-2004 z dnia 10 marca 2004. o powołaniu stałej Komisji do rozpatrywania wniosków na najem dzierżawę.pdf Plik pdf 233.57 KB
014 Uchwała Nr 106-2004 z dnia 24 marca 200 .w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 72.85 KB
014a załącznik do uchwały Nr 106-04.pdf Plik pdf 64.22 KB
015 Uchwała Nr 107-2004 z dnia 24 marca 2004 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego kom .pdf Plik pdf 71.16 KB
016 Uchwała Nr 108-2004 z dnia 24 marca 2004.w sprawie ustalenia podstawowej stawki czynszu za m 2 powierzchni użytkow .pdf Plik pdf 100.45 KB
017 Uchwała Nr 109-2004 z dnia 1 kwietnia 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 255.97 KB
017a załącznik do uchwały Nr 109-04.pdf Plik pdf 66.57 KB
018 Uchwała Nr 110-2004 z dnia 15 kwietnia 2004 w sprawie określenia planu dofinansowania form kształcenia .pdf Plik pdf 139.42 KB
019 Uchwała Nr 111-2004 z dnia 15 kwietnia 2004 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ .pdf Plik pdf 69.85 KB
020 Uchwała Nr 112-2004 z dnia 15 kwietnia 2004.w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Przemyskiego do dok .pdf Plik pdf 69.54 KB
021 Uchwała Nr 113-2004 z dnia 15 kwietnia 2004 zmieniająca uchwałę nr 20-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 72.16 KB
021a załącznik do uchwały Nr 113-04.pdf Plik pdf 69.21 KB
022 Uchwała Nr 114-2004 z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu .pdf Plik pdf 85.08 KB
022a załącznik nr 1 do uchwały Nr 114-04.pdf Plik pdf 182.88 KB
022b załącznik nr 2 do uchwały Nr 114-04.pdf Plik pdf 326.03 KB
023 Uchwała Nr 115-2004 z dnia 12 maja 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 w związku ze zmianą.pdf Plik pdf 180.37 KB
023a załącznik do uchwały Nr 115-04.pdf Plik pdf 66.92 KB
024 Uchwała Nr 116-2004 z dnia 9 czerwca 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 179.93 KB
024a załącznik do uchwały Nr 116-04.pdf Plik pdf 66.33 KB
025 Uchwała Nr 117-2004 z dnia 22 czerwca 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 75.79 KB
025a załącznik do uchwały Nr 117-04.pdf Plik pdf 59.97 KB
026 Uchwała Nr 118-2004 z dnia 29 czerwca 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 142.37 KB
026a załącznik do uchwały Nr 118-04.pdf Plik pdf 62.59 KB
027 Uchwała Nr 119-2004 z dnia 29 czerwca 2004.w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego .pdf Plik pdf 69.13 KB
028 Uchwała Nr 120-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 139.94 KB
028a załącznik do uchwały Nr 120-04.pdf Plik pdf 64.50 KB
029 Uchwała Nr 121-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie wyrażenia zgody dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu .pdf Plik pdf 83.32 KB
030 Uchwała Nr 122-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w P-ślu .pdf Plik pdf 80.27 KB
031 Uchwała Nr 123-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie nabycia w trybie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. .pdf Plik pdf 111.98 KB
032 Uchwała Nr 124-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej .pdf Plik pdf 73.81 KB
032a załącznik do uchwały Nr 124-04.pdf Plik pdf 533.99 KB
033 Uchwała Nr 125-2004 z dnia 20 lipca 2004.w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych .pdf Plik pdf 72.65 KB
033a załącznik nr 1 do uchwały Nr 125-04.pdf Plik pdf 0.00 KB
033b załącznik nr 2 do uchwały Nr 125-04.pdf Plik pdf 68.22 KB
033c załącznik nr 3 do uchwały Nr 125-04.pdf Plik pdf 71.51 KB
034 Uchwała Nr 126-2004 z dnia 28 lipca 2004.w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Przemyślu .pdf Plik pdf 93.01 KB
035 Uchwała Nr 127-2004 z dnia 10 sierpnia 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 82.19 KB
035a załącznik do uchwały Nr 127-04.pdf Plik pdf 73.21 KB
036 Uchwała Nr 128-2004 z dnia 20 sierpnia 2004.w sprawie przyjęcia dokumentu pt.”Rekomendacje dla polityki promocyjnej.pdf Plik pdf 81.79 KB
037 Uchwała Nr 129-2004 z dnia 20 sierpnia 2004.w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu .pdf Plik pdf 87.23 KB
037a załącznik nr 1 do uchwały Nr 129-04.pdf Plik pdf 184.99 KB
037b załącznik nr 2 do uchwały Nr 129-04.pdf Plik pdf 334.40 KB
038 Uchwała Nr 130-2004 z dnia 20 sierpnia 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 139.41 KB
038a załącznik do uchwały Nr 130-04.pdf Plik pdf 72.37 KB
039 Uchwała Nr 131-2004 z dnia 20 sierpnia 2004.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu .pdf Plik pdf 79.07 KB
040 Uchwała Nr 132-2004 z dnia 27 sierpnia 2004.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa .pdf Plik pdf 350.53 KB
041 Uchwała Nr 133-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 Zarządu Powiatu Przemyskiego w sprawie .pdf Plik pdf 70.45 KB
042 Uchwała Nr 134-2004 z dnia 3 września 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 168.59 KB
043 Uchwała Nr 135-2004 z dnia 3 września 2004 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społeczne .pdf Plik pdf 66.54 KB
044 Uchwała Nr 136-2004 z dnia 3 września 2004 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach .pdf Plik pdf 69.30 KB
045 Uchwała Nr 137-2004 z dnia 22 września 2004.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej .pdf Plik pdf 84.99 KB
045a załącznik nr 1 do uchwały Nr 137-04.pdf Plik pdf 69.24 KB
045b załącznik nr 2 do uchwały Nr 137-04.pdf Plik pdf 98.55 KB
046 Uchwała Nr 138-2004 z dnia 29 września 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 84.08 KB
046a załącznik do uchwały Nr 138-04.pdf Plik pdf 136.25 KB
047 Uchwała Nr 139-2004 z dnia 7 października 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok.pdf Plik pdf 282.20 KB
047a załącznik do uchwały Nr 139-04.pdf Plik pdf 88.47 KB
048 Uchwała Nr 140-2004 z dnia 19 października 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 249.59 KB
048a załącznik do uchwały Nr 140-04.pdf Plik pdf 74.93 KB
049 Uchwała Nr 141-2004 z dnia 19 października 2004 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska.pdf Plik pdf 64.70 KB
049a załącznik do uchwały Nr 141-04.pdf Plik pdf 224.23 KB
050 Uchwała Nr 142-2004 z dnia 28 października 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok.pdf Plik pdf 199.59 KB
050a załącznik do uchwały Nr 142-04.pdf Plik pdf 85.21 KB
051 Uchwała Nr 143-2004 z dnia 15 listopada 2004 w sprawie powołania komisji stypendialnej działającej w ramach projekt.pdf Plik pdf 108.60 KB
052 Uchwała Nr 144-2004 z dnia 15 listopada 2004 w sprawie powołania komisji stypendialnej działającej w ramach projekt.pdf Plik pdf 117.20 KB
053 Uchwała Nr 145-2004 z dnia 15 listopada 2004 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej .pdf Plik pdf 74.23 KB
053a załącznik nr 1 do uchwały Nr 145-04.pdf Plik pdf 44.80 KB
053b załącznik nr 2 do uchwały Nr 145-04.pdf Plik pdf 60.54 KB
054 Uchwała Nr 146-2004 z dnia 15 listopada 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 79.20 KB
054a załącznik do uchwały Nr 146-04.pdf Plik pdf 71.71 KB
055 Uchwała Nr 147-2004 z dnia 24 listopada 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 228.93 KB
055a załącznik do uchwały Nr 147-04.pdf Plik pdf 137.05 KB
056 Uchwała Nr 148-2004 z dnia 24 listopada 2004 zmieniająca Uchwałę Nr 125-2004 r. Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 65.53 KB
056a załącznik do uchwały Nr 148-04.pdf Plik pdf 66.57 KB
057 Uchwała Nr 149-2004 z dnia 30 listopada 2004 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pr.pdf Plik pdf 87.22 KB
057a załącznik nr 1 do uchwały Nr 149-04.pdf Plik pdf 70.32 KB
057b załącznik nr 2 do uchwały Nr 149-04.pdf Plik pdf 97.55 KB
058 Uchwała Nr 150-2004 z dnia 30 listopada 2004 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ofertę Zgromadzenia Świętego .pdf Plik pdf 74.65 KB
059 Uchwała Nr 151-2004 z dnia 08 grudnia 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok.pdf Plik pdf 140.65 KB
059a załącznik do uchwały Nr 151-04.pdf Plik pdf 131.69 KB
060 Uchwała Nr 152-2004 z dnia 08 grudnia 2004 w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa do reprezentowania Zarządu .pdf Plik pdf 104.90 KB
061 Uchwała Nr 153-2004 z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 79.48 KB
061a załącznik do uchwały Nr 153-04.pdf Plik pdf 126.31 KB
062 Uchwała Nr 154-2004 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 87.90 KB
062a załącznik do uchwały Nr 154-04.pdf Plik pdf 125.61 KB
063 Uchwała Nr 155-2004 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska .pdf Plik pdf 64.75 KB
063a załącznik do uchwały Nr 155-04.pdf Plik pdf 189.02 KB
064 Uchwała Nr 156-2004 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie wyrażenia zgody opinii o projekcie programu ochrony środowiska.pdf Plik pdf 89.10 KB
064a załącznik do uchwały Nr 156-04.pdf Plik pdf 69.87 KB
065 Uchwała Nr 157-2004 z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w P-ślu.pdf Plik pdf 93.62 KB
066 Uchwała Nr 158-2004 z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Plik pdf 131.81 KB
066a załącznik do uchwały Nr 158-04.pdf Plik pdf 137.77 KB
3.4.6 - SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU 2004 ROK.odt Plik txt 16.13 KB
Wygenerowano: 29 października 2020r. 11:15:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.