Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2011-02-04
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
001 Uchwała Nr 159-2005 z dnia 19 stycznia 2005 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń na okres powyżej trzech .pdf Plik pdf 63.19 KB
002 Uchwała Nr 160-2005 z dnia 1 lutego 2005 w sprawie ustalenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów .pdf Plik pdf 75.15 KB
002a załącznik do uchwały Nr 160-05.pdf Plik pdf 220.64 KB
003 Uchwała Nr 161-2005 z dnia 1 lutego 2005 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska .pdf Plik pdf 89.97 KB
003a załącznik do uchwały Nr 161-05.pdf Plik pdf 115.67 KB
004 Uchwała Nr 162-2005 z dnia 1 lutego 2005 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska.pdf Plik pdf 90.29 KB
004a załącznik do uchwały Nr 162-05.pdf Plik pdf 272.99 KB
005 Uchwała Nr 163-2005 z dnia 16 lutego 2005 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego .pdf Plik pdf 66.19 KB
006 Uchwała Nr 164-2005 z dnia 16 lutego 2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ....pdf Plik pdf 76.56 KB
007 Uchwała Nr 165-2005 z dnia 4 marca 2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2005 rok..pdf Plik pdf 179.98 KB
007a załącznik nr 1 do uchwały Nr 165-05.pdf Plik pdf 283.72 KB
007b załącznik nr 2 do uchwały Nr 165-05.pdf Plik pdf 590.83 KB
007c załącznik nr 3 do uchwały Nr 165-05.pdf Plik pdf 261.27 KB
008 Uchwała Nr 166-2005 z dnia 4 marca 2005 w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31 grudnia.pdf Plik pdf 95.87 KB
008a załącznik do uchwały Nr 166-05.pdf Plik pdf 119.36 KB
009 Uchwała Nr 167-2005 z dnia 4 marca 2005 o powołaniu stałej Komisji do rozpatrywania wniosków na najem dzierżawę.pdf Plik pdf 203.00 KB
010 Uchwała Nr 168-2005 z dnia 9 marca 2005 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków państwowego Funduszu .pdf Plik pdf 96.93 KB
010a załącznik do uchwały Nr 168-05.pdf Plik pdf 876.41 KB
011 Uchwała Nr 169-2005 z dnia 9 marca 2005 w sprawie ustalenia na rok 2005 planu dofinansowania form doskonalenia .pdf Plik pdf 84.54 KB
012 Uchwała Nr 170-2005 z dnia 9 marca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok .pdf Plik pdf 149.35 KB
013 Uchwała Nr 171-2005 z dnia 18 marca 2005 w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.pdf Plik pdf 103.30 KB
013a załącznik do uchwały Nr 171-05.pdf Plik pdf 97.56 KB
014 Uchwała Nr 172-2005 z dnia 31 marca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 176.22 KB
014a załącznik do uchwały Nr 172-05.pdf Plik pdf 69.33 KB
015 Uchwała Nr 173-2005 z dnia 31 marca 2005w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na 2004 rok. .pdf Plik pdf 70.41 KB
016 Uchwała Nr 174-2005 z dnia 31 marca 2005 zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 r. Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 65.35 KB
016a załącznik do uchwały Nr 174-05.pdf Plik pdf 58.52 KB
017 Uchwała Nr 175-2005 z dnia 31 marca 2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Przemyskiemu..pdf Plik pdf 77.85 KB
018 Uchwała Nr 176-2005 z dnia 6 kwietnia 2005 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska .pdf Plik pdf 93.75 KB
018a załącznik do uchwały Nr 176-05.pdf Plik pdf 204.29 KB
019 Uchwała Nr 177-2005 z dnia 6 kwietnia 2005 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 74.81 KB
020 Uchwała Nr 178-2005 z dnia 19 kwietnia 2005 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego PCPR.pdf Plik pdf 73.18 KB
020a załącznik do uchwały Nr 178-05.pdf Plik pdf 1.12 MB
021 Uchwała Nr 179-2005 z dnia 6 kwietnia 2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2005 rok..pdf Plik pdf 189.89 KB
021a załącznik nr 1 do uchwały Nr 179-05.pdf Plik pdf 291.14 KB
021b załącznik nr 2 do uchwały Nr 179-05.pdf Plik pdf 609.02 KB
021c załącznik nr 3 do uchwały Nr 179-05.pdf Plik pdf 267.37 KB
022 Uchwała Nr 180-2005 z dnia 19 kwietnia 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 81.39 KB
022a załącznik do uchwały Nr 180-05.pdf Plik pdf 101.20 KB
023 Uchwała Nr 181-2005 z dnia 27 kwietnia 2005 w sprawie wyrażenia zgody dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyśl.pdf Plik pdf 76.88 KB
024 Uchwała Nr 182-2005 z dnia 27 kwietnia 2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w P-ślu.pdf Plik pdf 73.05 KB
025 Uchwała Nr 183-2005 z dnia 27 kwietnia 2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ.pdf Plik pdf 81.24 KB
026 Uchwała Nr 184-2005 z dnia 27 kwietnia 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 99.68 KB
026a załącznik do uchwały Nr 184-05.pdf Plik pdf 59.80 KB
027 Uchwała Nr 185-2005 z dnia 5 maja 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 100.84 KB
028 Uchwała Nr 186-2005 z dnia 5 maja 2005 zmieniająca uchwałę nr 125-2004 Zarząd Powiatu Przemyskiego z dnia 20 lipca.pdf Plik pdf 83.98 KB
029 Uchwała Nr 187-2005 z dnia 12 maja 2005 w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań .pdf Plik pdf 94.54 KB
029a załącznik do uchwały Nr 187-05.pdf Plik pdf 40.23 KB
030 Uchwała Nr 188-2005 z dnia 12 maja 2005 w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005.pdf Plik pdf 111.13 KB
030a załącznik do uchwały Nr 188-05.pdf Plik pdf 57.98 KB
031 Uchwała Nr 189-2005 z dnia 12 maja 2005 w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu .pdf Plik pdf 95.27 KB
031a załącznik nr 1 do uchwały Nr 189-05.pdf Plik pdf 182.44 KB
031b załącznik nr 2 do uchwały Nr 189-05.pdf Plik pdf 336.71 KB
032 Uchwała Nr 190-2005 z dnia 20 maja 2005 zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 20.07 .pdf Plik pdf 67.54 KB
032a załącznik do uchwały Nr 190-05.pdf Plik pdf 70.43 KB
033 Uchwała Nr 191-2005 z dnia 20 maja 2005 w sprawie przyjęcia oferty Caritas Dom Matki i Dziecka w Przemyślu.pdf Plik pdf 79.60 KB
034 Uchwała Nr 192-2005 z dnia 20 maja 2005w sprawie udzielenia upoważnienia Członkowi Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 92.57 KB
035 Uchwała Nr 193-2005 z dnia 25 maja 2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Członkowi Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Plik pdf 97.09 KB
036 Uchwała Nr 194-2005 z dnia 1 czerwca 2005 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska .pdf Plik pdf 94.78 KB
036a załącznik do uchwały Nr 194-05.pdf Plik pdf 230.56 KB
037 Uchwała Nr 195-2005 z dnia 1 czerwca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok .pdf Plik pdf 172.37 KB
037a załącznik do uchwały Nr 195-05.pdf Plik pdf 80.62 KB
038 Uchwała Nr 196-2005 z dnia 8 czerwca 2005 w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005.pdf Plik pdf 141.63 KB
038a załącznik do uchwały Nr 196-05.pdf Plik pdf 60.65 KB
039 Uchwała Nr 197-2005 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie przyjęcia oferty Towarzystwa „Nasz Dom” - Warszawa .pdf Plik pdf 72.60 KB
040 Uchwała Nr 198-2005 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych .pdf Plik pdf 75.81 KB
040a załącznik do uchwały Nr 198-05.pdf Plik pdf 75.04 KB
041 Uchwała Nr 199-2005 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 108.13 KB
042 Uchwała Nr 200-2005 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora DPS w Huwnikach.pdf Plik pdf 77.42 KB
043 Uchwała Nr 201-2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia z Powiatem Jarosławski.pdf Plik pdf 80.64 KB
044 Uchwała Nr 202-2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 81.72 KB
044a załącznik do uchwały Nr 202-05.pdf Plik pdf 80.30 KB
045 Uchwała Nr 203-2005 z dnia 27 czerwca 2005w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu. .pdf Plik pdf 75.31 KB
046 Uchwała Nr 204-2005 z dnia 19 lipca 2005 w spr.zlecenia prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krasiczyni.pdf Plik pdf 61.48 KB
047 Uchwała Nr 205-2005 z dnia 19 lipca 2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli .pdf Plik pdf 77.62 KB
048 Uchwała Nr 206-2005 z dnia 19 lipca 2005 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Budowania Lokalnego Systemu Opie.pdf Plik pdf 70.59 KB
048a załącznik do uchwały Nr 206-05.pdf Plik pdf 0.00 KB
049 Uchwała Nr 207-2005 z dnia 19 lipca 2005 w sprawie upoważnień do składania oświadczeń woli .pdf Plik pdf 80.08 KB
050 Uchwała Nr 208-2005 z dnia 28 lipca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 176.20 KB
050a załącznik do uchwały Nr 208-05.pdf Plik pdf 93.03 KB
051 Uchwała Nr 209-2005 z dnia 28 lipca 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania .pdf Plik pdf 155.19 KB
052 Uchwała Nr 210-2005 z dnia 26 sierpnia 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 163.85 KB
052a załącznik do uchwały Nr 210-05.pdf Plik pdf 77.78 KB
053 Uchwała Nr 211-2005 z dnia 12 września 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 241.36 KB
053a załącznik do uchwały Nr 211-05.pdf Plik pdf 87.28 KB
054 Uchwała Nr 212-2005 z dnia 21 września 2005 w sprawie zmian Uchwały Nr 211-2005 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 104.77 KB
055 Uchwała Nr 213-2005 z dnia 21 września 2005 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu .pdf Plik pdf 91.62 KB
055a załącznik nr 1 do uchwały Nr 213-05.pdf Plik pdf 195.20 KB
055b załącznik nr 2 do uchwały Nr 213-05.pdf Plik pdf 346.97 KB
056 Uchwała Nr 214-2005 z dnia 27 września 2005 w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005.pdf Plik pdf 87.37 KB
056a załącznik do uchwały Nr 214-05.pdf Plik pdf 52.75 KB
057 Uchwała Nr 215-2005 z dnia 27 września 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 84.84 KB
057a załącznik do uchwały Nr 215-05.pdf Plik pdf 92.52 KB
058 Uchwała Nr 216-2005 z dnia 5 października 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 80.74 KB
059 Uchwała Nr 217-2005 z dnia 12 października 2005 w sprawie powołania komisji stypendialnej .pdf Plik pdf 102.21 KB
060 Uchwała Nr 218-2005 z dnia 12 października 2005 w sprawie powołania komisji stypendialnej .pdf Plik pdf 97.04 KB
061 Uchwała Nr 219-2005 z dnia 12 października 2005 w sprawie upoważnienia pracowników PCPR w Przemyślu.pdf Plik pdf 101.15 KB
062 Uchwała Nr 220-2005 z dnia 12 października 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 207.29 KB
062a załącznik do uchwały Nr 220-05.pdf Plik pdf 80.08 KB
063 Uchwała Nr 221-2005 z dnia 20 października 2005 w sprawie powołania Zespołu opiniującego .pdf Plik pdf 73.88 KB
064 Uchwała Nr 222-2005 z dnia 26 października 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 177.88 KB
064a załącznik do uchwały Nr 222-05.pdf Plik pdf 139.69 KB
065 Uchwała Nr 223-2005 z dnia 26 października 2005 w sprawie powołania komisji przetargowej..pdf Plik pdf 97.48 KB
066 Uchwała Nr 224-2005 z dnia 10 listopada 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 r.pdf Plik pdf 272.21 KB
067 Uchwała Nr 225-2005 z dnia 10 listopada 2005 zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 76.27 KB
067a załącznik nr 1 do uchwały Nr 225-05.pdf Plik pdf 73.68 KB
067b załącznik nr 2 do uchwały Nr 225-05.pdf Plik pdf 71.97 KB
068 Uchwała Nr 226-2005 z dnia 16 listopada 2005 w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2005 rok..pdf Plik pdf 91.98 KB
069 Uchwała Nr 227-2005 z dnia 16 listopada 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok .pdf Plik pdf 152.58 KB
070 Uchwała Nr 228-2005 z dnia 23 listopada 2005 w sprawie użyczenia pomieszczeń na okres powyżej trzech lat..pdf Plik pdf 65.71 KB
071 Uchwała Nr 229-2005 z dnia 23 listopada 2005 w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa do reprezentowania Zarządu.pdf Plik pdf 114.27 KB
072 Uchwała Nr 230-2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 351.99 KB
072a załącznik do uchwały Nr 230-05.pdf Plik pdf 140.63 KB
073 Uchwała Nr 231-2005 z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie powołania Komisji ds. naboru kandydatów na kierownicze stanowi.pdf Plik pdf 70.50 KB
074 Uchwała Nr 232-2005 z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym .pdf Plik pdf 198.66 KB
075 Uchwała Nr 233-2005 z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Plik pdf 149.53 KB
075a załącznik do uchwały Nr 233-05.pdf Plik pdf 157.79 KB
076 Uchwała Nr 234-2005 z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie wyrażenia opinii do projektu programu ochrony środowiska.pdf Plik pdf 97.07 KB
076a załącznik do uchwały Nr 234-05.pdf Plik pdf 103.44 KB
077 Uchwała Nr 235-2005 z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie wyrażenia opinii do projektu programu ochrony środowiska.pdf Plik pdf 103.74 KB
077a załącznik do uchwały Nr 235-05.pdf Plik pdf 52.58 KB
078 Uchwała Nr 236-2005 z dnia 20 grudnia 2005.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok .pdf Plik pdf 134.25 KB
078a załącznik do uchwały Nr 236-05.pdf Plik pdf 172.65 KB
079 Uchwała Nr 237-2005 z dnia 27 grudnia 2005.w sprawie zmian w budżecie powiatu Przemyskiego na 2005 rok .pdf Plik pdf 83.80 KB
079a załącznik do uchwały Nr 237-05.pdf Plik pdf 129.62 KB
080 Uchwała Nr 238-2005 z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok .pdf Plik pdf 200.79 KB
080a załącznik do uchwały Nr 238-05.pdf Plik pdf 144.83 KB
3.4.7- SPIS UCHWAŁ ZARZĄDU 2005 ROK.odt Plik txt 15.84 KB
Wygenerowano: 29 października 2020r. 11:26:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.