Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2011-02-04
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
001 Uchwała Nr 126-2008 z dnia 8 stycznia 2008 w spr. zmiany do Uchwały nr 22-2007 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Plik pdf 117.13 KB
002 Uchwała Nr 127-2008 z dnia 8 stycznia 2008 w spr. wyrażenia opinii do projektu.pdf Plik pdf 63.15 KB
003 Uchwała Nr 128-2008 z dnia 8 stycznia 2008 w spr.określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych.pdf Plik pdf 113.46 KB
003a załącznik do uchwały Nr 128-08.pdf Plik pdf 158.34 KB
004 Uchwała Nr 129-2008 z dnia 18 stycznia 2008r w spr. zatwierdzenia Programu Naprawczego Placówki w Nienadowej.pdf Plik pdf 77.78 KB
004a załącznik do uchwały Nr 129-08.pdf Plik pdf 202.14 KB
005 Uchwała Nr 130-2008 z dnia 15 lutego 2008r w spr. zatrudnienia Dyrektora DPS w Huwnikach.pdf Plik pdf 74.33 KB
006 Uchwała Nr 131-2008 a dnia 15 lutego 2008r w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki w Nienadowej.pdf Plik pdf 86.21 KB
006a załącznik do uchwały Nr 131-08.pdf Plik pdf 990.60 KB
007 Uchwała Nr 132-2008 z dnia 28 luty 2008r w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w 2008 r..pdf Plik pdf 89.10 KB
007a załącznik do uchwały Nr 132-08.pdf Plik pdf 75.94 KB
008 Uchwała nr 133-2008 z dnia 28 luty 2008r w spr. wyrażenia zgody na uczestnictwo Pow. Przem w progr.pdf Plik pdf 88.28 KB
009 Uchwała Nr 134-2008 z dnia 13 marca 2008r w spr. układu wykonawczego budżetu Pow. na 2008r.pdf Plik pdf 153.23 KB
009a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 134-08.pdf Plik pdf 376.28 KB
009b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 134-08.pdf Plik pdf 1.14 MB
009c załącznik Nr 3 do uchwały Nr 134-08.pdf Plik pdf 434.85 KB
010 Uchwała Nr 135-2008 z dnia 19.03.2008r w spr. ustalenia Regulaminu Org. DPS w Huwnikach.pdf Plik pdf 70.27 KB
010a załącznik do uchwały Nr 135-08.pdf Plik pdf 467.93 KB
011 Uchwała Nr 136-2008 z dnia 19 marca 2008r w spr. okreslenia palnu dofinansowania form kształcenia.pdf Plik pdf 120.26 KB
012 Uchwała nr 137-2008 z dnia 19 marca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 146.86 KB
012a załącznik do uchwały Nr 137-08.pdf Plik pdf 124.21 KB
013 Uchwała nr 138-2008 z dnia 19 marca 2008r w spr. ustalenia Regulaminu Org. ZDP w Przemyślu.pdf Plik pdf 149.14 KB
013a załącznik do uchwały Nr 138-08.pdf Plik pdf 1.46 MB
014 Uchwała nr 139-2008 z dnia 27 marac 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 145.25 KB
014a załącznik do uchwały Nr 139-08.pdf Plik pdf 71.40 KB
015 Uchwała Nr 140-2008 z dnia 27 marca 2008r w spr. zatrudnienia Dyrektora POW w Nienadowej.pdf Plik pdf 75.62 KB
016 Uchwała nr 141-2008 z dnia 14 kwietnia 2008r w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finans..pdf Plik pdf 80.55 KB
017 Uchwala nr 142-2008 z dnia 14 kwietnia 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 123.53 KB
017a załącznik do uchwały Nr 142-08.pdf Plik pdf 70.14 KB
018 Uchwała Nr 143-2008 z dnia 14 kwietnia 2008r w spr. upoważnienia Dyrektora PCPR do dok. czyn. dot. projektu.pdf Plik pdf 74.91 KB
018a załącznik do uchwały Nr 143-08.pdf Plik pdf 1.32 MB
019 Uchwała nr 144-2008 z dnia 28 kwietnia 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 125.67 KB
019a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 144-08.pdf Plik pdf 43.37 KB
019b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144-08.pdf Plik pdf 65.94 KB
020 Uchwała Nr 145-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r w spr. środków na usuwanie szkód pow..pdf Plik pdf 2.83 MB
020a załącznik do uchwały Nr 145-08.pdf Plik pdf 55.67 KB
021 Uchwała Nr 146-2008 z dnia 7 maja 2008r w spr. wyrażenia zgody ZS A. Fredry zgody na używanie gruntu.pdf Plik pdf 110.13 KB
021a załącznik do uchwały Nr 146-08.pdf Plik pdf 185.91 KB
022 Uchwała nr 147-2008 z dnia 7 maja 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 175.68 KB
022a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 147-08.pdf Plik pdf 45.48 KB
022b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 147-08.pdf Plik pdf 71.68 KB
023 Uchwała Nr 148-2008 z dnia 16 maja w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 72.99 KB
023a załącznik do uchwały Nr 148-08.pdf Plik pdf 48.06 KB
024 Uchwała nr 149-2008 z dnia 16 maja 2008r w spr. upoważnienia Dyrektora PCPR do zawierania umów.pdf Plik pdf 62.27 KB
025 Uchwała Nr 150-2008 z dnia 16 maja 2008r w spr. powołania Komisji Konkursowej.pdf Plik pdf 83.33 KB
025a załącznik do uchwały Nr 150-08.pdf Plik pdf 166.25 KB
026 Uchwała Nr 151-2008 z dnia 4 czerwca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 142.15 KB
026a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 151-08.pdf Plik pdf 44.92 KB
026b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 151-08.pdf Plik pdf 84.43 KB
027 Uchwała nr 152-2008 z dnia 11 czerwca 2008r w spr. przyjęcia Programu Naprawczego DPS w Huwnikach.pdf Plik pdf 80.80 KB
027a załącznik do uchwały Nr 152-08.pdf Plik pdf 110.40 KB
028 Uchwała Nr 153-2008 z dnia 11 czerwca 2008r zmieniająca uchw. w spr. ustlalenia zasad dofinans..pdf Plik pdf 83.97 KB
029 Uchwała Nr 154-2008 z dnia 11 czerwca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 74.12 KB
029a załącznik do uchwały Nr 154-081.pdf Plik pdf 66.14 KB
030 Uchwała Nr 155-2008 z dnia 23 czerwca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 88.70 KB
030a załącznik do uchwały Nr 155-08.pdf Plik pdf 128.69 KB
031 Uchwała Nr 156-2008 z dnia 30 czerwca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Plik pdf 140.23 KB
031a załącznik nr 1 do uchwały Nr 156-08.pdf Plik pdf 49.21 KB
031b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 156-08.pdf Plik pdf 68.99 KB
032 Uchwała Nr 157-2008 z dnia 30 czerwca 2008r zm. uchwałę Nr 132-2008.pdf Plik pdf 73.98 KB
033 Uchwała Nr 158-2008 z dnia 9 lipca 2008 w spr. wyrażenia zgody ZSZ w Nienadowej - pomieszczenia.pdf Plik pdf 181.55 KB
034 Uchwała Nr 159-2008 z dnia 17 lipca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 129.13 KB
034a Uchwała Nr 159a-2008 z dnia 17 lipca 2008r w spr. powoł. powiatowej komisji do spraw oszac. strat powodzi.pdf Plik pdf 84.99 KB
034b załącznik do uchwały Nr 159-08.pdf Plik pdf 76.12 KB
035 Uchwała Nr 160-2008 z dnia 1 sierpnia. 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 193.30 KB
035a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 160-08.pdf Plik pdf 53.71 KB
035b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 160-08.pdf Plik pdf 79.99 KB
036 Uchwała Nr 161-2008 z dnia 1 sierpnia 2008r w spr. określenia zadań w ramach szkód pwodżiow..pdf Plik pdf 81.24 KB
036a załącznik do uchwały Nr 161-08.pdf Plik pdf 68.95 KB
037 Uchwała Nr 162-2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 256.29 KB
038 Uchwała Nr 163-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r w spr. powierzenia stanowiska dyrektora ZSz w Nienadowej.pdf Plik pdf 69.14 KB
039 Uchwała Nr 164-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r w spr. powierzenia stanowiska dyrektora ZSz w Dubiecku.pdf Plik pdf 67.10 KB
040 Uchwała Nr 165-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. w spr.powolania komisji egzaminacyjnej, awans nauczycieli.pdf Plik pdf 72.11 KB
041 Uchwała Nr 166-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. w spr. ustalenia Regulaminu Org. PCPR w P-ślu.pdf Plik pdf 68.92 KB
041a załącznik do uchwały Nr 166-08.pdf Plik pdf 845.38 KB
042 Uchwała Nr 167-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. w spr. zman w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Plik pdf 198.75 KB
043 Uchwała Nr 168-2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w spr. zmian w budżecie w zw. z uruchom. rezerwy cel..pdf Plik pdf 135.86 KB
044 Uchwała Nr 169-2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Plik pdf 139.48 KB
045 Uchwała Nr 170-2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w spr. zmian zadań w ramach środków na usuwanie szkód pow..pdf Plik pdf 111.13 KB
045a załącznik do uchwały Nr 170-08.pdf Plik pdf 68.50 KB
046 Uchwała Nr 171-2008 z dnia 4 września 2008r. w spr. wyrażenia opinii do projektów, program ochrony środ..pdf Plik pdf 70.81 KB
047 Uchwała Nr 172-2008 z dnia 4 września 2008r. w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Plik pdf 132.35 KB
048 Uchwała nr 173-2008 z dnia 15 września 2008r. w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Plik pdf 141.58 KB
049 Uchwała Nr 174-2008 z dnia 18 września 2008r. w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Org. DPS w Huwnikach.pdf Plik pdf 68.89 KB
049a załącznik do uchwały Nr 174-08.pdf Plik pdf 63.97 KB
050 Uchwała Nr 175-2008 z dnia 30 września 2008r. w spr. wyboru banku na wykonanie obsługi bankowej budżetu Pow..pdf Plik pdf 65.70 KB
051 Uchwała Nr 176-2008 z dnia 30 września 2008r. w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Plik pdf 251.64 KB
052 Uchwała Nr 177-2008 z dnia 30 września 2008r. w spr. udzielenia ipoważnienia do składania woli Zarzad.pdf Plik pdf 3.26 MB
053 Uchwała Nr 178-08 z dnia 30 września 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 132-08.pdf Plik pdf 81.53 KB
054 Uchwala Nr 179-2008 z dnia 8 pażdziernika 2008r. w spr. zmiany uchwały Nr 22-07.pdf Plik pdf 158.05 KB
055 Uchwala nr 180-08 z dnia 8 pażdziernika 2008r. w spr. zmian w budżecie.pdf Plik pdf 215.57 KB
056 Uchwala Nr 181-08 z dnia 8.10.2008r. zmienaijąca uchwałę Nr 138-08.pdf Plik pdf 74.72 KB
057 Uchwała Nr 182-08 z dnia 21 pażdziernika 2008r. zmieniająca uchw. w spr. ustlania Reg. Plac. w Nienadowej.pdf Plik pdf 85.47 KB
058 Uchwała Nr 183-08 z dnia 21 października 2008r. w spr. zmian w budżecie na 2008r..pdf Plik pdf 296.91 KB
059 Uchwala Nr 184-08 z dnia 21 października 2008r. w spr. upoważnienia do wydaw. decyzji w imieni Zarządu K.Walczak.pdf Plik pdf 72.84 KB
060 Uchwała Nr 185-08 z dnia 21 października 2008r. w spr. udzielenia upoważnienia dla K. Walczak.pdf Plik pdf 95.90 KB
061 Uchwała Nr 186-08 z dnia 28 października 2008r. w spr. stwierdzenia celowości realiz. zadań z zakr.pomocy poł.pdf Plik pdf 60.78 KB
062 Uchwała Nr 187-08 z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 41-07.pdf Plik pdf 82.82 KB
062a załącznik do uchwały Nr 187-08.pdf Plik pdf 277.38 KB
063 Uchwała Nr 188-08 z dnia 28 października 2008r. w spr. zmian w budżecie.pdf Plik pdf 187.13 KB
064 Uchwała Nr 189-08 z dnia 14 listopada w spr. zmian w budżecie.pdf Plik pdf 271.14 KB
065 Uchwała Nr 190-08 z dnia 14 listopada 2008r.w prawie powolania komisji przetragowej.pdf Plik pdf 105.74 KB
066 Uchwała Nr 191-08 z dnia 26 listopada 2008r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa P. B.Baran.pdf Plik pdf 80.99 KB
067 Uchwała Nr 192-08 z dnia 26 listopada 2008r. w spr. wyboru banku na zaciągn. kredytu.pdf Plik pdf 88.82 KB
068 Uchwała Nr 193-08 z dnia 26 listopada 2008r. w spr. zmian w budżecie.pdf Plik pdf 432.16 KB
069 Uchwała Nr 194-08 z dnia 4 grudnia 2008r. w spr. zmiany uchwały Nr 15-06 struktura org.pdf Plik pdf 64.47 KB
069a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 194-08.pdf Plik pdf 45.93 KB
069b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 194-08.pdf Plik pdf 60.36 KB
070 Uchwala nr 195-08 z dnia 4 grudnia 2008r. w spr. powolania Zespołu opiniującego ofertę zakr. pomoc społ.pdf Plik pdf 66.63 KB
071 Uchwała Nr 196-08 z dnia 4 grudnia 2008r. w spr. zmian w budżecie.pdf Plik pdf 194.04 KB
072 Uchwała Nr 197-08 z dnia 12 grudnia 2008r. w spr. zmian w budżecie.pdf Plik pdf 0.00 KB
073 Uchwała Nr 198-08 z dnia 12 grudnia 2008r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa LGDZP.pdf Plik pdf 70.18 KB
074 Uchwała Nr 199-08 z dnia 19 grudnia 2008r. w spr. zmian w budżecie na 2008r..pdf Plik pdf 315.07 KB
075 Uchwała Nr 200-08 z dnia 31 grudnia 2008r. w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Plik pdf 401.99 KB
Wygenerowano: 29 października 2020r. 11:54:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.