Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Informacja o toczącym ie postępwaniu adm.w sprawie wyd. pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 1,009.65 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2016-09-09
Publikujący Marcelina Wieczorek - redaktor 2016-09-09 09:59
Modyfikacja Marcelina Wieczorek - redaktor 2017-07-14 09:37

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania  decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, odprowadzanie  wód popłucznych do rowu melioracyjnego i ustanowienie strefy w m. Stubno.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 110.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-02-23
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania  decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawów w m. Jaksmanice gm. Medyka.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 94.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-02-23
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania  decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na jednokrotne przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej potoku Krównickiego w m. Hurko gm. Medyka.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 96.93 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-02-22
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenie wodnoprawne w sprawie odprowadzania wód opadowych z drogi powiatowej w m. Torki gm. Medyka

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 102.37 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-02-02
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji - pozwolenie wodnoprawnego na jednokrotne przekroczenie kablem energetycznym cieku Malawka w m. Lipa gm. Bircza.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 105.92 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-01-31
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany  decyzji - pozwolenie wodnoprawne wydanej dla Gminy Dubiecko na odprowadzanie oczyszczonych cieków z oczyszczalni w m. Nienadowa

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 153.42 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-01-27
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania  decyzji - pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodnika i jezdni drogi krajowej nr 28 zator-Medyka w m. Olszany.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 90.18 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-01-25
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji - pozwolenie wodnoprawnena na przekroczenie siecią wodociągową potoku Jawor w m. Nehrybka gm. Przemyśl.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 91.82 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-01-20
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji - pozwolenie wodnoprawnena wykonanie wylotu  oczyszczonych ścieków odprowadzanych z przydomowej oczyszczalni ścieków do potoku "Z Bryliniec" w m. Brylińce

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 95.20 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-01-20
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie  wygaszenia decyzji Starosty Przemyskjiego udzielającej Gminie Stubno  pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, odprowadzanie wód popłucznych i odprowadzanie ścieków oczyszczonych w m. Stubno.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 106.50 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-01-12
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na pozwolenie wodnoprawnego do płukania kruszywa i odprowadzania wód popłucznych.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 110.81 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-01-11
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń dla Tłoczni Gazu Żurawica

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 111.46 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2011-01-04
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Babicach gm. Krzywcza.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 82.36 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-12-21
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na oprowadz. oczszczonych ścieków z oczyszczalni w m. Nienadowa gm. Duibecko.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 117.22 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-12-20
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie  wydania  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejśćpotoków b. nazwy nap. lin. energet. w Leszczawce gm. Bircza.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 93.38 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-12-20
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie  wydania  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej i wykonanie wylotów odprowadzających te  wody w miejsowości Leszno gm. Medyka..

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 92.22 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-11-16
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie  wydania  pozwolenia wodnoprawnego na wykonianie przejścia siecią wodociągową przez cieki naturalne w miejscowości Wapowce gm. Przemyśl.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 79.63 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-11-16
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenie wodnoprawnena wykonanie urzadzenia wodnego polegającego na przepudowie przepustu w ramach przebudowy drogi gminnej na cmentarz w Krzywczy.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 98.69 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-10-26
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie metodą podwiertu sterowanego potoku Rada w km 14+074 w m. Hnatkowice gm. Orły kablem elektroenergetycznym

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 95.71 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-09-29
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie potoku Malinowski w km 7+131 w m. Darowice gm. Fredropol napowietrzną  siecią elektroenergetyczną 15 kV

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 126.55 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-09-29
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 96.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-07-08
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawne na przekroczenie kanalizacją cieku bez nazwy w miejscowości Korytniki.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 128.47 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-07-05
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji - pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenia śceków bytowych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Korytniki do rzeki San

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 184.09 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-07-05
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w m. Ostrów gm. Przemyśl.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 161.07 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-06-18
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 85.42 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-05-24
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie  wydania  pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem energetycznym cieków wodnych w m. Wola Krzywiecka gm. Krzywcza.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 95.90 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-03-31
Publikujący -

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Wisznia do zasilania stawów rybnych oraz odprowadzanie wód poprodukcyjnych ze stawów do potoku Krzywula i Kanału Bucowskiego  w miejscowości Starzawa gm. Stubno.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 96.36 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłZbigniew Kaszycki - naczelnik2010-03-30
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 26 czerwca 2019r. 21:10:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.