Wiadomości http://bip.spprzemysl.pl Starostwo Powiatowe w Przemyślu ogłasza nabór do nowo powstajacej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Przemyskiego, która będzie funkcjonować na parterze w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100 http://bip.spprzemysl.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-70 ... PRZEWODNIK O LOKALNIE DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU POWIATU PRZEMYSKIEGO - WYDANIE DRUGIE ZAKTUALIZOWANE Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0100 http://bip.spprzemysl.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-70 ... Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 +0100 http://bip.spprzemysl.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-70                                                                                                       Przemyśl, dn. 8.03.2019  r. Numer sprawy:   ZP-19-23                                      WARUNKI......