Wiadomości http://bip.spprzemysl.pl PRZEWODNIK O LOKALNIE DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU POWIATU PRZEMYSKIEGO Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://bip.spprzemysl.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-70 ... Powiat Przemyski realizuje operacje pn. „Smaczny koniec lata” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan operacyjny na lata 2016 - 2017 Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 +0200 http://bip.spprzemysl.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-70 Powiat Przemyski  realizuje operacje pn. „Smaczny koniec lata” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan operacyjny na lata 2016 - 2017...