XML
Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż krzesełka schodowego w budynku przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu

ZMIANY:
2018-09-20 13:45:32: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- roboty budowlane.pdf
2018-09-20 12:40:47: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Więcej >>>
2018-09-18 13:27:26: Dodano plik Sprostowanie.pdf
2018-09-07 11:50:06: Dodano plik Pytania i odpowiedzi.pdf
2018-09-06 10:31:24: Usunięto plik Obraz (2).jpg
2018-09-06 10:31:13: Usunięto plik Obraz.jpg
2018-09-06 10:30:07: Dodano plik Obraz (2).jpg
2018-09-06 10:29:38: Dodano plik Obraz.jpg
2018-09-05 10:28:25: Dodano plik Załączniki od Nr 2 do Nr 9 do SIWZ.pdf
2018-09-05 10:26:53: Dodano plik Zał Nr 1 do SIWZ.pdf
2018-09-05 10:26:04: Dodano plik SIWZ Roboty Budowlane.pdf
2018-09-05 10:25:36: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-09-05 10:24:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2018-09-05 10:24:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2018-09-20 13:45:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.07 MBPlik pdf
2. SIWZ 1.03 MBPlik pdf
3. Zał. Nr 1 do SIWZ 759.02 KbPlik pdf
4. Załączniki od Nr 2 do Nr 9 do SIWZ 1.07 MBPlik pdf
5. Pytania i odpowiedzi 303.64 KbPlik pdf
6. Sprostowanie do SIWZ 377.68 KbPlik pdf
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 247.68 KbPlik pdf
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 78.00 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynków Powiatu Przemyskiego przy Pl. Dominikańskim 3; budynku w Korytnikach 14 oraz budynku Oficyny przy Pl. Dominikańskim 3A.

ZMIANY:
2019-02-18 14:18:40: Dodano plik Załączniki do SIWZ.pdf
2019-02-18 14:18:12: Dodano plik SIWZ Gaz.pdf
Więcej >>>
2019-02-18 14:17:48: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu Gaz.pdf
Data składania ofert:
2019-02-26 08:30:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2019-02-18 14:17:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2019-02-18 14:17:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2019-02-18 14:18:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 891.13 KbPlik pdf
2. SIWZ 1.45 MBPlik pdf
3. Załącznik do SIWZ 882.42 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
"Ochrona osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego, Plac Dominikański 3 w Przemyślu, kompleksowe utrzymanie czystości budynku i terenów zewnętrznych, okresowe przeglądy, nadzór nad pracą kotłowni gazowej oraz ochrona osób i mienia i kompleksowe utrzymanie czystości budynku Oficyny przy Placu Dominikańskim 3 A w Przemyślu".

ZMIANY:
2019-02-07 11:34:00: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-12-27 11:05:23: Dodano plik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).pdf
Więcej >>>
2018-12-17 12:48:03: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-12-12 15:04:15: Dodano plik Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
2018-12-12 14:08:46: Dodano plik Załącznik do SIWZ wzory umów.pdf
2018-12-07 15:26:30: Dodano plik Załączniki do SIWZ.pdf
2018-12-07 15:26:01: Dodano plik SIWZ opis.pdf
2018-12-07 15:25:18: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu sprzątanie.pdf
Data składania ofert:
2018-12-17 08:30:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-12-07 15:25:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2018-12-07 15:25:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2019-02-07 11:34:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść Ogłoszenia 1.08 MBPlik pdf
2. SIWZ i opis przedmiotu 1.57 MBPlik pdf
3. Załączniki do SIWZ 463.62 KbPlik pdf
4. Załącznik do SIWZ - Wzory umów 1.12 MBPlik pdf
5. Wyjaśnienia treści SIWZ 75.18 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 478.95 KbPlik pdf
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 510.01 KbPlik pdf
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 158.43 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, która pozwoli na ujednolicenie wpisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków z wpisami w bazie Ksiąg Wieczystych.

ZMIANY:
2018-11-23 15:39:16: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-11-15 09:41:44: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-10-30 15:23:12: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf
2018-10-22 14:54:50: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór wykazu osób.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności grupy kapitałowej.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ-Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udzialu w postepowaniu.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt zawiadomienia do KW.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2018-10-12 13:57:42: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, (wykazy synchronizacyjne i mapy synchronizacyjne), która pozwoli na ujednolicenie wpisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków z wpisami w bazie Ksiąg Wieczystych, tj. zmian oznaczeń działek oraz zaistniałych rozbieżności pola powierzchni działek ewidencyjnych powstałych w wyniku realizacji postanowień rozporządzeńw sprawie ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu przemyskiego.
Data składania ofert:
2018-10-22 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłFac Bogusława 2018-10-12 13:54:00
PublikującyKamil Szczygieł 2018-10-12 13:54:00
Modyfikował(a) Kamil Szczygieł 2018-11-23 15:39:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.33 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 912.76 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 1.89 MBPlik pdf
4. Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt zawiadomienia do KW 327.43 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 676.59 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 3 do SIWZ-Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udzialu w postepowaniu 640.27 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 668.68 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy 1.62 MBPlik pdf
9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności grupy kapitałowej 417.08 KbPlik pdf
10. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór wykazu osób 409.05 KbPlik pdf
11. Informacja z otwarcia ofert 1.27 MBPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 841.77 KbPlik pdf
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.50 MBPlik pdf
14. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2.14 MBPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Sprzedaż ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych

ZMIANY:
2018-09-06 10:32:38: Dodano plik Obraz (2).jpg
2018-09-06 10:32:07: Usunięto plik Obraz.jpg
Więcej >>>
2018-09-06 10:31:49: Dodano plik Obraz.jpg
2018-09-06 10:31:46: Dodano plik Obraz.jpg
Data składania ofert:
2018-09-14 15:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-09-06 10:28:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2018-09-06 10:28:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2018-09-06 10:32:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Treść ogłoszenia str.1 529.53 KbPlik image
2. Treść ogłoszenia str.2 534.03 KbPlik image

Rejestr zmian
XML
Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

ZMIANY:
2018-10-08 14:16:09: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-09-27 09:15:41: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-09-12 12:01:13: Dodano plik Informacja w trybie 86 dla wykonawców.pdf
2018-09-03 09:36:04: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ umowa_zobowiązanie.doc
2018-09-03 09:35:28: Dodano plik Załacznik nr 5 do SIWZ GRUPA KAPITAŁOWA.doc
2018-09-03 09:34:54: Dodano plik załącznik nr 4 do SIWZ.docx
2018-09-03 09:34:12: Dodano plik Załacznik nr_3 do SIWZ.doc
2018-09-03 09:33:35: Dodano plik Załacznik nr 2a do SIWZ.docx
2018-09-03 09:32:52: Dodano plik Załącznik Nr 2 do SIWZ.odt
2018-09-03 09:32:03: Dodano plik Załacznik nr 1 do SIWZ OFERTA_f.docx
2018-09-03 09:30:58: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-09-03 09:30:13: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Data składania ofert:
2018-09-12 08:30:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłPusiarski Leszek 2018-09-03 09:26:00
PublikującyJacek Andrach 2018-09-03 09:27:00
Modyfikował(a) Jacek Andrach 2018-10-08 14:16:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 8.15 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 7.52 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ 23.75 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ 8.95 KbPlik txt
5. Załącznik nr 2a do SIWZ 14.76 KbPlik doc
6. Załącznik nr 3 do SIWZ 43.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 4 do SIWZ 13.26 KbPlik doc
8. Załącznik nr 5 do SIWZ 39.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 6 do SIWZ 56.00 KbPlik doc
10. Informacja dla wykonawców w trybie art.86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 359.12 KbPlik pdf
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 307.88 KbPlik pdf
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1.03 MBPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Przemyskiego dotycząca budynków: Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego, Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

ZMIANY:
2018-10-08 14:01:37: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-09-13 13:16:53: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-09-13 13:10:46: Dodano plik Informacja.pdf
2018-09-04 14:20:31: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-08-31 14:37:45: Dodano plik odpiwedz na pytanie ofertowe.pdf
2018-08-31 12:09:23: Dodano plik odpowiedź na pytanie ofertowe.pdf
2018-08-29 12:29:36: Dodano plik pytania i odpowiedzi 2.pdf
2018-08-28 14:04:18: Dodano plik Zał. nr 6 do SIWZ.doc
2018-08-28 14:03:51: Dodano plik Zał.nr 5 do SIWZ.doc
2018-08-28 14:03:29: Dodano plik Zał. nr 4 do SIWZ.docx
2018-08-28 14:03:08: Dodano plik Zał. nr 3 i nr 3a do SIWZ.odt
2018-08-28 14:02:37: Dodano plik Zał. 2 do SIWZ.docx
2018-08-28 14:00:03: Dodano plik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-poprawiony.pdf
2018-08-28 13:59:22: Dodano plik pytania i odpowiedzi.pdf
2018-08-28 11:49:21: Dodano plik wzór umowy.pdf
2018-08-27 11:20:02: Dodano plik Załączniki do SIWZ.pdf
2018-08-27 11:19:30: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2018-08-27 11:18:51: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Data składania ofert:
2018-09-04 08:30:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-08-24 08:10:00
PublikującyMagdalena Kochańska 2018-08-27 11:10:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2018-10-08 14:01:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 917.93 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 836.04 KbPlik pdf
3. Załączniki do SIWZ 521.83 KbPlik pdf
4. załącznik nr 7 do SIWZ-uzupełnienie 321.11 KbPlik pdf
5. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 68.03 KbPlik pdf
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -poprawiony 113.01 KbPlik pdf
7. Zał. nr 2 do SIWZ 22.70 KbPlik doc
8. Zał. nr 3 i nr 3a do SIWZ 13.69 KbPlik txt
9. Zał. nr 4 do SIWZ 14.61 KbPlik doc
10. Zał. nr 5 do SIWZ 31.50 KbPlik doc
11. Zał. nr 6 do SIWZ 40.00 KbPlik doc
12. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 2 345.53 KbPlik pdf
13. Wyjaśnienia do treści zapytania 1.74 MBPlik pdf
14. Wyjaśnienia do treści zapytania 249.80 KbPlik pdf
15. Informacja z otwarcia ofert 43.88 KbPlik pdf
16. Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty 354.72 KbPlik pdf
17. Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty 354.72 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 114.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla budynków: Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego, Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz Zespołu Szkół im. A Fredry w Nienadowej.

ZMIANY:
2018-08-24 11:04:57: Dodano plik ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf
2018-08-24 11:04:15: Dodano plik Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
Więcej >>>
2018-08-24 11:04:14: Dodano plik Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
2018-08-20 10:43:03: Dodano plik Formularz ofertowo_cenowy zał. 2 do SIWZ.docx
2018-08-20 10:41:37: Dodano plik Formularz ofertowo cenowy zmiana.pdf
2018-08-20 10:40:56: Dodano plik Sprostowanie 2.pdf
2018-08-20 10:40:00: Dodano plik Pytania i odpowiedzi 2.pdf
2018-08-20 10:39:00: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik Załącznik nr 5do SIWZ_zobowiązanie.doc
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik oświadzcenia art.25a ust.1 zał nr 3 i 3a.odt
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik oswiadczenie o posiadaniu umowy.docx
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik OFERTA.docx
2018-08-13 10:19:50: Dodano plik GRUPA KAPITAŁOWA.doc
2018-08-13 10:17:52: Dodano plik Sprostowanie.pdf
2018-08-13 10:12:52: Dodano plik Wyjaśnienie treści zapytania.pdf
2018-08-13 10:12:24: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-08-09 09:39:37: Dodano plik Załączniki do sepcyfikacji.pdf
2018-08-09 09:38:54: Dodano plik Specyfikacja.pdf
2018-08-09 09:36:59: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu dostawa energii.pdf
Data składania ofert:
2018-08-17 08:30:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2018-08-09 09:34:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2018-08-09 09:34:00
Modyfikował(a) Magdalena Kochańska 2018-08-24 11:04:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 898.95 KbPlik pdf
2. SIWZ 845.63 KbPlik pdf
3. Załączniki do SIWZ 923.80 KbPlik pdf
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 185.61 KbPlik pdf
5. Wyjaśnienia do treści zapytania 242.83 KbPlik pdf
6. Sprostowanie do Ogłoszenia 60.17 KbPlik pdf
7. GRUPA KAPITAŁOWA 44.00 KbPlik doc
8. OFERTA. 30.45 KbPlik doc
9. oswiadczenie o posiadaniu umowy. 14.59 KbPlik doc
10. oświadzcenia art.25a ust.1 zał nr 3 i 3a 12.52 KbPlik txt
11. Załącznik nr 5do SIWZ_zobowiązanie 35.50 KbPlik doc
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 184.84 KbPlik pdf
13. Pytania i odpowiedzi 2 934.81 KbPlik pdf
14. Sprostowanie 2 1.15 MBPlik pdf
15. Formularz ofertowo-cenowy ZMIENIONY 1.82 MBPlik pdf
16. Formularz ofertowo-cenowy 46.95 KbPlik doc
17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 37.46 KbPlik pdf
18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 37.46 KbPlik pdf
19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 108.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów

ZMIANY:
2018-01-26 10:58:46: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-01-17 10:43:18: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poczta.pdf
Więcej >>>
2017-12-28 13:51:55: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2017-12-20 13:59:28: Dodano plik Załączniki do SIWZ.pdf
2017-12-20 13:58:16: Dodano plik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
2017-12-20 13:57:13: Dodano plik SIWZ.pdf
2017-12-20 13:56:41: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Data składania ofert:
2017-12-28 08:30:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2017-12-20 13:55:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2017-12-20 13:55:00
Modyfikował(a) Magdalena Kochańska 2018-01-26 10:58:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.89 MBPlik pdf
2. SIWZ 6.87 MBPlik pdf
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 337.95 KbPlik pdf
4. Załączniki do SIWZ 1.22 MBPlik pdf
5. Informacja z otwarcia ofert 297.78 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 315.87 KbPlik pdf
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 374.58 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów

ZMIANY:
2017-12-20 13:41:05: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2017-12-20 13:39:04: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu przetarg poczta .pdf
Więcej >>>
2017-12-18 14:25:57: Dodano plik Pytania i odpowiedzi.pdf
2017-12-12 11:11:05: Dodano plik Formularz ofertowo-cenowy.pdf
2017-12-12 11:09:24: Dodano plik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
2017-12-12 11:05:22: Dodano plik SIWZ usługi pocztowe.pdf
2017-12-12 11:03:06: Usunięto plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:59:24: Dodano plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:54:17: Usunięto plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:53:50: Usunięto plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:53:37: Usunięto plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:53:27: Usunięto plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:53:12: Usunięto plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:51:57: Dodano plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:51:30: Dodano plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:50:51: Dodano plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:47:32: Dodano plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:44:00: Dodano plik SIWZ.pdf
2017-12-12 10:39:54: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie Usług Pocztowych.pdf
Data składania ofert:
2017-12-20 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłCząstka Ryszard 2017-12-12 10:38:00
PublikującyEwa Lenar-Noster 2017-12-12 10:38:00
Modyfikował(a) Ewa Lenar-Noster 2017-12-20 13:41:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.43 MBPlik pdf
2. SIWZ 722.10 KbPlik pdf
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3.45 MBPlik pdf
4. Formularz ofertowo-cenowy 1.21 MBPlik pdf
5. Pytania i odpowiedzi 3.21 MBPlik pdf
6. Ogłoszenie o unieważnieniu 235.68 KbPlik pdf
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 289.21 KbPlik pdf

Rejestr zmian