Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
eBIP :: Centralny Rejestr Plików

wyszukiwarka zaawansowana


<
Pliki:
Nazwa Powiązania Rozmiar  
1. = 193.21 KB
2. - 52.35 KB
3. - 77.28 KB
4. - 53.91 KB
5. - 2006 497.09 KB
6. - 262.77 KB
7. - 2006 501.14 KB
8. - 44.57 KB
9. - 2006 513.08 KB
10. - 44.32 KB
11. - 1,015.88 KB
12. - 69.22 KB
13. - 610.94 KB
14. - 126.61 KB
15. - 169.09 KB
16. - 349.57 KB
17. - 88.92 KB
18. - 159.73 KB
19. - 141.72 KB
20. - 432.55 KB
21. - 866.96 KB
22. - 528.10 KB
23. - 99.54 KB
24. - 309.31 KB
25. - 67.97 KB
26. - 158.04 KB
27. - 87.76 KB
28. - 509.38 KB
29. - 259.65 KB
30. - 255.99 KB
31. - 256.04 KB
32. - 248.42 KB
33. - 246.24 KB
34. - 89.56 KB
35. - 71.73 KB
36. - 99.04 KB
37. - 856.55 KB
38. - 308.55 KB
39. - 72.20 KB
40. - 2006 359.57 KB
41. - 54.87 KB
42. - 57.43 KB
43. - 59.53 KB
44. - 71.66 KB
45. - 2006 478.73 KB
46. - 56.21 KB
47. - 65.80 KB
48. - 118.97 KB
49. - 81.44 KB
50. - 65.12 KB
51. - 2006 491.85 KB
52. - 2006 479.27 KB
53. - 2006 487.89 KB
54. - 2006 500.13 KB
55. - 2006 483.96 KB
56. - 2006 493.53 KB
57. - 2006 508.05 KB
58. - 66.22 KB
59. - 2006 478.58 KB
60. - 2006 485.58 KB
61. - 64.76 KB
62. - 61.66 KB
63. - 2006 493.02 KB
64. - 2006 484.56 KB
65. - 66.88 KB
66. - 2006 491.95 KB
67. - 118.97 KB
68. - 2006 491.80 KB
69. -- 184.17 KB
70. 001a Uchwała Nr 1-2010- Załącznik.pdf Uchwały 2010 69.32 KB
71. 001a Uchwała Nr XIII-85-04 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2004 101.30 KB
72. 001a Uchwała Nr XXXVII-241-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 27.73 KB
73. 001a załącznik do uchwały Nr 1-06.pdf Uchwały 2006 131.50 KB
74. 001a załącznik do uchwały Nr 19-07.pdf Uchwały 2007 813.74 KB
75. 001a załącznik nr 1 do uchwały Nr 1-02.pdf Uchwały 2002 293.01 KB
76. 001b Uchwała Nr XIII-85-04 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2004 138.20 KB
77. 001b załącznik nr 2 do uchwały Nr 1-02.pdf Uchwały 2002 647.67 KB
78. 001c Uchwała Nr XIII-85-04 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2004 112.12 KB
79. 001d Uchwała Nr XIII-85-04 załącznik nr 4.pdf Uchwały 2004 25.02 KB
80. 001e Uchwała Nr XIII-85-04 załącznik nr 5.pdf Uchwały 2004 63.14 KB
81. 001f Uchwała Nr XIII-85-04 załącznik nr 6.pdf Uchwały 2004 116.74 KB
82. 001 Uchwała Nr 10-2003 z dnia 27 stycznia 2003.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających ... .pdf Uchwały 2003 79.56 KB
83. 001 Uchwała Nr 10-2011 z dnia 11.01.2011r. w spr. zatrudnienia p.o Dyrektora PCPR w Przemyślu.pdf Uchwały 2011 70.47 KB
84. 001 Uchwała Nr 1-2000 z dnia 31 stycznia 2000r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu .pdf Uchwały 2000 90.62 KB
85. 001 Uchwała Nr 1-2001 z dnia 3 stycznia 2001r.w sprawie powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach .pdf Uchwały 2001 56.33 KB
86. 001 Uchwała Nr 1-2002 z dnia 11 stycznia 2002.w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego ..pdf Uchwały 2002 115.46 KB
87. 001 Uchwała Nr 1-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Uchwały 2006 122.23 KB
88. 001 Uchwała Nr 1-2010 z dnia 8.12.2010r. w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek .pdf Uchwały 2010 80.19 KB
89. 001 Uchwała Nr 126-2008 z dnia 8 stycznia 2008 w spr. zmiany do Uchwały nr 22-2007 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Uchwały 2008 117.13 KB
90. 001 Uchwała Nr 159-2005 z dnia 19 stycznia 2005 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń na okres powyżej trzech .pdf Uchwały 2005 63.19 KB
91. 001 Uchwała Nr 19-2007 z dnia 4 stycznia 2007 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.pdf Uchwały 2007 61.54 KB
92. 001 Uchwała Nr 1-99 z dnia 21 stycznia 1999r.w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi.pdf Uchwały 1999 35.62 KB
93. 001 Uchwała Nr 93-2004 z dnia 28 stycznia 2004 zmieniająca Uchwałę Nr 40-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Uchwały 2004 96.63 KB
94. 001 Uchwała Nr IV-21-2007 z dnia 9 lutego 2007r.pdf Uchwały 2007 43.37 KB
95. 001 Uchwała Nr XIII-85-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 158.30 KB
96. 001 Uchwała Nr XLIII-263-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 67.67 KB
97. 001 Uchwała Nr XV-103-2008 z dnia 01 lutego 2008r.pdf Uchwały 2008 92.73 KB
98. 001 Uchwała Nr XXV-159-2005 z dnia 18 lutego 2005r.pdf Uchwały 2005 106.12 KB
99. 001 Uchwała Nr XXXVII-241-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 90.11 KB
100. 001 uchwała RP XXIX-184-2009.PDF Uchwały 2009 1.55 MB
101. 002a Uchwała Nr XV-104-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 1.05 MB
102. 002a Uchwała Nr XXV-160-05 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2005 140.55 KB
103. 002a załącznik do uchwały Nr 160-05.pdf Uchwały 2005 220.64 KB
104. 002a załącznik nr 1 do uchwały Nr 2-02.pdf Uchwały 2002 88.27 KB
105. 002a załącznik nr 1 do uchwały Nr 94-04.pdf Uchwały 2004 47.73 KB
106. 002b Uchwała Nr XXV-160-05 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2005 167.92 KB
107. 002b załącznik nr 2 do uchwały Nr 2-02.pdf Uchwały 2002 78.37 KB
108. 002b załącznik nr 2 do uchwały Nr 94-04.pdf Uchwały 2004 60.51 KB
109. 002c Uchwała Nr XXV-160-05 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2005 126.34 KB
110. 002c załącznik nr 3 do uchwały Nr 2-02.pdf Uchwały 2002 105.46 KB
111. 002d Uchwała Nr XXV-160-05 załącznik nr 4.pdf Uchwały 2005 26.40 KB
112. 002e Uchwała Nr XXV-160-05 załącznik nr 5.pdf Uchwały 2005 50.05 KB
113. 002f Uchwała Nr XXV-160-05 załącznik nr 6.pdf Uchwały 2005 138.01 KB
114. 002 Uchwała Nr 11-2003 z dnia 27 stycznia 2003.w sprawie zmiany do regulaminu dysponowania środkami na wspieranie doskonalenia .pdf Uchwały 2003 154.98 KB
115. 002 Uchwała Nr 11-2011 z dnia 24.01.2011r w spr. zatwierdzenia projektu systemowego Kapitał Ludzki - PCPR.pdf Uchwały 2011 73.54 KB
116. 002 Uchwała Nr 127-2008 z dnia 8 stycznia 2008 w spr. wyrażenia opinii do projektu.pdf Uchwały 2008 63.15 KB
117. 002 Uchwała Nr 160-2005 z dnia 1 lutego 2005 w sprawie ustalenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów .pdf Uchwały 2005 75.15 KB
118. 002 Uchwała Nr 20-2007 z dnia 4 stycznia 2007 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Uchwały 2007 67.95 KB
119. 002 Uchwała Nr 2-2000 z dnia 9 lutego 2000r.w sprawie odwołania P. Jana Błotnickiego ze stanowiska dyrektora SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przemyślu .pdf Uchwały 2000 33.06 KB
120. 002 Uchwała Nr 2-2001 z dnia 10 stycznia 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ... .pdf Uchwały 2001 64.75 KB
121. 002 Uchwała Nr 2-2002 z dnia 11 stycznia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku... .pdf Uchwały 2002 197.53 KB
122. 002 Uchwała Nr 2-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2006 rok..pdf Uchwały 2006 88.99 KB
123. 002 Uchwała Nr 2-2010 z dnia 08.12.2010r w spr. wyboru banku na zaciągnięcie kredytu na 2010r.pdf Uchwały 2010 82.95 KB
124. 002 Uchwała Nr 2-99 z dnia 4 marca 1999r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przemyślu.pdf Uchwały 1999 30.18 KB
125. 002 Uchwała Nr 94-2004 z dnia 28 stycznia 2004 w sprawie zmiany uchwały nr 27-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Uchwały 2004 84.97 KB
126. 002 Uchwała Nr IV-22-2007 z dnia 9 lutego 2007r.pdf Uchwały 2007 36.17 KB
127. 002 Uchwała Nr XIII-86-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 48.06 KB
128. 002 Uchwała Nr XLIII-264-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 97.86 KB
129. 002 Uchwała Nr XV-104-2008 z dnia 01 lutego 2008r.pdf Uchwały 2008 92.81 KB
130. 002 Uchwała Nr XXV-160-2005 z dnia 18 lutego 2005r.pdf Uchwały 2005 160.81 KB
131. 002 Uchwała Nr XXXVII-242-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 82.72 KB
132. 002 uchwała RP XXIX-185-2009.PDF Uchwały 2009 663.15 KB
133. 003a Uchwała Nr XXV-161-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 346.06 KB
134. 003a załącznik do uchwały Nr 128-08.pdf Uchwały 2008 158.34 KB
135. 003a załącznik do uchwały Nr 161-05.pdf Uchwały 2005 115.67 KB
136. 003a załącznik nr 1 do uchwały Nr 3-00.pdf Uchwały 2000 145.58 KB
137. 003a załącznik nr 1 do uchwały Nr 3-02.pdf Uchwały 2002 127.44 KB
138. 003b załącznik nr 2 do uchwały Nr 3-00.pdf Uchwały 2000 287.71 KB
139. 003b załącznik nr 2 do uchwały Nr 3-02.pdf Uchwały 2002 320.05 KB
140. 003c załącznik nr 3 do uchwały Nr 1-02.pdf Uchwały 2002 300.88 KB
141. 003c załącznik nr 3 do uchwały Nr 3-00.pdf Uchwały 2000 97.81 KB
142. 003d załącznik nr 4 do uchwały Nr 3-00.pdf Uchwały 2000 92.69 KB
143. 003 Uchwała Nr 12-2003 z dnia 27 marca 2003.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok. .pdf Uchwały 2003 60.04 KB
144. 003 Uchwała Nr 12-2011 z dnia 31.01.2011r w spr. upoważnienia Pani J. Jabłońskiej do zawierania umów.pdf Uchwały 2011 68.24 KB
145. 003 Uchwała Nr 128-2008 z dnia 8 stycznia 2008 w spr.określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych.pdf Uchwały 2008 113.46 KB
146. 003 Uchwała Nr 161-2005 z dnia 1 lutego 2005 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska .pdf Uchwały 2005 89.97 KB
147. 003 Uchwała Nr 21-2007 z dnia 4 stycznia 2007 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Piotra Hryniszyna.pdf Uchwały 2007 94.25 KB
148. 003 Uchwała Nr 3-2000 z dnia 16 lutego 2000r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na rok 2000.pdf Uchwały 2000 55.25 KB
149. 003 Uchwała Nr 3-2001 z dnia 10 stycznia 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów .... .pdf Uchwały 2001 69.63 KB
150. 003 Uchwała Nr 3-2002 z dnia 31 stycznia 2002.w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na .pdf Uchwały 2002 74.09 KB
151. 003 Uchwała Nr 3-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie utworzenia i ustalenia wymiaru etatu na stanowisku Pełnomocnika .pdf Uchwały 2006 69.09 KB
152. 003 Uchwala Nr 3-2010 z dnia 08.12.2010r w spr. zmian w uchwale budżetowej Pow. Przem. na 2010r.pdf Uchwały 2010 375.89 KB
153. 003 Uchwała Nr 3-99 z dnia 4 marca 1999r w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu w 1999r.pdf Uchwały 1999 22.74 KB
154. 003 Uchwała Nr 95-2004 z dnia 5 lutego 2004 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli .pdf Uchwały 2004 80.85 KB
155. 003 Uchwała Nr IV-23-2007 z dnia 9 lutego 2007r.pdf Uchwały 2007 35.94 KB
156. 003 Uchwała Nr XIII-87-2004 z dnia 27 lutego 2004.pdf Uchwały 2004 60.31 KB
157. 003 Uchwała Nr XLIII-265-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 353.95 KB
158. 003 Uchwała Nr XV-105-2008 z dnia 01 lutego 2008r.pdf Uchwały 2008 112.26 KB
159. 003 Uchwała Nr XXV-161-2005 z dnia 18 lutego 2005r.pdf Uchwały 2005 32.43 KB
160. 003Uchwała Nr XXXVII-243-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 36.80 KB
161. 003 uchwała RP XXIX-186-2009.PDF Uchwały 2009 381.26 KB
162. 004a Uchwała Nr XXV-162-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 274.21 KB
163. 004a załącznik do uchwały Nr 129-08.pdf Uchwały 2008 202.14 KB
164. 004a załącznik do uchwały Nr 162-05.pdf Uchwały 2005 272.99 KB
165. 004a załącznik do uchwały Nr 22-07.pdf Uchwały 2007 906.85 KB
166. 004a załącznik do uchwały Nr 4-02.pdf Uchwały 2002 65.96 KB
167. 004a załącznik nr 1 do uchwały Nr 13-03.pdf Uchwały 2003 154.79 KB
168. 004b załącznik nr 2 do uchwały Nr 13-03.pdf Uchwały 2003 311.46 KB
169. 004c załącznik nr 3 do uchwały Nr 13-03.pdf Uchwały 2003 140.41 KB
170. 004 Uchwała Nr 129-2008 z dnia 18 stycznia 2008r w spr. zatwierdzenia Programu Naprawczego Placówki w Nienadowej.pdf Uchwały 2008 77.78 KB
171. 004 Uchwała Nr 13-2003 z dnia 27 marca 2003.w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2003 rok. .pdf Uchwały 2003 147.01 KB
172. 004 Uchwała Nr 13-2011 z dnia 31.01.2011 w spr. udzielenia upoważnienia do skladania oświadczeń woli dla Pani Jabłońsk.pdf Uchwały 2011 74.06 KB
173. 004 Uchwała Nr 162-2005 z dnia 1 lutego 2005 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska.pdf Uchwały 2005 90.29 KB
174. 004 Uchwała Nr 22-2007 z dnia 10 stycznia 2007 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka.pdf Uchwały 2007 66.05 KB
175. 004 Uchwała nr 4-2000 z dnia 16 lutego 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji G .PDF Uchwały 2000 36.34 KB
176. 004 Uchwała Nr 4-2001 z dnia 24 stycznia 2001r.w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim .pdf Uchwały 2001 57.94 KB
177. 004 Uchwała Nr 4-2002 z dnia 31 stycznia 2002.w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31 grud .pdf Uchwały 2002 72.17 KB
178. 004 Uchwała Nr 4-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparc.pdf Uchwały 2006 91.17 KB
179. 004 Uchwala Nr 4-2010 z dnia 22.12.2010r w spr. zlecenia prowadzenia Domu Dziecka Moja Rodzina w Prałkowcach.pdf Uchwały 2010 62.81 KB
180. 004 Uchwała Nr 4-99 z dnia 12 marca 1999rw sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu Powiatu na 1999 r.pdf Uchwały 1999 22.28 KB
181. 004 Uchwała Nr 96-2004 z dnia 11 lutego 2004 w sprawie ustalenia wymiaru etatu na stanowisku ds. zamówień publicznych. .pdf Uchwały 2004 65.67 KB
182. 004 Uchwała Nr IV-24-2007 z dnia 9 lutego 2007r.pdf Uchwały 2007 43.80 KB
183. 004 Uchwała Nr XIII-88-2004 z dnia 27 lutego 2004r .pdf Uchwały 2004 65.65 KB
184. 004 Uchwała Nr XLIII-266-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 82.98 KB
185. 004 Uchwała Nr XV-106-2008 z dnia 01 lutego 2008r.pdf Uchwały 2008 109.99 KB
186. 004 Uchwała Nr XXV-162-2005 z dnia 18 lutego 2005r.pdf Uchwały 2005 51.56 KB
187. 004 Uchwała Nr XXXVII-244-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 36.63 KB
188. 004 uchwała RP XXIX-187-2009.PDF Uchwały 2009 106.16 KB
189. 005a Uchwała Nr IV-25-07 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2007 192.04 KB
190. 005a Uchwała Nr XXV-163-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 57.30 KB
191. 005a załącznik do uchwały Nr 14-03.pdf Uchwały 2003 43.14 KB
192. 005a załącznik nr 1 do uchwały Nr 23-07.pdf Uchwały 2007 69.18 KB
193. 005a załącznik nr 1 do uchwały Nr 97-04.pdf Uchwały 2004 71.64 KB
194. 005b Uchwała Nr IV-25-07 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2007 233.68 KB
195. 005b załącznik nr 2 do uchwały Nr 23-07.pdf Uchwały 2007 91.47 KB
196. 005b załącznik nr 2 do uchwały Nr 97-04.pdf Uchwały 2004 95.54 KB
197. 005c Uchwała Nr IV-25-07 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2007 150.31 KB
198. 005d Uchwała Nr IV-25-07 załącznik nr 4.pdf Uchwały 2007 25.69 KB
199. 005e Uchwała Nr IV-25-07 załącznik nr 5.pdf Uchwały 2007 58.91 KB
200. 005f Uchwała Nr IV-25-07 załącznik nr 6.pdf Uchwały 2007 178.49 KB
201. 005 Uchwała Nr 130-2008 z dnia 15 lutego 2008r w spr. zatrudnienia Dyrektora DPS w Huwnikach.pdf Uchwały 2008 74.33 KB
202. 005 Uchwała Nr 14-2003 z dnia 27 marca 2003.w sprawie ustalenia prognozy długu budżetu Powiatu Przemyskiego na dzień 31 grudni .pdf Uchwały 2003 35.78 KB
203. 005 Uchwała Nr 163-2005 z dnia 16 lutego 2005 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego .pdf Uchwały 2005 66.19 KB
204. 005 Uchwała Nr 23-2007 z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.pdf Uchwały 2007 79.91 KB
205. 005 Uchwała nr 5-2000 z dnia 2 marca 2000 w sprawie powołania Komisji ds przejęcia zbędnego mienia od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej .PDF Uchwały 2000 48.77 KB
206. 005 Uchwała Nr 5-2001 z dnia 15 lutego 2001r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagog.pdf Uchwały 2001 69.78 KB
207. 005 Uchwała Nr 5-2002 z dnia 31 stycznia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku....pdf Uchwały 2002 78.77 KB
208. 005 Uchwała Nr 5-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Piotra Hryniszyn.pdf Uchwały 2006 87.64 KB
209. 005 Uchwała nr 5-2010 z dnia 22.12.2010r w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2010r..pdf Uchwały 2010 474.52 KB
210. 005 Uchwała Nr 5-99 z dnia 25 marca 1999r w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 1999 rok z autopoprawkami.pdf Uchwały 1999 24.29 KB
211. 005 Uchwała Nr 97-2004 z dnia 24 lutego 2004. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.pdf Uchwały 2004 141.03 KB
212. 005 Uchwała Nr IV-25-2007 z dnia 9 lutego 2007r.pdf Uchwały 2007 175.37 KB
213. 005 Uchwała Nr XIII-89-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 61.13 KB
214. 005 Uchwała Nr XLIII-267-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 70.40 KB
215. 005 Uchwała Nr XV-107-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 1.06 MB
216. 005 Uchwała Nr XXV-163-2005 z dnia 18 lutego 2005r.pdf Uchwały 2005 28.81 KB
217. 005 Uchwała Nr XXXVII-245-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 43.45 KB
218. 005 uchwała RP XXIX-188-2009.PDF Uchwały 2009 387.46 KB
219. 006a Uchwała Nr XXV-164-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 33.87 KB
220. 006a Uchwał Nr IV-26-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 488.70 KB
221. 006a załącznik do uchwały Nr 131-08.pdf Uchwały 2008 990.60 KB
222. 006a załącznik do uchwały Nr 6-01.pdf Uchwały 2002 84.18 KB
223. 006a załącznik do uchwały Nr 98-04.pdf Uchwały 2004 88.67 KB
224. 006a załącznik nr 1 do uchwały Nr 15-03.pdf Uchwały 2003 38.59 KB
225. 006a załącznik nr 1 do uchwały Nr 24-07.pdf Uchwały 2007 95.25 KB
226. 006b załącznik nr 2 do uchwały Nr 15-03.pdf Uchwały 2003 52.90 KB
227. 006b załącznik nr 2 do uchwały Nr 24-07.pdf Uchwały 2007 335.27 KB
228. 006 Uchwała Nr 131-2008 a dnia 15 lutego 2008r w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki w Nienadowej.pdf Uchwały 2008 86.21 KB
229. 006 Uchwała Nr 15-2003 z dnia 31 marca 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy i liczb .pdf Uchwały 2003 39.70 KB
230. 006 Uchwała Nr 164-2005 z dnia 16 lutego 2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ....pdf Uchwały 2005 76.56 KB
231. 006 Uchwała Nr 24-2007 z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół im. Aleksandra Fredr.pdf Uchwały 2007 158.69 KB
232. 006 Uchwała Nr 6-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie wynajmu mienia Powiatu Przemyskiego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej .pdf Uchwały 2000 49.85 KB
233. 006 Uchwała Nr 6-2001 z dnia 15 lutego 2001r.w sprawie powołania Komisji ds przejęcia do Samodzielnego Publicznego....pdf Uchwały 2001 78.62 KB
234. 006 Uchwała Nr 6-2002 z dnia 27 lutego 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku ... .pdf Uchwały 2002 90.82 KB
235. 006 Uchwała Nr 6-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie utworzenia i ustalenia wymiaru etatu na stanowisku Pełnomocnika.pdf Uchwały 2006 66.56 KB
236. 006 Uchwała Nr 6-2010 z dnia 22.12.2010r w spr. zmian w regulaminie organizacyjnym PODGiK.pdf Uchwały 2010 98.33 KB
237. 006 Uchwała Nr 6-99 z dnia 25 marca 1999r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa z autopoprawkami.pdf Uchwały 1999 20.13 KB
238. 006 Uchwała Nr 98-2004 z dnia 24 lutego 2004.w sprawie zmiany uchwały Nr 22-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 16.pdf Uchwały 2004 84.90 KB
239. 006 Uchwała Nr IV-26-2007 z dnia 9 lutego 2007r.pdf Uchwały 2007 47.18 KB
240. 006 Uchwała Nr XIII-90-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 44.18 KB
241. 006 Uchwała Nr XLIII-268-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 68.16 KB
242. 006 Uchwała Nr XV-107-2008 z dnia 01 lutego 2008r.pdf Uchwały 2008 101.94 KB
243. 006 Uchwała Nr XXV-164-2005 z dnia 18 lutego 2005r.pdf Uchwały 2005 29.96 KB
244. 006 Uchwała Nr XXXVII-246-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 45.59 KB
245. 006 uchwała RP XXIX-189-2009.PDF Uchwały 2009 107.13 KB
246. 007a Uchwała Nr IV-27-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 31.16 KB
247. 007a Uchwała Nr XXV-165-05 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2005 50.88 KB
248. 007a załącznik do uchwały Nr 132-08.pdf Uchwały 2008 75.94 KB
249. 007a załącznik do uchwały Nr 7-01.pdf Uchwały 2002 72.80 KB
250. 007a załącznik do uchwały Nr 99-04.pdf Uchwały 2004 69.32 KB
251. 007a załącznik nr 1 do uchwały Nr 165-05.pdf Uchwały 2005 283.72 KB
252. 007a załącznik nr 1 do uchwały Nr 25-07.pdf Uchwały 2007 529.42 KB
253. 007b Uchwała Nr XXV-165-05 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2005 50.40 KB
254. 007b załącznik nr 2 do uchwały Nr 165-05.pdf Uchwały 2005 590.83 KB
255. 007b załącznik nr 2 do uchwały Nr 25-07.pdf Uchwały 2007 1.73 MB
256. 007c Uchwała Nr XXV-165-05 załącznik nr 3 .pdf Uchwały 2005 54.59 KB
257. 007c załącznik nr 3 do uchwały Nr 165-05.pdf Uchwały 2005 261.27 KB
258. 007c załącznik nr 3 do uchwały Nr 25-07.pdf Uchwały 2007 516.90 KB
259. 007d Uchwała Nr XXV-165-05 załącznik nr 4.pdf Uchwały 2005 63.18 KB
260. 007e Uchwała Nr XXV-165-05 załącznik nr 5.pdf Uchwały 2005 48.30 KB
261. 007 Uchwała Nr 132-2008 z dnia 28 luty 2008r w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w 2008 r..pdf Uchwały 2008 89.10 KB
262. 007 Uchwała Nr 16-2003 z dnia 31 marca 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy i liczby .pdf Uchwały 2003 41.52 KB
263. 007 Uchwała Nr 165-2005 z dnia 4 marca 2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2005 rok..pdf Uchwały 2005 179.98 KB
264. 007 Uchwała Nr 25-2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2007 rok. .pdf Uchwały 2007 230.35 KB
265. 007 Uchwała Nr 7-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie wynajmu mienia Powiatu Przemyskiego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej .pdf Uchwały 2000 55.63 KB
266. 007 Uchwała Nr 7-2001 z dnia 15 lutego 2001r.w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Przem... .pdf Uchwały 2001 78.02 KB
267. 007 Uchwała Nr 7-2002 z dnia 27 lutego 2002. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2002 roku. .pdf Uchwały 2002 96.27 KB
268. 007 Uchwała Nr 7-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Placówki Opiekuńczo.pdf Uchwały 2006 87.61 KB
269. 007 Uchwała Nr 7-2010 z dnia 30.12.2010r w spr. zmiany w uchwale budżetowej Pow. Przem. na 2010r..pdf Uchwały 2010 499.16 KB
270. 007 Uchwała Nr 7-99 z dnia 1 kwietnia 1999r w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Trójczyce”.pdf Uchwały 1999 21.38 KB
271. 007 Uchwała Nr 99-2004 z dnia 24 lutego 2004 w sprawie zmiany uchwały nr 20-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Uchwały 2004 71.83 KB
272. 007 Uchwała Nr IV-27-2007 z dnia 9 lutego 2007r.pdf Uchwały 2007 31.52 KB
273. 007 Uchwała Nr XIII-91-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 61.67 KB
274. 007 Uchwała Nr XLIII-269-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 100.03 KB
275. 007 Uchwała Nr XV-108-2008 z dnia 01 lutego 2008r.pdf Uchwały 2008 84.61 KB
276. 007 Uchwała Nr XXV-165-2005 z dnia 18 lutego 2005r.pdf Uchwały 2005 34.06 KB
277. 007 Uchwała Nr XXXVII-247-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 39.34 KB
278. 007 uchwała RP XXIX-190-2009.PDF Uchwały 2009 316.72 KB
279. 008a Uchwała Nr IV-28-07 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2007 59.72 KB
280. 008a załącznik do uchwały Nr 166-05.pdf Uchwały 2005 119.36 KB
281. 008a załącznik do uchwały Nr 17-03.pdf Uchwały 2003 33.29 KB
282. 008a załącznik do uchwały Nr 26-07.pdf Uchwały 2007 97.15 KB
283. 008b Uchwała Nr IV-28-07 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2007 50.65 KB
284. 008c Uchwała Nr IV-28-07 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2007 51.21 KB
285. 008d Uchwała Nr IV-28-07 załącznik nr 4.pdf Uchwały 2007 68.00 KB
286. 008e Uchwała Nr IV-28-07 załącznik nr 5.pdf Uchwały 2007 50.97 KB
287. 008 Uchwała Nr 100-2004 z dnia 24 lutego 2004.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań .pdf Uchwały 2004 146.99 KB
288. 008 Uchwała nr 133-2008 z dnia 28 luty 2008r w spr. wyrażenia zgody na uczestnictwo Pow. Przem w progr.pdf Uchwały 2008 88.28 KB
289. 008 Uchwała Nr 166-2005 z dnia 4 marca 2005 w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31 grudnia.pdf Uchwały 2005 95.87 KB
290. 008 Uchwała Nr 17-2003 z dnia 31 marca 2003.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych .pdf Uchwały 2003 35.07 KB
291. 008 Uchwała Nr 26-2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Uchwały 2007 371.73 KB
292. 008 Uchwała Nr 8-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie wynajmu mienia Powiatu Przemyskiego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej .pdf Uchwały 2000 55.61 KB
293. 008 Uchwała Nr 8-2001 z dnia 1 marca 2001r .w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego... .pdf Uchwały 2001 64.41 KB
294. 008 Uchwała Nr 8-2002 z dnia 27 lutego 2002.w sprawie udziału członków Zarządu w komisjach przetargowych.pdf Uchwały 2002 78.26 KB
295. 008 Uchwała Nr 8-2006 z dnia 7 grudnia 2006 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wiesława Bembenek.pdf Uchwały 2006 83.52 KB
296. 008 Uchwała Nr 8-2010 z dnia 30.12.2010r uchylająca Uchwałę Nr 1-2010.pdf Uchwały 2010 69.32 KB
297. 008 Uchwała Nr 8-99 z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie udziału członków Zarządu w komisjach przetargowych.pdf Uchwały 1999 22.74 KB
298. 008 Uchwała Nr IV-28-2007 z dnia 9 lutego 2007r.pdf Uchwały 2007 30.18 KB
299. 008 Uchwała Nr XIII-92-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 47.20 KB
300. 008 Uchwała Nr XLIII-270-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 70.18 KB
301. 008 Uchwała Nr XV-109-2008 z dnia 01 lutego 2008r..pdf Uchwały 2008 78.49 KB
302. 008 Uchwała Nr XXVI-166-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 41.65 KB
303. 008 Uchwała Nr XXXVII-248 2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 40.40 KB
304. 008 uchwała RP XXIX-191-2009.PDF Uchwały 2009 155.21 KB
305. 009a Uchwała Nr IV-29-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 120.16 KB
306. 009a Uchwała Nr XXVI-167-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 56.28 KB
307. 009a załącznik do uchwały Nr 18-03.pdf Uchwały 2003 32.71 KB
308. 009a załącznik do uchwały Nr 9-01.pdf Uchwały 2001 828.08 KB
309. 009a załącznik nr 1 do uchwały Nr 101-04.pdf Uchwały 2004 266.14 KB
310. 009a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 134-08.pdf Uchwały 2008 376.28 KB
311. 009a załącznik nr 1 do uchwały Nr 9-99.pdf Uchwały 1999 94.76 KB
312. 009b załącznik nr 2 do uchwały Nr 101-04.pdf Uchwały 2004 594.26 KB
313. 009b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 134-08.pdf Uchwały 2008 1.14 MB
314. 009b załącznik nr 2 do uchwały Nr 9-99.pdf Uchwały 1999 203.39 KB
315. 009c załącznik nr 3 do uchwały Nr 101-04.pdf Uchwały 2004 274.81 KB
316. 009c załącznik Nr 3 do uchwały Nr 134-08.pdf Uchwały 2008 434.85 KB
317. 009 Uchwała Nr 101-2004 z dnia 10 marca 2004. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2004 rok. .pdf Uchwały 2004 159.28 KB
318. 009 Uchwała Nr 134-2008 z dnia 13 marca 2008r w spr. układu wykonawczego budżetu Pow. na 2008r.pdf Uchwały 2008 153.23 KB
319. 009 Uchwała Nr 167-2005 z dnia 4 marca 2005 o powołaniu stałej Komisji do rozpatrywania wniosków na najem dzierżawę.pdf Uchwały 2005 203.00 KB
320. 009 Uchwała Nr 18-2003 z dnia 10 kwietnia 2003.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2003 rok w związku ze zmianą .pdf Uchwały 2003 117.84 KB
321. 009 Uchwała Nr 27-2007 z dnia 27 lutego 2007 zmieniająca uchwałę Nr 242-2006 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Uchwały 2007 113.45 KB
322. 009 Uchwała Nr 9-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie wynajmu mienia Powiatu Przemyskiego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej .pdf Uchwały 2000 106.27 KB
323. 009 Uchwała Nr 9-2001 z dnia 1 marca 2001r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej .. .pdf Uchwały 2001 66.36 KB
324. 009 Uchwała Nr 9-2002 z dnia 27 lutego 2002.w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego komi .pdf Uchwały 2002 72.77 KB
325. 009 Uchwała Nr 9-2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Uchwały 2006 144.51 KB
326. 009 Uchwała Nr 9-2010 z dnia 31.12.2010r w spr. zmian w uchwale budżetoej Pow. Przem. na 2010r..pdf Uchwały 2010 158.48 KB
327. 009 Uchwała Nr 9-99 z dnia 15 kwietnia 1999r.w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 1999 rok. .pdf Uchwały 1999 72.75 KB
328. 009 Uchwała Nr IV-29-2007 z dnia 9 lutego 2007.pdf Uchwały 2007 31.06 KB
329. 009 Uchwała Nr XIII-93-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 66.21 KB
330. 009 Uchwała Nr XLIII-271-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 69.97 KB
331. 009 Uchwała Nr XV-110-2008 z dnia 01 lutego 2008r.pdf Uchwały 2008 113.94 KB
332. 009 Uchwała Nr XXVI-167-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 49.05 KB
333. 009 Uchwała Nr XXXVII-249-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 41.38 KB
334. 009 uchwała RP XXIX-192-2009.PDF Uchwały 2009 971.05 KB
335. 00 Infornacja o wyniku postępowania 65.00 KB
336. 01 956.10 KB
337. 010a Uchwała Nr XIII-94-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 55.42 KB
338. 010a Uchwała Nr XXVI-168-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 1.25 MB
339. 010a załącznik do uchwały Nr 10-02.pdf Uchwały 2002 710.90 KB
340. 010a załącznik do uchwały Nr 102-04.pdf Uchwały 2004 131.20 KB
341. 010a załącznik do uchwały Nr 135-08.pdf Uchwały 2008 467.93 KB
342. 010a załącznik do uchwały Nr 168-05.pdf Uchwały 2005 876.41 KB
343. 010 Uchwała nr 10-2000 z dnia 2 marca 2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałam.PDF Uchwały 2000 68.75 KB
344. 010 Uchwała Nr 10-2001 z dnia 13 marca 2001r.w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dok.. .pdf Uchwały 2001 59.30 KB
345. 010 Uchwała Nr 10-2002 z dnia 20 marca 2002.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej ... .pdf Uchwały 2002 72.06 KB
346. 010 Uchwała Nr 10-2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie powołania komisji ds. odbioru remontu w Korytnikach. .pdf Uchwały 2006 76.51 KB
347. 010 Uchwała Nr 102-2004 z dnia 10 marca 2004.w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.04 .pdf Uchwały 2004 105.88 KB
348. 010 Uchwała Nr 10-99 z dnia 15 kwietnia 1999r.w sprawie wydłużenia czasu kursowania promu Krzywcza-Chyrzyna.pdf Uchwały 1999 66.12 KB
349. 010 Uchwała Nr 135-2008 z dnia 19.03.2008r w spr. ustalenia Regulaminu Org. DPS w Huwnikach.pdf Uchwały 2008 70.27 KB
350. 010 Uchwała Nr 168-2005 z dnia 9 marca 2005 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków państwowego Funduszu .pdf Uchwały 2005 96.93 KB
351. 010 Uchwała Nr 19-2003 z dnia 10 kwietnia 2003.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku .. .pdf Uchwały 2003 35.79 KB
352. 010 Uchwała Nr 28-2007 z dnia 8 marca 2007w sprawie powołania Komisji ds. naboru kandydatów na wolne stanowiska kierownicze.pdf Uchwały 2007 130.08 KB
353. 010 Uchwała Nr V-30-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 41.38 KB
354. 010 Uchwała Nr XIII-94-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 47.98 KB
355. 010 Uchwała Nr XLIII-272-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 68.60 KB
356. 010 Uchwała Nr XV-111-2008 z dnia 01 lutego 2008r..pdf Uchwały 2008 95.36 KB
357. 010 Uchwała Nr XXVI-168-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 46.66 KB
358. 010 Uchwała Nr XXXVII-250-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 44.09 KB
359. 010 uchwała RP XXIX-193-2009.PDF Uchwały 2009 77.54 KB
360. 010załącznik do uchwały Nr 10-01.pdf Uchwały 2001 1.04 MB
361. 011aUchwała Nr XIII-95-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 56.27 KB
362. 011a Uchwała Nr XXVI-169-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 70.40 KB
363. 011a załącznik do uchwały Nr 103-04.pdf Uchwały 2004 68.92 KB
364. 011a załącznik do uchwały Nr 11-02.pdf Uchwały 2002 89.51 KB
365. 011a załącznik do uchwały Nr 11-99.pdf Uchwały 1999 111.67 KB
366. 011a załącznik nr 1 do uchwały Nr 11-01.pdf Uchwały 2001 282.41 KB
367. 011a załącznik nr 1 do uchwały Nr 20-03.pdf Uchwały 2003 20.50 KB
368. 011b załącznik nr 2 do uchwały Nr 11-01.pdf Uchwały 2001 712.32 KB
369. 011b załącznik nr 2 do uchwały Nr 20-03.pdf Uchwały 2003 38.69 KB
370. 011c załącznik nr 3 do uchwały Nr 11-01.pdf Uchwały 2001 328.45 KB
371. 011 Uchwała Nr 103-2004 z dnia 10 marca 2004. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok.pdf Uchwały 2004 193.40 KB
372. 011 Uchwała Nr 11-2000 z dnia 2 marca 2000r.w sprawie zaakceptowania zmian Regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatu Przemyskiego w Przemyślu .pdf Uchwały 2000 381.88 KB
373. 011 Uchwała Nr 11-2001 z dnia 25 marca 2001r.w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2001 rok. .pdf Uchwały 2001 100.13 KB
374. 011 Uchwała Nr 11-2002 z dnia 20 marca 2002. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku ...pdf Uchwały 2002 96.43 KB
375. 011 Uchwała Nr 11-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr 297-2006 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Uchwały 2006 105.15 KB
376. 011 Uchwała Nr 11-99 z dnia 26 kwietnia 1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej.pdf Uchwały 1999 113.92 KB
377. 011 Uchwała Nr 136-2008 z dnia 19 marca 2008r w spr. okreslenia palnu dofinansowania form kształcenia.pdf Uchwały 2008 120.26 KB
378. 011 Uchwała Nr 169-2005 z dnia 9 marca 2005 w sprawie ustalenia na rok 2005 planu dofinansowania form doskonalenia .pdf Uchwały 2005 84.54 KB
379. 011 Uchwała Nr 20-2003 z dnia 10 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy .. .pdf Uchwały 2003 38.56 KB
380. 011 Uchwała Nr 29-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu..pdf Uchwały 2007 111.29 KB
381. 011 Uchwała Nr V-31-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 38.58 KB
382. 011 Uchwała Nr XIII-95-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 31.19 KB
383. 011 Uchwała Nr XLIII-273-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 68.82 KB
384. 011 Uchwała Nr XV-112-2008 z dnia 01 lutego 2008r..pdf Uchwały 2008 78.82 KB
385. 011 Uchwała Nr XXVI-169-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 520.88 KB
386. 011 Uchwała Nr XXXVII-251-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 35.49 KB
387. 011 uchwała RP XXX-194-2009.PDF Uchwały 2009 129.49 KB
388. 012a Uchwała Nr XIII-96-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 31.30 KB
389. 012a załącznik do uchwały Nr 137-08.pdf Uchwały 2008 124.21 KB
390. 012a załącznik nr 1 do uchwały Nr 12-00.pdf Uchwały 2000 52.21 KB
391. 012a załącznik nr 1 do uchwały Nr 21-03.pdf Uchwały 2003 20.43 KB
392. 012b załącznik nr 2 do uchwały Nr 12-00.pdf Uchwały 2000 38.71 KB
393. 012b załącznik nr 2 do uchwały Nr 21-03.pdf Uchwały 2003 27.17 KB
394. 012c załącznik nr 3 do uchwały Nr 12-00.pdf Uchwały 2000 49.35 KB
395. 012 Uchwała Nr 104-2004 z dnia 10 marca 2004 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego .pdf Uchwały 2004 70.37 KB
396. 012 Uchwała nr 12-2000 z dnia 8 marca 2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafam.PDF Uchwały 2000 111.75 KB
397. 012 Uchwała Nr 12-2001 z dnia 22 marca 2001r.w sprawie powołania P. Dominika Cebeńko na dyrektora Domu Pomocy Społec....pdf Uchwały 2001 59.63 KB
398. 012 Uchwała Nr 12-2002 z dnia 20 marca 2002.w sprawie określenia ujednoliconego planu kont dla Powiatu Przemyskiego.. .pdf Uchwały 2002 550.48 KB
399. 012 Uchwała Nr 12-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr 298-2006 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Uchwały 2006 103.36 KB
400. 012 Uchwała Nr 12-99 z dnia 6 maja 1999r.w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania przez Starostę umowy o zarządzaniu wspólną rzeczą.pdf Uchwały 1999 70.87 KB
401. 012 Uchwała nr 137-2008 z dnia 19 marca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 146.86 KB
402. 012 Uchwała Nr 170-2005 z dnia 9 marca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok .pdf Uchwały 2005 149.35 KB
403. 012 Uchwała Nr 21-2003 z dnia 10 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.. .pdf Uchwały 2003 36.78 KB
404. 012 Uchwała Nr 30-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Specjalistycznego Ośrodka .pdf Uchwały 2007 117.95 KB
405. 012 Uchwała Nr V-32-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 32.54 KB
406. 012 Uchwała Nr XIII-96-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 31.76 KB
407. 012 Uchwała Nr XLIII-274-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 71.00 KB
408. 012 Uchwała Nr XV-113-2008 z dnia 01 lutego 2008r..pdf Uchwały 2008 82.75 KB
409. 012 Uchwała Nr XXVI-170-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 95.96 KB
410. 012 Uchwała Nr XXXVII-252-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 37.97 KB
411. 012 uchwała RP XXX-195-2009.PDF Uchwały 2009 1.55 MB
412. 013a Uchwała Nr XIII-97-04 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2004 45.25 KB
413. 013a Uchwała Nr XV-114-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 161.85 KB
414. 013a załącznik do uchwały Nr 13-02.pdf Uchwały 2002 350.96 KB
415. 013a załącznik do uchwały Nr 13-06.pdf Uchwały 2006 259.08 KB
416. 013a załącznik do uchwały Nr 138-08.pdf Uchwały 2008 1.46 MB
417. 013a załącznik do uchwały Nr 13-99.pdf Uchwały 1999 37.77 KB
418. 013a załącznik do uchwały Nr 171-05.pdf Uchwały 2005 97.56 KB
419. 013a załącznik nr 1 do uchwały Nr 22-03.pdf Uchwały 2003 40.55 KB
420. 013bUchwała Nr XIII-97-04 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2004 62.17 KB
421. 013b załącznik nr 2 do uchwały Nr 22-03.pdf Uchwały 2003 50.75 KB
422. 013c Uchwała Nr XIII-97-04 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2004 79.49 KB
423. 013d Uchwała Nr XIII-97-04 załącznik nr 4.pdf Uchwały 2004 55.72 KB
424. 013eUchwała Nr XIII-97-04 załącznik nr 5.pdf Uchwały 2004 74.85 KB
425. 013 Uchwała Nr 105-2004 z dnia 10 marca 2004. o powołaniu stałej Komisji do rozpatrywania wniosków na najem dzierżawę.pdf Uchwały 2004 233.57 KB
426. 013 Uchwała Nr 13-2000 z dnia 8 marca 2000r. w sprawie dokonania analizy zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Przemyślu .pdf Uchwały 2000 60.42 KB
427. 013 Uchwała Nr 13-2001 z dnia 22 marca 2001r.w sprawie uznania za konieczne wszczęcia procedury likwidacji Samodziel....pdf Uchwały 2001 56.48 KB
428. 013 Uchwała Nr 13-2002 z dnia 8 kwietnia 2002.w sprawie regulaminu konkursu do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyr .pdf Uchwały 2002 66.21 KB
429. 013 Uchwała Nr 13-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Uchwały 2006 190.42 KB
430. 013 Uchwała nr 138-2008 z dnia 19 marca 2008r w spr. ustalenia Regulaminu Org. ZDP w Przemyślu.pdf Uchwały 2008 149.14 KB
431. 013 Uchwała nr 13-99 z dnia 27 maja 1999r w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu na 1999 rok w części dotkniętej nieważnością Uchwały Nr VI899 .PDF Uchwały 1999 151.28 KB
432. 013 Uchwała Nr 171-2005 z dnia 18 marca 2005 w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.pdf Uchwały 2005 103.30 KB
433. 013 Uchwała Nr 22-2003 z dnia 16 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy... .pdf Uchwały 2003 42.32 KB
434. 013 Uchwała Nr 31-2007 z dnia 8 marca 2007w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej .pdf Uchwały 2007 128.21 KB
435. 013 Uchwała Nr V-33-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 31.89 KB
436. 013 Uchwała Nr XIII-97-2004 z dnia 27 lutego 2004r.pdf Uchwały 2004 31.61 KB
437. 013 Uchwała Nr XLIII-275-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 65.08 KB
438. 013 Uchwała Nr XV-114-2008 z dnia 01 lutego 2008r..pdf Uchwały 2008 54.41 KB
439. 013 Uchwała Nr XXVI-171-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 243.98 KB
440. 013 Uchwała Nr XXXVII-253-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 94.54 KB
441. 013 uchwała RP XXXI-196-2009.PDF Uchwały 2009 302.07 KB
442. 014a Uchwała Nr XV-115-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 57.43 KB
443. 014a załącznik do uchwały Nr 106-04.pdf Uchwały 2004 64.22 KB
444. 014a załącznik do uchwały Nr 139-08.pdf Uchwały 2008 71.40 KB
445. 014a załącznik do uchwały Nr 14-01.pdf Uchwały 2001 54.73 KB
446. 014a załącznik do uchwały Nr 172-05.pdf Uchwały 2005 69.33 KB
447. 014a załącznik nr 1 do uchwały Nr 14-99.pdf Uchwały 1999 32.40 KB
448. 014a załącznik nr 1 do uchwały Nr 23-03.pdf Uchwały 2003 24.16 KB
449. 014a załącznik nr 1 do uchwały Nr 32-07.pdf Uchwały 2007 97.79 KB
450. 014b załącznik nr 2 do uchwały Nr 14-99.pdf Uchwały 1999 31.09 KB
451. 014b załącznik nr 2 do uchwały Nr 23-03.pdf Uchwały 2003 31.93 KB
452. 014b załącznik nr 2 do uchwały Nr 32-07.pdf Uchwały 2007 138.33 KB
453. 014 Uchwała Nr 106-2004 z dnia 24 marca 200 .w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 72.85 KB
454. 014 Uchwała nr 139-2008 z dnia 27 marac 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 145.25 KB
455. 014 Uchwała nr 14-2000 z dnia 8 marca 2000 w sprawie wyznaczenia podmiotu wykonującego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wychowawcy kierując .PDF Uchwały 2000 89.59 KB
456. 014 Uchwała Nr 14-2001 z dnia 12 kwietnia 2001r.w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31 gr .pdf Uchwały 2001 64.79 KB
457. 014 Uchwała Nr 14-2002 z dnia 8 kwietnia 2002.w sprawie lokowania wolnych środków Powiatowego Funduszu Zasobem Geod.. .pdf Uchwały 2002 73.46 KB
458. 014 Uchwała Nr 14-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2006 rok. .pdf Uchwały 2006 92.43 KB
459. 014 Uchwała Nr 14-99 z dnia 27 maja 1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne .pdf Uchwały 1999 55.16 KB
460. 014 Uchwała Nr 172-2005 z dnia 31 marca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Uchwały 2005 176.22 KB
461. 014 Uchwała Nr 23-2003 z dnia 16 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy... .pdf Uchwały 2003 36.18 KB
462. 014 Uchwała Nr 32-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.pdf Uchwały 2007 111.28 KB
463. 014 Uchwała Nr V-34-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 31.83 KB
464. 014 Uchwała Nr XIV-98-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 90.43 KB
465. 014 Uchwała Nr XLIII-276-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 83.07 KB
466. 014 Uchwała Nr XV-115-2008 z dnia 01 luty 2008r..pdf Uchwały 2008 54.86 KB
467. 014 Uchwała Nr XXVI-172-2005 z dnia 18 marca 2005r .pdf Uchwały 2005 57.94 KB
468. 014 Uchwała Nr XXXVII-254-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 70.93 KB
469. 014 uchwała RP XXXI-197-2009.PDF Uchwały 2009 300.95 KB
470. 015a Uchwała Nr XV-116-08 załącznik Nr 1.pdf Uchwały 2008 161.59 KB
471. 015a Uchwała Nr XXXVII-255-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 52.63 KB
472. 015a załącznik nr 1 do uchwały Nr 15-06.pdf Uchwały 2006 44.65 KB
473. 015a załącznik nr 1 do uchwały Nr 24-03.pdf Uchwały 2003 23.67 KB
474. 015a załącznik nr 1 do uchwały Nr 33-07.pdf Uchwały 2007 66.90 KB
475. 015b Uchwała Nr XV-116-08 załącznik Nr 2.pdf Uchwały 2008 104.19 KB
476. 015b załącznik nr 2 do uchwały Nr 15-06.pdf Uchwały 2006 56.39 KB
477. 015b załącznik nr 2 do uchwały Nr 24-03.pdf Uchwały 2003 30.52 KB
478. 015b załącznik nr 2 do uchwały Nr 33-07.pdf Uchwały 2007 87.44 KB
479. 015c Uchwała Nr XV-116-08 załącznik Nr 3.pdf Uchwały 2008 86.79 KB
480. 015d Uchwała Nr XV-116-08 załącznik Nr 4.pdf Uchwały 2008 87.37 KB
481. 015e Uchwała Nr XV-116-08 załącznik Nr 5.pdf Uchwały 2008 81.06 KB
482. 015 Uchwała Nr 107-2004 z dnia 24 marca 2004 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego kom .pdf Uchwały 2004 71.16 KB
483. 015 Uchwała Nr 140-2008 z dnia 27 marca 2008r w spr. zatrudnienia Dyrektora POW w Nienadowej.pdf Uchwały 2008 75.62 KB
484. 015 Uchwała nr 15-2000 z dnia 10 marca 2000r. w sprawie zobowiązania zobowiązania Przewodniczącego Zarządu Powiatu Przemyskiego do obsadzenia stanowiska Dy .PDF Uchwały 2000 61.73 KB
485. 015 Uchwała Nr 15-2001 z dnia 12 kwietnia 2001r. w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gmin.pdf Uchwały 2001 73.72 KB
486. 015 Uchwała Nr 15-2002 z dnia 8 kwietnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku... .pdf Uchwały 2002 89.64 KB
487. 015 Uchwała Nr 15-2006 z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.pdf Uchwały 2006 75.06 KB
488. 015 Uchwała Nr 15-99 z dnia 27 maja 1999r w sprawie uruchomienia postępowania przetargowego do wyłonienia wykonawcy na opracowanie Strategii Powiatu Przemy .PDF Uchwały 1999 26.70 KB
489. 015 Uchwała Nr 173-2005 z dnia 31 marca 2005w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na 2004 rok. .pdf Uchwały 2005 70.41 KB
490. 015 Uchwała Nr 24-2003 z dnia 16 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy... .pdf Uchwały 2003 36.07 KB
491. 015 Uchwała Nr 33-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej.pdf Uchwały 2007 118.62 KB
492. 015 Uchwała Nr V-35-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 34.73 KB
493. 015 Uchwała Nr XIV-99-2004 z dnia 01 kwietnia 2004.pdf Uchwały 2004 59.32 KB
494. 015 Uchwała Nr XLIII-277-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 266.72 KB
495. 015 Uchwała Nr XV-116-2008 z dnia 01 lutego 2008r..pdf Uchwały 2008 55.06 KB
496. 015 Uchwała Nr XXVI-173-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 38.04 KB
497. 015 Uchwała Nr XXXVII-255-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 31.74 KB
498. 015 uchwała RP XXXI-198-2009.PDF Uchwały 2009 108.12 KB
499. 016a Uchwała Nr XIV-100-04 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2004 33.78 KB
500. 016a Uchwała Nr XV-117-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 631.87 KB
501. 016a Uchwała Nr XXXVII-256-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 34.23 KB
502. 016a załącznik do uchwały Nr 16-01.pdf Uchwały 2001 59.98 KB
503. 016a załącznik do uchwały Nr 174-05.pdf Uchwały 2005 58.52 KB
504. 016a załącznik nr 1 do uchwały NR16-00.pdf Uchwały 2000 113.36 KB
505. 016a załącznik nr 1 do uchwały Nr 34-07.pdf Uchwały 2007 70.18 KB
506. 016b Uchwała Nr XIV-100-04 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2004 27.78 KB
507. 016b załącznik nr 2 do uchwały Nr 16-00.pdf Uchwały 2000 287.84 KB
508. 016b załącznik nr 2 do uchwały Nr 34-07.pdf Uchwały 2007 91.69 KB
509. 016 Uchwała Nr 108-2004 z dnia 24 marca 2004.w sprawie ustalenia podstawowej stawki czynszu za m 2 powierzchni użytkow .pdf Uchwały 2004 100.45 KB
510. 016 Uchwała nr 141-2008 z dnia 14 kwietnia 2008r w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finans..pdf Uchwały 2008 80.55 KB
511. 016 Uchwała Nr 16-2000 z dnia 29 marca 2000r.w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu ....pdf Uchwały 2000 68.68 KB
512. 016 Uchwała Nr 16-2001 z dnia 12 kwietnia 2001r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg .pdf Uchwały 2001 118.84 KB
513. 016 Uchwała Nr 16-2002 z dnia 24 kwietnia 2002.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i pokryciu st .pdf Uchwały 2002 70.36 KB
514. 016 Uchwała Nr 16-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowaw.pdf Uchwały 2006 91.54 KB
515. 016 Uchwała Nr 16-99 z dnia 11 czerwca 1999r.w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu do pracy w komisjach inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Pań.pdf Uchwały 1999 51.27 KB
516. 016 Uchwała Nr 174-2005 z dnia 31 marca 2005 zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 r. Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Uchwały 2005 65.35 KB
517. 016 Uchwała Nr 25-2003 z dnia 16 kwietnia 2003.w sprawie powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach. .pdf Uchwały 2003 37.51 KB
518. 016 Uchwała Nr 34-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej.pdf Uchwały 2007 112.46 KB
519. 016 Uchwała Nr V-36-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 36.98 KB
520. 016 Uchwała Nr XIV-100-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 72.80 KB
521. 016 Uchwała Nr XLIII-278-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 118.79 KB
522. 016 Uchwała Nr XV-117-2008 z dnia 18 lutego.pdf Uchwały 2008 62.44 KB
523. 016 Uchwała Nr XXVI-174-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 37.99 KB
524. 016 Uchwała Nr XXXVII-256-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 29.37 KB
525. 016 uchwała RP XXXI-199-2009.PDF Uchwały 2009 110.16 KB
526. 017a Uchwała Nr XIV-101-04 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2004 256.03 KB
527. 017a Uchwała Nr XV-118-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 1.15 MB
528. 017a Uchwała Nr XXXVII-257-06 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2006 43.51 KB
529. 017a załącznik do uchwały Nr 109-04.pdf Uchwały 2004 66.57 KB
530. 017a załącznik do uchwały Nr 142-08.pdf Uchwały 2008 70.14 KB
531. 017a załącznik do uchwały Nr 17-02.pdf Uchwały 2002 69.94 KB
532. 017a załącznik do uchwały Nr 17-99.pdf Uchwały 1999 31.91 KB
533. 017b Uchwała Nr XIV-101-04 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2004 198.93 KB
534. 017b Uchwała Nr XXXVII-257-06 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2006 35.22 KB
535. 017c Uchwała Nr XIV-101-04 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2004 247.97 KB
536. 017c Uchwała Nr XXXVII-257-06 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2006 56.63 KB
537. 017d Uchwała Nr XXXVII-257-06 załącznik nr 4.pdf Uchwały 2006 49.46 KB
538. 017e Uchwała Nr XXXVII-257-06 załącznik nr 5.pdf Uchwały 2006 46.85 KB
539. 017 Uchwała Nr 109-2004 z dnia 1 kwietnia 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 255.97 KB
540. 017 Uchwala nr 142-2008 z dnia 14 kwietnia 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 123.53 KB
541. 017 Uchwała Nr 17-2000 z dnia 29 marca 2000r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu ......pdf Uchwały 2000 123.53 KB
542. 017 Uchwała Nr 17-2001 z dnia 26 kwietnia 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu przemyskiego na 2001 rok w związku .pdf Uchwały 2001 73.00 KB
543. 017 Uchwała Nr 17-2002 z dnia 24 kwietnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku.. .pdf Uchwały 2002 86.68 KB
544. 017 Uchwała Nr 17-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Marty Chruścickiej.pdf Uchwały 2006 89.89 KB
545. 017 Uchwała Nr 175-2005 z dnia 31 marca 2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Przemyskiemu..pdf Uchwały 2005 77.85 KB
546. 017 Uchwała Nr 17-99 z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowej na zadania bieżące z zak .PDF Uchwały 1999 54.55 KB
547. 017 Uchwała Nr 26-2003 z dnia 23 kwietnia 2003. w sprawie kryteriów ustalania stawki miesięcznej czynszu za wynajem 1m² pow...pdf Uchwały 2003 86.02 KB
548. 017 Uchwała Nr 35-2007 z dnia 8 marca 2007 o powołaniu stałej Komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań .pdf Uchwały 2007 313.33 KB
549. 017 Uchwała Nr V-37-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 31.75 KB
550. 017 Uchwała Nr XIV-101-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 298.96 KB
551. 017 Uchwała Nr XLIII-279-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 481.68 KB
552. 017 Uchwała Nr XV-118-2008 z dnia 18 lutego 2008r..pdf Uchwały 2008 57.36 KB
553. 017 Uchwała Nr XXVI-175-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 39.29 KB
554. 017 Uchwała Nr XXXVII-257-2006 z dnia 17 lutego 2006r.pdf Uchwały 2006 33.23 KB
555. 017 uchwała RP XXXI-200-2009.PDF Uchwały 2009 159.80 KB
556. 018a Uchwała Nr XIV-102-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 649.44 KB
557. 018a Uchwała Nr XVI-119-08 załącznik Nr 1.pdf Uchwały 2008 342.72 KB
558. 018a załącznik do uchwały Nr 143-08.pdf Uchwały 2008 1.32 MB
559. 018a załącznik do uchwały Nr 176-05.pdf Uchwały 2005 204.29 KB
560. 018a załącznik do uchwały Nr 18-06.pdf Uchwały 2006 177.33 KB
561. 018a załącznik do uchwały Nr 18-99.pdf Uchwały 1999 59.58 KB
562. 018a załącznik nr 1 do uchwały Nr 27-03.pdf Uchwały 2003 27.44 KB
563. 018b Uchwała Nr XVI-119-08 załącznik Nr 2.pdf Uchwały 2008 489.65 KB
564. 018b załącznik nr 2 do uchwały Nr 27-03.pdf Uchwały 2003 34.78 KB
565. 018c Uchwała Nr XVI-119-08 załącznik Nr 3.pdf Uchwały 2008 281.29 KB
566. 018d Uchwała Nr XVI-119-08 załącznik Nr 4.pdf Uchwały 2008 44.71 KB
567. 018e Uchwała Nr XVI-119-08 załącznik Nr 5.pdf Uchwały 2008 94.48 KB
568. 018f Uchwała Nr XVI-119-08 załącznik Nr 6.pdf Uchwały 2008 308.76 KB
569. 018 Uchwała Nr 110-2004 z dnia 15 kwietnia 2004 w sprawie określenia planu dofinansowania form kształcenia .pdf Uchwały 2004 139.42 KB
570. 018 Uchwała Nr 143-2008 z dnia 14 kwietnia 2008r w spr. upoważnienia Dyrektora PCPR do dok. czyn. dot. projektu.pdf Uchwały 2008 74.91 KB
571. 018 Uchwała Nr 176-2005 z dnia 6 kwietnia 2005 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska .pdf Uchwały 2005 93.75 KB
572. 018 Uchwała Nr 18-2000 z dnia 29 marca 2000r.w sprawie zaakceptowania zmian w jednolitym tekście Regulaminu Organiza....pdf Uchwały 2000 586.82 KB
573. 018 Uchwała Nr 18-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie powołania Komisji ds przejęcia od Samodzielnego Publicznego Zesp .pdf Uchwały 2001 137.25 KB
574. 018 Uchwała Nr 18-2002 z dnia 15 maja 2002.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i osiągniętej .. .pdf Uchwały 2002 72.55 KB
575. 018 Uchwała Nr 18-2006 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Uchwały 2006 148.73 KB
576. 018 Uchwała Nr 18-99 z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa powiatowego w Przemyślu .pdf Uchwały 1999 300.57 KB
577. 018 Uchwała Nr 27-2003 z dnia 23 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy..pdf Uchwały 2003 38.68 KB
578. 018 Uchwała Nr 36-2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Uchwały 2007 116.70 KB
579. 018 Uchwała Nr V-38-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 31.40 KB
580. 018 Uchwała Nr XIV-102-2004 z dnia 01 kwietnia 2004.pdf Uchwały 2004 45.93 KB
581. 018 Uchwała Nr XLIII-280-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 86.75 KB
582. 018 Uchwała Nr XVI-119-2008 z dnia 4 marca 2008r. .pdf Uchwały 2008 345.37 KB
583. 018 Uchwała Nr XXVI-176-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 38.05 KB
584. 018 Uchwała Nr XXXVIII-258-2006 z dnia 21 marca 2006r.pdf Uchwały 2006 148.32 KB
585. 018 uchwała RP XXXI-201-2009.PDF Uchwały 2009 1.51 MB
586. 019a załącznik do uchwały Nr 19-99.pdf Uchwały 1999 116.13 KB
587. 019a załącznik do uchwały Nr 37-07.pdf Uchwały 2007 108.98 KB
588. 019a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 144-08.pdf Uchwały 2008 43.37 KB
589. 019a załącznik nr 1 do uchwały Nr 19-00.pdf Uchwały 2000 104.92 KB
590. 019a załącznik nr 1 do uchwały Nr 19-02 .pdf Uchwały 2002 77.76 KB
591. 019a załącznik nr 1 do uchwały Nr 28-03.pdf Uchwały 2003 47.28 KB
592. 019b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144-08.pdf Uchwały 2008 65.94 KB
593. 019b załącznik nr 2 do uchwały Nr 19-00.pdf Uchwały 2000 119.96 KB
594. 019b załącznik nr 2 do uchwały Nr 19-02 .pdf Uchwały 2002 95.40 KB
595. 019b załącznik nr 2 do uchwały Nr 28-03.pdf Uchwały 2003 33.78 KB
596. 019c załącznik nr 3 do uchwały Nr 19-00.pdf Uchwały 2000 184.52 KB
597. 019c załącznik nr 3 do uchwały Nr 19-02 .pdf Uchwały 2002 137.76 KB
598. 019 Uchwała Nr 111-2004 z dnia 15 kwietnia 2004 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ .pdf Uchwały 2004 69.85 KB
599. 019 Uchwała nr 144-2008 z dnia 28 kwietnia 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 125.67 KB
600. 019 Uchwała Nr 177-2005 z dnia 6 kwietnia 2005 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Uchwały 2005 74.81 KB
601. 019 Uchwała Nr 19-2000 z dnia 19 kwietnia 2000r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2000 rok w związku ze zmianą kwot.. .pdf Uchwały 2000 262.87 KB
602. 019 Uchwała Nr 19-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gm. Krzy .pdf Uchwały 2001 60.94 KB
603. 019 Uchwała Nr 19-2002 z dnia 15 maja 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku ... .pdf Uchwały 2002 272.95 KB
604. 019 Uchwała Nr 19-99 z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu.pdf Uchwały 1999 39.18 KB
605. 019 Uchwała Nr 239-2006 z dnia 4 stycznia 2006 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w P-śl.pdf Uchwały 2006 93.52 KB
606. 019 Uchwała Nr 28-2003 z dnia 23 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.. .pdf Uchwały 2003 38.10 KB
607. 019 Uchwała Nr 37-2007 z dnia 15 marca 2007 zmieniająca Uchwałę nr 19-2007 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Uchwały 2007 154.18 KB
608. 019 Uchwała Nr V-39-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 37.29 KB
609. 019 Uchwała Nr XIV-103-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 43.09 KB
610. 019 Uchwała Nr XLIII-281-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 185.11 KB
611. 019 Uchwała Nr XVI-120-2008 z dnia 4 marca 2008r..pdf Uchwały 2008 70.22 KB
612. 019 Uchwała Nr XXVI-177-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 39.53 KB
613. 019 Uchwała Nr XXXVIII-259-2006 z dnia 21 marca 2006r.pdf Uchwały 2006 48.80 KB
614. 019 uchwała RP XXXI-202-2009.PDF Uchwały 2009 295.57 KB
615. 01 Pytania dotyczące przetargu cz. 1 44.38 KB
616. 02 458.01 KB
617. 020a załącznik do uchwały Nr 145-08.pdf Uchwały 2008 55.67 KB
618. 020a załącznik do uchwały Nr 178-05.pdf Uchwały 2005 1.12 MB
619. 020a załącznik do uchwały Nr 20-99.pdf Uchwały 1999 33.49 KB
620. 020a załącznik nr 1 do uchwały Nr 20-00.pdf Uchwały 2000 56.48 KB
621. 020a załącznik nr 1 do uchwały Nr 240-06.pdf Uchwały 2006 292.33 KB
622. 020a załącznik nr 1 do uchwały Nr 29-03.pdf Uchwały 2003 43.82 KB
623. 020b załącznik nr 2 do uchwały Nr 20-00.pdf Uchwały 2000 70.58 KB
624. 020b załącznik nr 2 do uchwały Nr 240-06.pdf Uchwały 2006 656.56 KB
625. 020b załącznik nr 2 do uchwały Nr 29-03.pdf Uchwały 2003 38.00 KB
626. 020c załącznik nr 3 do uchwały Nr 240-06.pdf Uchwały 2006 268.94 KB
627. 020 Uchwała Nr 112-2004 z dnia 15 kwietnia 2004.w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Przemyskiego do dok .pdf Uchwały 2004 69.54 KB
628. 020 Uchwała Nr 145-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r w spr. środków na usuwanie szkód pow..pdf Uchwały 2008 2.83 MB
629. 020 Uchwała Nr 178-2005 z dnia 19 kwietnia 2005 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego PCPR.pdf Uchwały 2005 73.18 KB
630. 020 Uchwała Nr 20-2000 z dnia 10 maja 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku ... .pdf Uchwały 2000 161.07 KB
631. 020 Uchwała Nr 20-2001 z dnia 16 maja 2001r. w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie D.pdf Uchwały 2001 60.70 KB
632. 020 Uchwała Nr 20-2002 z dnia 15 maja 2002.w sprawie lokowania wolnych środków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjny .pdf Uchwały 2002 71.73 KB
633. 020 Uchwała Nr 20-99 z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafa.pdf Uchwały 1999 38.22 KB
634. 020 Uchwała Nr 240-2006 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Uchwały 2006 179.52 KB
635. 020 Uchwała Nr 29-2003 z dnia 25 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2003 .pdf Uchwały 2003 82.00 KB
636. 020 Uchwała Nr 38-2007 z dnia 21 marca 2007 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Mariana Majki .pdf Uchwały 2007 135.42 KB
637. 020 Uchwała Nr V-40-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 36.27 KB
638. 020 Uchwała Nr XIV-104-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 43.95 KB
639. 020 Uchwała Nr XLIII-282-2010 z dnia 12 lutego 20010r..pdf Uchwały 2010 109.86 KB
640. 020 Uchwała Nr XVI-121-2008 z dnia 4 marca 2008r..pdf Uchwały 2008 69.70 KB
641. 020 Uchwała Nr XXVI-178-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 40.38 KB
642. 020 Uchwała Nr XXXVIII-260-2006 z dnia 21 marca 2006r.pdf Uchwały 2006 49.50 KB
643. 020 uchwała RP XXXI-203-2009.PDF Uchwały 2009 932.43 KB
644. 021a Uchwała Nr XVI-122-08 załącznik .pdf Uchwały 2008 671.56 KB
645. 021a Uchwała Nr XXVI-179-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 1.14 MB
646. 021a załącznik do uchwały Nr 113-04.pdf Uchwały 2004 69.21 KB
647. 021a załącznik do uchwały Nr 146-08.pdf Uchwały 2008 185.91 KB
648. 021a załącznik do uchwały Nr 241-06.pdf Uchwały 2006 190.47 KB
649. 021a załącznik nr 1 do uchwały Nr 179-05.pdf Uchwały 2005 291.14 KB
650. 021a załącznik nr 1 do uchwały Nr 21-01.pdf Uchwały 2001 119.31 KB
651. 021a załącznik nr 1 do uchwały Nr 21-99.pdf Uchwały 1999 30.17 KB
652. 021b załącznik nr 2 do uchwały Nr 179-05.pdf Uchwały 2005 609.02 KB
653. 021b załącznik nr 2 do uchwały Nr 21-01.pdf Uchwały 2001 268.02 KB
654. 021b załącznik nr 2 do uchwały Nr 21-99.pdf Uchwały 1999 28.79 KB
655. 021c załącznik nr 3 do uchwały Nr 179-05.pdf Uchwały 2005 267.37 KB
656. 021 Uchwała Nr 113-2004 z dnia 15 kwietnia 2004 zmieniająca uchwałę nr 20-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Uchwały 2004 72.16 KB
657. 021 Uchwała Nr 146-2008 z dnia 7 maja 2008r w spr. wyrażenia zgody ZS A. Fredry zgody na używanie gruntu.pdf Uchwały 2008 110.13 KB
658. 021 Uchwała Nr 179-2005 z dnia 6 kwietnia 2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Przemyskiego na 2005 rok..pdf Uchwały 2005 189.89 KB
659. 021 Uchwała Nr 21-2000 z dnia 10 maja 2000r.w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych w Gminie .pdf Uchwały 2000 64.70 KB
660. 021 Uchwała Nr 21-2001 z dnia 16 maja 2001r. w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu ....pdf Uchwały 2001 65.39 KB
661. 021 Uchwała Nr 21-2002 z dnia 15 maja 2002.w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu ... .pdf Uchwały 2002 94.28 KB
662. 021 Uchwała nr 21-99 z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieżące real .PDF Uchwały 1999 58.98 KB
663. 021 Uchwała Nr 241-2006 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie powołania Rady Sportu w Powiecie Przemyskim.pdf Uchwały 2006 155.21 KB
664. 021 Uchwała Nr 30-2003 z dnia 30 kwietnia 2003.w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego komisji.pdf Uchwały 2003 37.54 KB
665. 021 Uchwała Nr 39-2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Uchwały 2007 373.05 KB
666. 021 Uchwała Nr V-41-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 37.74 KB
667. 021 Uchwała Nr XIV-105-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 40.09 KB
668. 021 Uchwała Nr XLIII-283-2010 z dnia 12 lutego 2010r..pdf Uchwały 2010 576.79 KB
669. 021 Uchwała Nr XVI-122-2008 z dnia 4 marca 2008r..pdf Uchwały 2008 86.13 KB
670. 021 Uchwała Nr XXVI-179-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 42.72 KB
671. 021 Uchwała Nr XXXVIII-261-2006 z dnia 21 marca 2006r.pdf Uchwały 2006 48.13 KB
672. 021 uchwała RP XXXII-204-2009.PDF Uchwały 2009 83.19 KB
673. 021załącznik do uchwały Nr 39-07.pdf Uchwały 2007 146.19 KB
674. 022a Uchwała Nr V-42-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 474.38 KB
675. 022a Uchwała Nr XXXVIII-262-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 50.89 KB
676. 022a załącznik do uchwały Nr 180-05.pdf Uchwały 2005 101.20 KB
677. 022a załącznik do uchwały Nr 242-06.pdf Uchwały 2006 740.80 KB
678. 022a załącznik do uchwały Nr 40-07.pdf Uchwały 2007 105.79 KB
679. 022a załącznik nr 1 do uchwały Nr 114-04.pdf Uchwały 2004 182.88 KB
680. 022a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 147-08.pdf Uchwały 2008 45.48 KB
681. 022a załącznik nr 1 do uchwały Nr 22-01.pdf Uchwały 2001 97.13 KB
682. 022a załącznik nr 1 do uchwały Nr 22-02.pdf Uchwały 2002 126.10 KB
683. 022a załącznik nr 1 do uchwały Nr 22-99.pdf Uchwały 1999 316.24 KB
684. 022b załącznik nr 2 do uchwały Nr 114-04.pdf Uchwały 2004 326.03 KB
685. 022b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 147-08.pdf Uchwały 2008 71.68 KB
686. 022b załącznik nr 2 do uchwały Nr 22-01.pdf Uchwały 2001 80.46 KB
687. 022b załącznik nr 2 do uchwały Nr 22-02.pdf Uchwały 2002 317.37 KB
688. 022b załącznik nr 2 do uchwały Nr 22-99.pdf Uchwały 1999 35.33 KB
689. 022c załącznik nr 3 do uchwały Nr 22-01.pdf Uchwały 2001 156.89 KB
690. 022 Uchwała Nr 114-2004 z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu .pdf Uchwały 2004 85.08 KB
691. 022 Uchwała nr 147-2008 z dnia 7 maja 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 175.68 KB
692. 022 Uchwała Nr 180-2005 z dnia 19 kwietnia 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Uchwały 2005 81.39 KB
693. 022 Uchwała Nr 22-2000 z dnia 24 maja 2000r.w sprawie wykazu zadań realizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Przemyśl .pdf Uchwały 2000 66.24 KB
694. 022 Uchwała Nr 22-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 w związku ze zmian .pdf Uchwały 2001 194.84 KB
695. 022 Uchwała Nr 22-2002 z dnia 11 czerwca 2002.w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2002 rok. .pdf Uchwały 2002 74.28 KB
696. 022 Uchwała Nr 22-99 z dnia 9 lipca 1999r.w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu .pdf Uchwały 1999 41.66 KB
697. 022 Uchwała Nr 242-2006 z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej .pdf Uchwały 2006 64.74 KB
698. 022 Uchwała Nr 31-2003 z dnia 30 kwietnia 2003.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicz .pdf Uchwały 2003 38.69 KB
699. 022 Uchwała Nr 40-2007 z dnia 2 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań.pdf Uchwały 2007 105.05 KB
700. 022 Uchwała Nr V-42-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 45.47 KB
701. 022 Uchwała Nr XIV-106-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 42.26 KB
702. 022 Uchwała Nr XLIV-284-2010 z dnia 16 marca 2010r..pdf Uchwały 2010 1.88 MB
703. 022 Uchwała Nr XVI-123-2008 z dnia 4 marca 2008r..pdf Uchwały 2008 87.33 KB
704. 022 Uchwała Nr XXVI-180-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 52.74 KB
705. 022 Uchwała Nr XXXVIII-262-2006 z dnia 21 marca 2006r.pdf Uchwały 2006 46.97 KB
706. 022 uchwała RP XXXII-205-2009.PDF Uchwały 2009 118.95 KB
707. 023a Uchwała Nr V-43-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 48.99 KB
708. 023a Uchwała Nr XVI-124-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 91.91 KB
709. 023a Uchwała Nr XXXVIII-263-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 480.42 KB
710. 023a załącznik do uchwały Nr 115-04.pdf Uchwały 2004 66.92 KB
711. 023a załącznik do uchwały Nr 148-08.pdf Uchwały 2008 48.06 KB
712. 023a załącznik do uchwały Nr 23-99.pdf Uchwały 1999 534.13 KB
713. 023a załącznik do uchwały Nr 243-06.pdf Uchwały 2006 98.66 KB
714. 023a załącznik do uchwały Nr 32-03.pdf Uchwały 2003 85.83 KB
715. 023a załącznik do uchwały Nr 41-07.pdf Uchwały 2007 414.47 KB
716. 023 Uchwała Nr 115-2004 z dnia 12 maja 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 w związku ze zmianą.pdf Uchwały 2004 180.37 KB
717. 023 Uchwała Nr 148-2008 z dnia 16 maja w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 72.99 KB
718. 023 Uchwała Nr 181-2005 z dnia 27 kwietnia 2005 w sprawie wyrażenia zgody dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyśl.pdf Uchwały 2005 76.88 KB
719. 023 Uchwała Nr 23-2000 z dnia 24 maja 2000r.w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie ...pdf Uchwały 2000 64.71 KB
720. 023 Uchwała Nr 23-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku .pdf Uchwały 2001 60.50 KB
721. 023 Uchwała Nr 23-2002 z dnia 11 czerwca 2002.w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Uchwały Nr. XX-2449-2002 .pdf Uchwały 2002 92.61 KB
722. 023 Uchwała Nr 23-99 z dnia 23 lipca 1999r.w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.pdf Uchwały 1999 40.17 KB
723. 023 Uchwała Nr 243-2006 z dnia 25 stycznia 2006 w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.pdf Uchwały 2006 83.43 KB
724. 023 Uchwała Nr 32-2003 z dnia 30 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia prognozy długu budżetu Powiatu Przemyskiego na dzień.. .pdf Uchwały 2003 78.59 KB
725. 023 Uchwała Nr 41-2007 z dnia 2 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu .pdf Uchwały 2007 154.15 KB
726. 023 Uchwała Nr V-43-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 44.70 KB
727. 023 Uchwała Nr XIV-107-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 77.04 KB
728. 023 Uchwała Nr XLIV-285-2010 z dnia 16 marca 2010r..pdf Uchwały 2010 180.01 KB
729. 023 Uchwała Nr XVI-124-2008 z dnia 4 marca 2008r..pdf Uchwały 2008 99.12 KB
730. 023 Uchwała Nr XXVI-181-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 49.41 KB
731. 023 Uchwała Nr XXXVIII-263-2006 z dnia 21 marca 2006r.pdf Uchwały 2006 30.87 KB
732. 023 uchwała RP XXXII-206-2009.PDF Uchwały 2009 118.15 KB
733. 024a Uchwała Nr V-44-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 108.65 KB
734. 024a załącznik do uchwały Nr 116-04.pdf Uchwały 2004 66.33 KB
735. 024a załącznik do uchwały Nr 42-07.pdf Uchwały 2007 828.10 KB
736. 024a załącznik nr 1 do uchwały Nr 33-03.pdf Uchwały 2003 39.36 KB
737. 024b załącznik nr 2 do uchwały Nr 33-03.pdf Uchwały 2003 47.61 KB
738. 024 Uchwała Nr 116-2004 z dnia 9 czerwca 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 179.93 KB
739. 024 Uchwała nr 149-2008 z dnia 16 maja 2008r w spr. upoważnienia Dyrektora PCPR do zawierania umów.pdf Uchwały 2008 62.27 KB
740. 024 Uchwała Nr 182-2005 z dnia 27 kwietnia 2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w P-ślu.pdf Uchwały 2005 73.05 KB
741. 024 Uchwała Nr 24-2000 z dnia 24 maja 2000r.w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim.. .pdf Uchwały 2000 59.66 KB
742. 024 Uchwała Nr 24-2001 z dnia 16 maja 2001r.w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Przemyskiego do prac .pdf Uchwały 2001 133.90 KB
743. 024 Uchwała Nr 24-2002 z dnia 11 czerwca 2002.w sprawie lokowania wolnych środków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodez...pdf Uchwały 2002 71.08 KB
744. 024 Uchwała Nr 244-2006 z dnia 3 lutego 2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata .pdf Uchwały 2006 115.89 KB
745. 024 Uchwała Nr 24-99 z dnia 23 lipca 1999r. w sprawie przyjęcia wytypowanych odcinków dróg powiatowych do odnowy w pierwszej kolejności.pdf Uchwały 1999 89.29 KB
746. 024 Uchwała Nr 33-2003 z dnia 30 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy.. .pdf Uchwały 2003 65.37 KB
747. 024 Uchwała Nr 42-2007 z dnia 2 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu.pdf Uchwały 2007 149.78 KB
748. 024 Uchwała Nr V-44-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 47.30 KB
749. 024 Uchwała Nr XIV-108-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 52.13 KB
750. 024 Uchwała Nr XLIV-286-2010 z dnia 16 marca 2010r..pdf Uchwały 2010 378.33 KB
751. 024 Uchwała Nr XVII-125-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 58.38 KB
752. 024 Uchwała Nr XXVI-182-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 92.64 KB
753. 024 Uchwała Nr XXXIX-264-2006 z dnia 25 kwietnia 2006r.pdf Uchwały 2006 40.83 KB
754. 024 uchwała RP XXXII-207-2009.PDF Uchwały 2009 151.86 KB
755. 025a Uchwała Nr V-45-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 124.57 KB
756. 025a Uchwała Nr XXVI-183-05 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2005 27.86 KB
757. 025a Uchwała Nr XXXIX-265-06 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2006 46.86 KB
758. 025a załącznik do uchwały Nr 117-04.pdf Uchwały 2004 59.97 KB
759. 025a załącznik do uchwały Nr 150-08.pdf Uchwały 2008 166.25 KB
760. 025a załącznik nr 1 do uchwały Nr 25-01.pdf Uchwały 2001 71.55 KB
761. 025b Uchwała Nr XXVI-183-05 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2005 55.13 KB
762. 025b Uchwała Nr XXXIX-265-06 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2006 46.79 KB
763. 025b załącznik nr 2 do uchwały Nr 25-01.pdf Uchwały 2001 63.37 KB
764. 025c załącznik nr 3 do uchwały Nr 25-01.pdf Uchwały 2001 95.08 KB
765. 025 Uchwała Nr 117-2004 z dnia 22 czerwca 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 75.79 KB
766. 025 Uchwała Nr 150-2008 z dnia 16 maja 2008r w spr. powołania Komisji Konkursowej.pdf Uchwały 2008 83.33 KB
767. 025 Uchwała Nr 183-2005 z dnia 27 kwietnia 2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ.pdf Uchwały 2005 81.24 KB
768. 025 Uchwała Nr 245-2006 z dnia 3 lutego 2006 w sprawie przekazania środka trwałego tj. Biologicznej oczyszczalni ściekó.pdf Uchwały 2006 67.36 KB
769. 025 Uchwała Nr 25-2000 z dnia 31 maja 2000r.w sprawie rozwiązania porozumień zawartych pomiędzy Kierownikiem Urzędu .. .pdf Uchwały 2000 125.45 KB
770. 025 Uchwała Nr 25-2001 z dnia 30 maja 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku ... .pdf Uchwały 2001 183.57 KB
771. 025 Uchwała Nr 25-2002 z dnia 11 czerwca 2002. w sprawie lokowania wolnych środków z rachunku „Środka specjalnego” ...pdf Uchwały 2002 69.38 KB
772. 025 Uchwała Nr 25-99 z dnia 23 lipca 1999r.w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego dokonania zmian w Statucie Powiatu Przemyskiego.pdf Uchwały 1999 30.22 KB
773. 025 Uchwała Nr 34-2003 z dnia 30 kwietnia 2003.w sprawie ustalenia wymiaru etatu na stanowisku ds. kontroli gospodarki finansow.pdf Uchwały 2003 56.88 KB
774. 025 Uchwała Nr 43-2007 z dnia 2 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z realizacji planu gospodarki .pdf Uchwały 2007 92.46 KB
775. 025 Uchwała Nr V-45-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 47.46 KB
776. 025 Uchwała Nr XIV-109-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 44.23 KB
777. 025 Uchwała Nr XLIV-287-2010 z dnia 16 marca 2010r..pdf Uchwały 2010 383.96 KB
778. 025 Uchwała Nr XVII-126-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 129.61 KB
779. 025 Uchwała Nr XXVI-183-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 102.62 KB
780. 025 Uchwała Nr XXXIX-265-2006 z dnia 25 kwietnia 2006r.pdf Uchwały 2006 149.08 KB
781. 025 uchwała RP XXXII-208-2009.PDF Uchwały 2009 1.96 MB
782. 026a Uchwała Nr XIV-110-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 139.33 KB
783. 026a załącznik do uchwały Nr 118-04.pdf Uchwały 2004 62.59 KB
784. 026a załącznik do uchwały Nr 184-05.pdf Uchwały 2005 59.80 KB
785. 026a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 151-08.pdf Uchwały 2008 44.92 KB
786. 026a załącznik nr 1 do uchwały Nr 26-99.pdf Uchwały 1999 31.86 KB
787. 026a załącznik nr 1 do uchwały Nr 35-03.pdf Uchwały 2003 65.87 KB
788. 026b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 151-08.pdf Uchwały 2008 84.43 KB
789. 026b załącznik nr 2 do uchwały Nr 26-99.pdf Uchwały 1999 31.57 KB
790. 026b załącznik nr 2 do uchwały Nr 35-03.pdf Uchwały 2003 86.98 KB
791. 026 Uchwała Nr 118-2004 z dnia 29 czerwca 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 142.37 KB
792. 026 Uchwała Nr 151-2008 z dnia 4 czerwca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 142.15 KB
793. 026 Uchwała Nr 184-2005 z dnia 27 kwietnia 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Uchwały 2005 99.68 KB
794. 026 Uchwała Nr 246-2006 z dnia 3 lutego 2006 w sprawie upoważnienia Pana Stanisława Jureczko – Dyrektora Zakładu Opieku.pdf Uchwały 2006 83.93 KB
795. 026 Uchwała Nr 26-2000 z dnia 7 czerwca 2000r.w sprawie przekazania zadań z zakresu poradni psychologiczno-pedagogicz...pdf Uchwały 2000 61.19 KB
796. 026 Uchwała Nr 26-2001 z dnia 30 maja 2001r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w banku .... .pdf Uchwały 2001 63.37 KB
797. 026 Uchwała Nr 26-2002 z dnia 11 czerwca 2002.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa .. .pdf Uchwały 2002 360.56 KB
798. 026 Uchwała Nr 26-99 z dnia 18 sierpnia 1999r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zle.pdf Uchwały 1999 87.25 KB
799. 026 Uchwała Nr 35-2003 z dnia 30 kwietnia 2003.w sprawie zmiany uchwały nr 15-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 31 marc .pdf Uchwały 2003 79.07 KB
800. 026 Uchwała Nr 44-2007 z dnia 2 kwietnia 2007w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z realizacji planu gospodarki .pdf Uchwały 2007 88.89 KB
801. 026 Uchwała Nr V-46-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 44.29 KB
802. 026 Uchwała Nr XIV-110-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 35.38 KB
803. 026 Uchwała Nr XLIV-288-2010 z dnia 16 marca 2010r..pdf Uchwały 2010 250.39 KB
804. 026 Uchwała Nr XVII-127-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 88.91 KB
805. 026 Uchwała Nr XXVI-184-2005 z dnia 18 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 50.99 KB
806. 026 Uchwała Nr XXXIX-266-2006 z dnia 25 kwietnia 2006r.pdf Uchwały 2006 68.48 KB
807. 026 uchwała RP XXXII-209-2009.PDF Uchwały 2009 306.24 KB
808. 027a Uchwała Nr V-47-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 61.41 KB
809. 027a Uchwała Nr XIV-111-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 158.59 KB
810. 027a Uchwała Nr XXXIX-267-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 64.92 KB
811. 027a załącznik do uchwały Nr 152-08.pdf Uchwały 2008 110.40 KB
812. 027a załącznik do uchwały Nr 247-06.pdf Uchwały 2006 60.10 KB
813. 027a załącznik do uchwały Nr 36-03.pdf Uchwały 2003 58.87 KB
814. 027a załącznik nr 1 do uchwały Nr 27-00.pdf Uchwały 2000 75.76 KB
815. 027b załącznik nr 2 do uchwały Nr 27-00.pdf Uchwały 2000 66.33 KB
816. 027c załącznik nr 3 do uchwały Nr 27-00.pdf Uchwały 2000 138.31 KB
817. 027 Uchwała Nr 119-2004 z dnia 29 czerwca 2004.w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego .pdf Uchwały 2004 69.13 KB
818. 027 Uchwała nr 152-2008 z dnia 11 czerwca 2008r w spr. przyjęcia Programu Naprawczego DPS w Huwnikach.pdf Uchwały 2008 80.80 KB
819. 027 Uchwała Nr 185-2005 z dnia 5 maja 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Uchwały 2005 100.84 KB
820. 027 Uchwała Nr 247-2006 z dnia 27 lutego 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Uchwały 2006 127.46 KB
821. 027 Uchwała Nr 27-2000 z dnia 14 czerwca 2000r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku...pdf Uchwały 2000 213.20 KB
822. 027 Uchwała Nr 27-2001 z dnia 30 maja 2001r.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa ... .pdf Uchwały 2001 1.96 MB
823. 027 Uchwała Nr 27-2002 z dnia 11 czerwca 2002.zmieniająca Uchwałę Nr. 13-2002 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia....pdf Uchwały 2002 131.72 KB
824. 027 Uchwała Nr 27-99 z dnia 18 sierpnia 1999r. w sprawie odstąpienia od zorganizowania w bieżącym roku dożynek powiatowych.pdf Uchwały 1999 29.83 KB
825. 027 Uchwała Nr 36-2003 z dnia 7 maja 2003.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2003 rok w związku ze zmianą kwot .pdf Uchwały 2003 141.10 KB
826. 027 Uchwała Nr 45-2007 z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia przedłużonego sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki .pdf Uchwały 2007 91.10 KB
827. 027 Uchwała Nr V-47-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 506.64 KB
828. 027 Uchwała Nr XIV-111-2004 z dnia 01 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 27.92 KB
829. 027 Uchwała Nr XLVI-289-2010 z dnia 29 kwietnia 2010r..pdf Uchwały 2010 68.00 KB
830. 027 Uchwała Nr XVII-128-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 90.82 KB
831. 027 Uchwała Nr XXVII-185-2005 z dnia 31 marca 2005r.pdf Uchwały 2005 42.53 KB
832. 027 Uchwała Nr XXXIX-267-2006 z dnia 25 kwietnia 2006r.pdf Uchwały 2006 0.00 KB
833. 027 uchwała RP XXXII-210-2009.PDF Uchwały 2009 153.42 KB
834. 028a Uchwała Nr XV-112-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 40.02 KB
835. 028a załącznik do uchwały Nr 120-04.pdf Uchwały 2004 64.50 KB
836. 028a załącznik do uchwały Nr 248-06.pdf Uchwały 2006 59.70 KB
837. 028a załącznik do uchwały Nr 28-99.pdf Uchwały 1999 26.56 KB
838. 028a załącznik nr 1 do uchwały Nr 37-03.pdf Uchwały 2003 143.78 KB
839. 028b załącznik nr 2 do uchwały Nr 37-03.pdf Uchwały 2003 268.57 KB
840. 028 Uchwała Nr 120-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 139.94 KB
841. 028 Uchwała Nr 153-2008 z dnia 11 czerwca 2008r zmieniająca uchw. w spr. ustlalenia zasad dofinans..pdf Uchwały 2008 83.97 KB
842. 028 Uchwała Nr 186-2005 z dnia 5 maja 2005 zmieniająca uchwałę nr 125-2004 Zarząd Powiatu Przemyskiego z dnia 20 lipca.pdf Uchwały 2005 83.98 KB
843. 028 Uchwała Nr 248-2006 z dnia 9 marca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Uchwały 2006 73.02 KB
844. 028 Uchwała Nr 28-2000 z dnia 14 czerwca 2000r.w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego...pdf Uchwały 2000 140.43 KB
845. 028 Uchwała Nr 28-2001 z dnia 12 czerwca 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli .. .pdf Uchwały 2001 62.67 KB
846. 028 Uchwała Nr 28-2002 z dnia 27 czerwca 2002.w sprawie uchylenia uchwały Nr 252002 Zarządu Powiatu w Przemyślu .. .pdf Uchwały 2002 79.78 KB
847. 028 Uchwała Nr 37-2003 z dnia 15 maja 2003.w sprawie harmonogramu dochodów w wydatków budżetu powiatu na 2003 rok. .pdf Uchwały 2003 73.18 KB
848. 028 Uchwała Nr 46-2007 z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia przedłużonego Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu .pdf Uchwały 2007 86.69 KB
849. 028 Uchwała Nr V-48-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 96.79 KB
850. 028 Uchwała Nr XLVI-290-2010 z dnia 29 kwietnia 2010r..pdf Uchwały 2010 192.74 KB
851. 028 Uchwała Nr XV-112-2004 z dnia 30 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 88.58 KB
852. 028 Uchwała Nr XVII-129-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 829.12 KB
853. 028 Uchwała Nr XXVIII-186-2005 z dnia 22 kwietnia 2005r.pdf Uchwały 2005 40.79 KB
854. 028 Uchwała Nr XXXIX-268-2006 z dnia 25 kwietnia 2006r.pdf Uchwały 2006 79.14 KB
855. 028 uchwała RP XXXII-211-2009.PDF Uchwały 2009 498.17 KB
856. 029a Uchwała Nr V-49-07 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2007 157.19 KB
857. 029a załącznik do uchwały Nr 154-081.pdf Uchwały 2008 66.14 KB
858. 029a załącznik do uchwały Nr 187-05.pdf Uchwały 2005 40.23 KB
859. 029a załącznik do uchwały Nr 38-03.pdf Uchwały 2003 606.16 KB
860. 029a załącznik nr 1 do uchwały Nr 29-02.pdf Uchwały 2002 56.32 KB
861. 029b Uchwała Nr V-49-07 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2007 44.19 KB
862. 029b załącznik nr 2 do uchwały Nr 29-02.pdf Uchwały 2002 76.69 KB
863. 029c Uchwała Nr V-49-07 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2007 51.79 KB
864. 029 Uchwała Nr 121-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie wyrażenia zgody dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu .pdf Uchwały 2004 83.32 KB
865. 029 Uchwała Nr 154-2008 z dnia 11 czerwca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 74.12 KB
866. 029 Uchwała Nr 187-2005 z dnia 12 maja 2005 w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań .pdf Uchwały 2005 94.54 KB
867. 029 Uchwała Nr 249-2006 z dnia 9 marca 2006 zmieniająca Uchwałę Nr 246-2006 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 3.02 .pdf Uchwały 2006 87.30 KB
868. 029 Uchwała Nr 29-2000 z dnia 12 lipca 2000r.w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Trunkwalter pełnienia obowiązków dyr .pdf Uchwały 2000 66.44 KB
869. 029 Uchwała Nr 29-2001 z dnia 12 czerwca 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów sz.. .pdf Uchwały 2001 64.49 KB
870. 029 Uchwała Nr 29-2002 z dnia 27 czerwca 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związk... .pdf Uchwały 2002 157.60 KB
871. 029 Uchwała Nr 29-99 z dnia 1 września 1999r w sprawie przyjęcia wyników prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Przemyskiego oraz wyboru wariantów misji Powiat .PDF Uchwały 1999 64.56 KB
872. 029 Uchwała Nr 38-2003 z dnia 15 maja 2003.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach..pdf Uchwały 2003 66.48 KB
873. 029 Uchwała Nr 47-2007 z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Domu .pdf Uchwały 2007 118.65 KB
874. 029 Uchwała Nr V-49-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 238.44 KB
875. 029 Uchwała Nr XLVI-291-2010 z dnia 29 kwietnia 2010r..pdf Uchwały 2010 510.65 KB
876. 029 Uchwała Nr XV-113-2004 z dnia 30 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 39.04 KB
877. 029 Uchwała Nr XVII-130-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 174.40 KB
878. 029 Uchwała Nr XXVIII-187-2005 z dnia 22 kwietnia 2005r.pdf Uchwały 2005 42.47 KB
879. 029 Uchwała Nr XXXIX-269-2006 z dnia 25 kwietnia 2006r.pdf Uchwały 2006 50.34 KB
880. 029 uchwała RP XXXII-212-2009.PDF Uchwały 2009 110.91 KB
881. 02 pytania dotyczące przetargu cz 2 93.85 KB
882. 02Uchwała Nr 28-99 z dnia 1 września 1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami .pdf Uchwały 1999 41.19 KB
883. 03 716.97 KB
884. 030a Uchwała Nr XL-270-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 698.34 KB
885. 030a Uchwała Nr XVII-131-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 93.17 KB
886. 030a załącznik do uchwały Nr 155-08.pdf Uchwały 2008 128.69 KB
887. 030a załącznik do uchwały Nr 188-05.pdf Uchwały 2005 57.98 KB
888. 030a załącznik do uchwały Nr 48-07.pdf Uchwały 2007 88.12 KB
889. 030a załącznik nr 1 do uchwały Nr 30-00.pdf Uchwały 2000 121.10 KB
890. 030a załącznik nr 1 do uchwały Nr 30-01.pdf Uchwały 2001 54.90 KB
891. 030b załącznik nr 2 do uchwały Nr 30-00.pdf Uchwały 2000 314.36 KB
892. 030b załącznik nr 2 do uchwały Nr 30-01.pdf Uchwały 2001 140.73 KB
893. 030c załącznik nr 3 do uchwały Nr 30-01.pdf Uchwały 2001 65.53 KB
894. 030 Uchwała Nr 122-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w P-ślu .pdf Uchwały 2004 80.27 KB
895. 030 Uchwała Nr 155-2008 z dnia 23 czerwca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 88.70 KB
896. 030 Uchwała Nr 188-2005 z dnia 12 maja 2005 w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005.pdf Uchwały 2005 111.13 KB
897. 030 Uchwała Nr 250-2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Uchwały 2006 88.89 KB
898. 030 Uchwała Nr 30-2000 z dnia 12 lipca 2000r.w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2000 .pdf Uchwały 2000 64.89 KB
899. 030 Uchwała Nr 30-2001 z dnia 26 czerwca 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku.. .pdf Uchwały 2001 170.94 KB
900. 030 Uchwała Nr 30-2002 z dnia 17 lipca 2002.na podstawie 61 ust.1 Statutu Powiatu Przemyskiego Zarząd Powiatu uchwala ..pdf Uchwały 2002 58.28 KB
901. 030 Uchwała Nr 30-99 z dnia 1 września 1999r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Służba Drogowa Zarządu Dróg Powia .PDF Uchwały 1999 40.51 KB
902. 030 Uchwała Nr 39-2003 z dnia 21 maja 2003.zmieniająca Uchwałę Nr 13-2002 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 8 kwietnia 2002 .pdf Uchwały 2003 74.53 KB
903. 030 Uchwała Nr 48-2007 z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007.pdf Uchwały 2007 213.89 KB
904. 030 Uchwała Nr V-50-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 56.47 KB
905. 030 Uchwała Nr XL-270-2006 z dnia 22 maja 2006r.pdf Uchwały 2006 44.76 KB
906. 030 Uchwała Nr XLVI-292-2010 z dnia 29 kwietnia 2010r..pdf Uchwały 2010 137.60 KB
907. 030 Uchwała Nr XV-114-2004 z dnia 30 kwietnia 2004.pdf Uchwały 2004 47.14 KB
908. 030 Uchwała Nr XVII-131-2008 z dnia 29 lwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 80.79 KB
909. 030 Uchwała Nr XXVIII-188-2005 z dnia 22 kwietnia 2005r.pdf Uchwały 2005 47.22 KB
910. 030 uchwała RP XXXII-213-2009.PDF Uchwały 2009 114.99 KB
911. 031a Uchwała Nr XL-271-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 79.95 KB
912. 031a załącznik do uchwały Nr 31-99.pdf Uchwały 1999 430.14 KB
913. 031a załącznik nr 1 do uchwały Nr 156-08.pdf Uchwały 2008 49.21 KB
914. 031a załącznik nr 1 do uchwały Nr 189-05.pdf Uchwały 2005 182.44 KB
915. 031a załącznik nr 1 do uchwały Nr 31-00.pdf Uchwały 2000 52.45 KB
916. 031b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 156-08.pdf Uchwały 2008 68.99 KB
917. 031b załącznik nr 2 do uchwały Nr 189-05.pdf Uchwały 2005 336.71 KB
918. 031b załącznik nr 2 do uchwały Nr 31-00.pdf Uchwały 2000 71.35 KB
919. 031c załącznik nr 3 do uchwały Nr 31-01.pdf Uchwały 2000 65.06 KB
920. 031d załącznik nr 4 do uchwały Nr 31-00.pdf Uchwały 2000 64.29 KB
921. 031 Uchwała Nr 123-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie nabycia w trybie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. .pdf Uchwały 2004 111.98 KB
922. 031 Uchwała Nr 156-2008 z dnia 30 czerwca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Uchwały 2008 140.23 KB
923. 031 Uchwała Nr 189-2005 z dnia 12 maja 2005 w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu .pdf Uchwały 2005 95.27 KB
924. 031 Uchwała Nr 251-2006 z dnia 20 marca 2006 w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzania kontroli.pdf Uchwały 2006 83.04 KB
925. 031 Uchwała Nr 31-2000 z dnia 12 lipca 2000r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku ze..pdf Uchwały 2000 201.40 KB
926. 031 Uchwała Nr 31-2001 z dnia 26 czerwca 2001r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających .pdf Uchwały 2001 76.10 KB
927. 031 Uchwała Nr 31-2002 z dnia 17 lipca 2002. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających...pdf Uchwały 2002 83.51 KB
928. 031 Uchwała Nr 31-99 z dnia 1 września 1999r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.pdf Uchwały 1999 40.39 KB
929. 031 Uchwała Nr 40-2003 z dnia 29 maja 2003.w sprawie określenia formy przetargu na sprzedaż samodzielnych lokali garażowych.. .pdf Uchwały 2003 101.22 KB
930. 031 Uchwała Nr 49-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie określenia planu dofinansowania form kształcenia.pdf Uchwały 2007 0.00 KB
931. 031 Uchwała Nr V-51-2007 z dnia 30 marca 2007r.pdf Uchwały 2007 61.07 KB
932. 031 Uchwała Nr XL-271-2006 z dnia 22 maja 2006r.pdf Uchwały 2006 221.98 KB
933. 031 Uchwała Nr XLVI-293-2010 z dnia 29 kwietnia 2010r..pdf Uchwały 2010 570.10 KB
934. 031 Uchwała Nr XV-115-2004 z dnia 30 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 56.21 KB
935. 031 Uchwała Nr XVII-132-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 71.27 KB
936. 031 Uchwała Nr XXVIII-189-2005 z dnia 22 kwietnia 2005r.pdf Uchwały 2005 49.54 KB
937. 031 uchwała RP XXXII-214-2009.PDF Uchwały 2009 110.31 KB
938. 032a Uchwała Nr XLI-272-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 55.20 KB
939. 032a załącznik do uchwały Nr 124-04.pdf Uchwały 2004 533.99 KB
940. 032a załącznik do uchwały Nr 190-05.pdf Uchwały 2005 70.43 KB
941. 032a załącznik do uchwały Nr 252-06.pdf Uchwały 2006 76.09 KB
942. 032a załącznik do uchwały Nr 41-03.pdf Uchwały 2003 51.61 KB
943. 032a załącznik do uchwały Nr 50-07.pdf Uchwały 2007 403.61 KB
944. 032a załącznik nr 1 do uchwały Nr 32-00.pdf Uchwały 2000 45.28 KB
945. 032b załącznik nr 2 do uchwały Nr 32-00.pdf Uchwały 2000 61.18 KB
946. 032 Uchwała Nr 124-2004 z dnia 14 lipca 2004.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej .pdf Uchwały 2004 73.81 KB
947. 032 Uchwała Nr 157-2008 z dnia 30 czerwca 2008r zm. uchwałę Nr 132-2008.pdf Uchwały 2008 73.98 KB
948. 032 Uchwała Nr 190-2005 z dnia 20 maja 2005 zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 20.07 .pdf Uchwały 2005 67.54 KB
949. 032 Uchwała Nr 252-2006 z dnia 20 marca 2006 w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie P.pdf Uchwały 2006 73.76 KB
950. 032 Uchwała Nr 32-2000 z dnia 19 lipca 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku ze ..pdf Uchwały 2000 131.80 KB
951. 032 Uchwała Nr 32-2001 z dnia 26 czerwca 2001r.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa P .pdf Uchwały 2001 0.00 KB
952. 032 Uchwała Nr 32-2002 z dnia 17 lipca 2002.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dokonanie wyboru banku ....pdf Uchwały 2002 96.46 KB
953. 032 Uchwała Nr 32-99 z dnia 15 września 1999r w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Przemyśl w przedmiocie realizacji zadań w zakresie orzekania o stop.PDF Uchwały 1999 43.15 KB
954. 032 Uchwała Nr 41-2003 z dnia 29 maja 2003.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2003 rok w związku z przeniesien .pdf Uchwały 2003 82.49 KB
955. 032 Uchwała Nr 50-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach. .pdf Uchwały 2007 109.69 KB
956. 032 Uchwała Nr VI-52-2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.pdf Uchwały 2007 59.89 KB
957. 032 Uchwała Nr XLI-272-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 227.59 KB
958. 032 Uchwała Nr XLVI-294-2010 z dnia 29 kwietnia 2010r..pdf Uchwały 2010 90.15 KB
959. 032 Uchwała Nr XV-116-2004 z dnia 30 kwietnia 2004r.pdf Uchwały 2004 51.78 KB
960. 032 Uchwała Nr XVII-133-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 71.71 KB
961. 032 Uchwała Nr XXVIII-190-2005 z dnia 22 kwietnia 2005r.pdf Uchwały 2005 111.77 KB
962. 032 uchwała RP XXXII-215-2009.PDF Uchwały 2009 109.00 KB
963. 033a Uchwała Nr XVI-117-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 26.17 KB
964. 033a Uchwała Nr XXIX-191-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 56.81 KB
965. 033a załącznik do uchwały Nr 33-00.pdf Uchwały 2000 69.42 KB
966. 033a załącznik nr 1 do uchwały Nr 125-04.pdf Uchwały 2004 0.00 KB
967. 033a załącznik nr 1 do uchwały Nr 33-99.pdf Uchwały 1999 52.19 KB
968. 033b załącznik nr 2 do uchwały Nr 125-04.pdf Uchwały 2004 68.22 KB
969. 033b załącznik nr 2 do uchwały Nr 33-99.pdf Uchwały 1999 65.84 KB
970. 033c załącznik nr 3 do uchwały Nr 125-04.pdf Uchwały 2004 71.51 KB
971. 033 Uchwała Nr 125-2004 z dnia 20 lipca 2004.w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych .pdf Uchwały 2004 72.65 KB
972. 033 Uchwała Nr 158-2008 z dnia 9 lipca 2008 w spr. wyrażenia zgody ZSZ w Nienadowej - pomieszczenia.pdf Uchwały 2008 181.55 KB
973. 033 Uchwała Nr 191-2005 z dnia 20 maja 2005 w sprawie przyjęcia oferty Caritas Dom Matki i Dziecka w Przemyślu.pdf Uchwały 2005 79.60 KB
974. 033 Uchwała Nr 253-2006 z dnia 28 marca 2006 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku.pdf Uchwały 2006 82.39 KB
975. 033 Uchwała Nr 33-2000 z dnia 26 lipca 2000r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy....pdf Uchwały 2000 347.72 KB
976. 033 Uchwała Nr 33-2001 z dnia 29 czerwca 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku ...pdf Uchwały 2001 65.43 KB
977. 033 Uchwała Nr 33-2002 z dnia 17 lipca 2002.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaciąganie kredytu bankoweg .pdf Uchwały 2002 119.79 KB
978. 033 Uchwała Nr 33-99 z dnia 6 października 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne, z .PDF Uchwały 1999 217.26 KB
979. 033 Uchwała Nr 42-2003 z dnia 29 maja 2003.w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Planu Gospodarki Odpadami Dla Województwa .pdf Uchwały 2003 84.85 KB
980. 033 Uchwała Nr 51-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu.pdf Uchwały 2007 120.92 KB
981. 033 Uchwała Nr VI-53-2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.pdf Uchwały 2007 258.88 KB
982. 033 Uchwała Nr XLI-273-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 51.90 KB
983. 033 Uchwała Nr XLVI-295-2010 z dnia 29 kwietnia 2010r..pdf Uchwały 2010 871.98 KB
984. 033 Uchwała Nr XVI-117-2004 z dnia 28 maja 2004r.pdf Uchwały 2004 105.90 KB
985. 033 Uchwała Nr XVII-134-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 70.71 KB
986. 033 Uchwała Nr XXIX-191-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 159.78 KB
987. 033 uchwała RP XXXII-216-2009.PDF Uchwały 2009 108.75 KB
988. 034a Uchwała Nr 159a-2008 z dnia 17 lipca 2008r w spr. powoł. powiatowej komisji do spraw oszac. strat powodzi.pdf Uchwały 2008 84.99 KB
989. 034a Uchwała Nr XLI-274-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 40.80 KB
990. 034a Uchwała Nr XVI-118-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 51.20 KB
991. 034a Uchwała Nr XXIX-192-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 1.18 MB
992. 034a załącznik do uchwały Nr 254-06.pdf Uchwały 2006 88.04 KB
993. 034a załącznik do uchwały Nr 34-02.pdf Uchwały 2002 1,019.76 KB
994. 034a załącznik do uchwały Nr 43-03.pdf Uchwały 2003 312.96 KB
995. 034b załącznik do uchwały Nr 159-08.pdf Uchwały 2008 76.12 KB
996. 034 Uchwała Nr 126-2004 z dnia 28 lipca 2004.w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Przemyślu .pdf Uchwały 2004 93.01 KB
997. 034 Uchwała Nr 159-2008 z dnia 17 lipca 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 129.13 KB
998. 034 Uchwała Nr 192-2005 z dnia 20 maja 2005w sprawie udzielenia upoważnienia Członkowi Zarządu Powiatu Przemyskiego .pdf Uchwały 2005 92.57 KB
999. 034 Uchwała Nr 254-2006 z dnia 28 marca 2006 w spr. zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Uchwały 2006 350.76 KB
1000. 034 Uchwała Nr 34-2000 z dnia 9 sierpnia 2000r.w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Przemy...pdf Uchwały 2000 73.35 KB
1001. 034 Uchwała Nr 34-2001 z dnia 2 lipca 2001r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego . .pdf Uchwały 2001 63.98 KB
1002. 034 Uchwała Nr 34-2002 z dnia 17 lipca 2002.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy...pdf Uchwały 2002 62.48 KB
1003. 034 Uchwała Nr 34-99 z dnia 6 października 1999r zmieniająca Uchwałę Nr 1699 Zarządu Powiatu przemyskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie wyznaczenia pr.PDF Uchwały 1999 65.33 KB
1004. 034 Uchwała Nr 43-2003 z dnia 29 maja 2003. w sprawie regulaminu konkursu do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów ..pdf Uchwały 2003 94.68 KB
1005. 034 Uchwała Nr 52-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego.pdf Uchwały 2007 127.83 KB
1006. 034 Uchwała Nr VI-54-2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.pdf Uchwały 2007 88.94 KB
1007. 034Uchwała Nr XLI-274-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 250.82 KB
1008. 034 Uchwała Nr XLVI-295-2010 załączniki.pdf Uchwały 2010 247.86 KB
1009. 034 Uchwała Nr XVI-118-2004 z dnia 28 maja 2004r.pdf Uchwały 2004 48.00 KB
1010. 034 Uchwała Nr XVII-135-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 70.07 KB
1011. 034 Uchwała Nr XXIX-192-2005 z dnia 25 maja 2005r .pdf Uchwały 2005 37.44 KB
1012. 034 uchwała RP XXXII-217-2009.PDF Uchwały 2009 110.65 KB
1013. 035a Uchwała Nr XXIX-193-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 45.33 KB
1014. 035a załącznik do uchwały Nr 127-04.pdf Uchwały 2004 73.21 KB
1015. 035a załącznik do uchwały Nr 35-99.pdf Uchwały 1999 33.80 KB
1016. 035a załącznik Nr 1 do uchwały Nr 160-08.pdf Uchwały 2008 53.71 KB
1017. 035a załącznik nr 1 do uchwały Nr 53-07.pdf Uchwały 2007 229.50 KB
1018. 035b załącznik Nr 2 do uchwały Nr 160-08.pdf Uchwały 2008 79.99 KB
1019. 035b załącznik nr 2 do uchwały Nr 53-07.pdf Uchwały 2007 371.32 KB
1020. 035 Uchwała Nr 127-2004 z dnia 10 sierpnia 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 82.19 KB
1021. 035 Uchwała Nr 160-2008 z dnia 1 sierpnia. 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 193.30 KB
1022. 035 Uchwała Nr 193-2005 z dnia 25 maja 2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Członkowi Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Uchwały 2005 97.09 KB
1023. 035 Uchwała Nr 255-2006 z dnia 6 kwietnia 2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata .pdf Uchwały 2006 121.18 KB
1024. 035 Uchwała Nr 35-2000 z dnia 30 sierpnia 2000r.w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Public.. .pdf Uchwały 2000 87.72 KB
1025. 035 Uchwała Nr 35-2001 z dnia 2 lipca 2001r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w banku nie .. .pdf Uchwały 2001 66.60 KB
1026. 035 Uchwała Nr 35-2002 z dnia 17 lipca 2002.w sprawie powołania komisji ds. przejęcia po likwidowanym Samodzielnym ....pdf Uchwały 2002 80.13 KB
1027. 035 Uchwała Nr 35-99 z dnia 21 października1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami .pdf Uchwały 1999 37.20 KB
1028. 035 Uchwała Nr 44-2003 z dnia 5 czerwca 2003.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2003 rok w związku ze zmianą.. .pdf Uchwały 2003 85.56 KB
1029. 035 Uchwała Nr 53-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok. .pdf Uchwały 2007 80.52 KB
1030. 035 Uchwała Nr VI-55-2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.pdf Uchwały 2007 96.60 KB
1031. 035 Uchwała Nr XLI-275-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 49.25 KB
1032. 035 Uchwała Nr XLVII-296-2010 z dnia 24 maja 2010r..pdf Uchwały 2010 182.71 KB
1033. 035 Uchwała Nr XVI-119-2004 z dnia 28 maja 2004r.pdf Uchwały 2004 115.63 KB
1034. 035 Uchwała Nr XVII-136-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 70.20 KB
1035. 035 Uchwała Nr XXIX-193-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 52.44 KB
1036. 035 uchwała RP XXXII-218-2009.PDF Uchwały 2009 108.93 KB
1037. 036a Uchwała Nr XLI-276-06 załącznik nr 1,2,3.pdf Uchwały 2006 52.18 KB
1038. 036a załącznik do uchwały Nr 161-08.pdf Uchwały 2008 68.95 KB
1039. 036a załącznik do uchwały Nr 194-05.pdf Uchwały 2005 230.56 KB
1040. 036a załącznik do uchwały Nr 256-06.pdf Uchwały 2006 88.96 KB
1041. 036a załącznik do uchwały Nr 36-01.pdf Uchwały 2001 60.03 KB
1042. 036a załącznik do uchwały Nr 54-07.pdf Uchwały 2007 117.07 KB
1043. 036a załącznik nr 1 do uchwały Nr 36-00.pdf Uchwały 2000 1.63 MB
1044. 036a załącznik nr 1do uchwały Nr 36-02.pdf Uchwały 2002 69.75 KB
1045. 036b Uchwała Nr XLI-276-06 załącznik nr 4,5.pdf Uchwały 2006 47.42 KB
1046. 036b załącznik nr 2 do uchwały Nr 36-00.pdf Uchwały 2000 190.00 KB
1047. 036b załącznik nr 2 do uchwały Nr 36-02.pdf Uchwały 2002 68.32 KB
1048. 036c Uchwała Nr XLI-276-06 załącznik nr 6.pdf Uchwały 2006 22.89 KB
1049. 036 Uchwała Nr 128-2004 z dnia 20 sierpnia 2004.w sprawie przyjęcia dokumentu pt.”Rekomendacje dla polityki promocyjnej.pdf Uchwały 2004 81.79 KB
1050. 036 Uchwała Nr 161-2008 z dnia 1 sierpnia 2008r w spr. określenia zadań w ramach szkód pwodżiow..pdf Uchwały 2008 81.24 KB
1051. 036 Uchwała Nr 194-2005 z dnia 1 czerwca 2005 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska .pdf Uchwały 2005 94.78 KB
1052. 036 Uchwała Nr 256-2006 z dnia 6 kwietnia 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 22-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego.pdf Uchwały 2006 79.78 KB
1053. 036 Uchwała Nr 36-2000 z dnia 12 września 2000r.w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz regula...pdf Uchwały 2000 75.68 KB
1054. 036 Uchwała Nr 36-2001 z dnia 12 lipca 2001r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Po .pdf Uchwały 2001 68.08 KB
1055. 036 Uchwała Nr 36-2002 z dnia 30 lipca 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku ... .pdf Uchwały 2002 126.74 KB
1056. 036 Uchwała nr 36-99 z dnia 4 listopada 1999r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Nienadowej do zawarcia umów dzierżawy pomieszcze .PDF Uchwały 1999 40.68 KB
1057. 036 Uchwała Nr 45-2003 z dnia 5 czerwca 2003.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wywołania kandydata na stanowisko .pdf Uchwały 2003 121.00 KB
1058. 036 Uchwała Nr 54- 2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 roku.pdf Uchwały 2007 218.67 KB
1059. 036 Uchwała Nr VI-56-2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.pdf Uchwały 2007 107.62 KB
1060. 036 Uchwała Nr XLI-276-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 127.98 KB
1061. 036 Uchwała Nr XLVIII-297-2010 z dnia 28 czerwca 2010r..pdf Uchwały 2010 179.45 KB
1062. 036 Uchwała Nr XVII-120-2004 z dnia 30 czerwca 2004r.pdf Uchwały 2004 105.51 KB
1063. 036 Uchwała Nr XVII-137-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 72.06 KB
1064. 036 Uchwała Nr XXIX-194-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 78.18 KB
1065. 036 uchwała RP XXXII-219-2009.PDF Uchwały 2009 281.66 KB
1066. 037a Uchwała Nr VI-57-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 261.08 KB
1067. 037a załącznik do uchwały Nr 195-05.pdf Uchwały 2005 80.62 KB
1068. 037a załącznik do uchwały Nr 37-01.pdf Uchwały 2001 0.00 KB
1069. 037a załącznik nr 1 do uchwały Nr 129-04.pdf Uchwały 2004 184.99 KB
1070. 037a załącznik nr 1 do uchwały Nr 37-00.pdf Uchwały 2000 64.27 KB
1071. 037a załącznik nr 1 do uchwały Nr 37-99.pdf Uchwały 1999 39.25 KB
1072. 037b załącznik nr 2 do uchwały Nr 129-04.pdf Uchwały 2004 334.40 KB
1073. 037b załącznik nr 2 do uchwały Nr 37-00.pdf Uchwały 2000 90.07 KB
1074. 037b załącznik nr 2 do uchwały Nr 37-99.pdf Uchwały 1999 84.43 KB
1075. 037c załącznik nr 3 do uchwały Nr 37-00.pdf Uchwały 2000 63.30 KB
1076. 037 Uchwała Nr 129-2004 z dnia 20 sierpnia 2004.w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu .pdf Uchwały 2004 87.23 KB
1077. 037 Uchwała Nr 162-2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 256.29 KB
1078. 037 Uchwała Nr 195-2005 z dnia 1 czerwca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok .pdf Uchwały 2005 172.37 KB
1079. 037 Uchwała Nr 257-2006 z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ.pdf Uchwały 2006 80.84 KB
1080. 037 Uchwała Nr 37-2000 z dnia 12 września 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku...pdf Uchwały 2000 215.04 KB
1081. 037 Uchwała Nr 37-2001 z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Powi.pdf Uchwały 2001 63.58 KB
1082. 037 Uchwała Nr 37-2002 z dnia 20 sierpnia 2002.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dubiecku.. .pdf Uchwały 2002 75.49 KB
1083. 037 Uchwała Nr 37-99 z dnia 15 listopada 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania bieżące z z .PDF Uchwały 1999 128.99 KB
1084. 037 Uchwała Nr 46-2003 z dnia 17 czerwca 2003.zmieniająca uchwałę nr 43-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 29 maja 2003 .pdf Uchwały 2003 84.14 KB
1085. 037 Uchwała Nr 55-2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.pdf Uchwały 2007 100.28 KB
1086. 037 Uchwała Nr VI-57-2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.pdf Uchwały 2007 71.61 KB
1087. 037 Uchwała Nr XLI-277-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 238.53 KB
1088. 037 Uchwała Nr XLVIII-298-2010 z dnia 28 czerwca 2010r..pdf Uchwały 2010 188.69 KB
1089. 037 Uchwała Nr XVII-121-2004 z dnia 30 czerwca 2004r.pdf Uchwały 2004 133.99 KB
1090. 037 Uchwała Nr XVII-138-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 67.42 KB
1091. 037 Uchwała Nr XXIX-195-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 50.79 KB
1092. 037 uchwała RP XXXIII-220-2009.PDF Uchwały 2009 1.96 MB
1093. 038a Uchwała Nr VI-58-07 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2007 508.73 KB
1094. 038a Uchwała Nr XLI-278-06 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2006 268.29 KB
1095. 038a Uchwała Nr XVII-139-08 załącznik Nr 1.pdf Uchwały 2008 65.79 KB
1096. 038a załącznik do uchwały Nr 130-04.pdf Uchwały 2004 72.37 KB
1097. 038a załącznik do uchwały Nr 196-05.pdf Uchwały 2005 60.65 KB
1098. 038a załącznik do uchwały Nr 38-99.pdf Uchwały 1999 126.51 KB
1099. 038b Uchwała Nr VI-58-07 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2007 387.23 KB
1100. 038bUchwała Nr XLI-278-06 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2006 165.03 KB
1101. 038b Uchwała Nr XVII-139-08 załącznik Nr 2.pdf Uchwały 2008 85.13 KB
1102. 038c Uchwała Nr XLI-278-06 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2006 201.56 KB
1103. 038c Uchwała Nr XVII-139-08 załącznik Nr 3.pdf Uchwały 2008 77.36 KB
1104. 038 Uchwała Nr 130-2004 z dnia 20 sierpnia 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 139.41 KB
1105. 038 Uchwała Nr 163-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r w spr. powierzenia stanowiska dyrektora ZSz w Nienadowej.pdf Uchwały 2008 69.14 KB
1106. 038 Uchwała Nr 196-2005 z dnia 8 czerwca 2005 w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005.pdf Uchwały 2005 141.63 KB
1107. 038 Uchwała Nr 258-2006 z dnia 25 kwietnia 2006 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedago.pdf Uchwały 2006 65.50 KB
1108. 038 Uchwała Nr 38-2000 z dnia 12 września 2000r.w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania czynno..pdf Uchwały 2000 64.26 KB
1109. 038 Uchwała Nr 38-2001 z dnia 12 lipca 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół .pdf Uchwały 2001 86.36 KB
1110. 038 Uchwała Nr 38-2002 z dnia 20 sierpnia 2002.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. A. Fredry...pdf Uchwały 2002 77.60 KB
1111. 038 Uchwała Nr 38-99 z dnia 15 listopada 1999r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2000 rok .pdf Uchwały 1999 32.65 KB
1112. 038 Uchwała Nr 47-2003 z dnia 17 czerwca 2003.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatoweg .pdf Uchwały 2003 333.01 KB
1113. 038 Uchwała Nr 56-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu Przemyskiego mienia Skarbu .pdf Uchwały 2007 145.41 KB
1114. 038 Uchwała Nr VI-58-2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.pdf Uchwały 2007 54.91 KB
1115. 038 Uchwała Nr XLI-278-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 303.52 KB
1116. 038 Uchwała Nr XLVIII-299-2010 z dnia 28 czerwca 2010r..pdf Uchwały 2010 110.14 KB
1117. 038 Uchwała Nr XVII-122-2004 z dnia 30 czerwca 2004r.pdf Uchwały 2004 138.21 KB
1118. 038 Uchwała Nr XVII-139-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 344.76 KB
1119. 038 Uchwała Nr XXIX-196-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 45.97 KB
1120. 038 uchwała RP XXXIII-221-2009.PDF Uchwały 2009 157.13 KB
1121. 039a Uchwała Nr XLI-279-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 257.71 KB
1122. 039a Uchwała Nr XXIX-197-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 53.86 KB
1123. 039a załącznik do uchwały Nr 259-06.pdf Uchwały 2006 133.65 KB
1124. 039a załącznik do uchwały Nr 39-00.pdf Uchwały 2000 463.09 KB
1125. 039a załącznik do uchwały Nr 39-99.pdf Uchwały 1999 130.38 KB
1126. 039a załącznik do uchwały Nr 48-03.pdf Uchwały 2003 81.55 KB
1127. 039a załącznik nr 1 do uchwały Nr 39-02.pdf Uchwały 2002 61.17 KB
1128. 039b załącznik nr 2 do uchwały Nr 39-02.pdf Uchwały 2002 137.51 KB
1129. 039c załącznik nr 3 do uchwały Nr 39-02.pdf Uchwały 2002 56.69 KB
1130. 039 Uchwała Nr 131-2004 z dnia 20 sierpnia 2004.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu .pdf Uchwały 2004 79.07 KB
1131. 039 Uchwała Nr 164-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r w spr. powierzenia stanowiska dyrektora ZSz w Dubiecku.pdf Uchwały 2008 67.10 KB
1132. 039 Uchwała Nr 197-2005 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie przyjęcia oferty Towarzystwa „Nasz Dom” - Warszawa .pdf Uchwały 2005 72.60 KB
1133. 039 Uchwała Nr 259-2006 z dnia 9 maja 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Uchwały 2006 175.08 KB
1134. 039 Uchwała Nr 39-2000 z dnia 20 września 2000r.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaciąganie kredytu bank .pdf Uchwały 2000 97.46 KB
1135. 039 Uchwała Nr 39-2001 z dnia 12 lipca 2001r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Pow .pdf Uchwały 2001 80.22 KB
1136. 039 Uchwała Nr 39-2002 z dnia 28 sierpnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku.. .pdf Uchwały 2002 177.04 KB
1137. 039 Uchwała Nr 39-99 z dnia 24 listopada 1999r w sprawie przyjęcia do realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Politechn.PDF Uchwały 1999 31.00 KB
1138. 039 Uchwała Nr 48-2003 z dnia 26 czerwca 2003.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2003 rok w związku ...pdf Uchwały 2003 89.58 KB
1139. 039 Uchwała Nr 57-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu do prac w komisjach inwentaryz.pdf Uchwały 2007 117.17 KB
1140. 039 Uchwała Nr VII-59-2007 z dnia 27 czerwca 2007r.pdf Uchwały 2007 76.64 KB
1141. 039 Uchwała Nr XLI-279-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 43.73 KB
1142. 039 Uchwała Nr XLVIII-300-2010 z dnia 28 czerwca 2010r..pdf Uchwały 2010 641.64 KB
1143. 039 Uchwała Nr XVII-123-2004 z dnia 30 czerwca 2004r.pdf Uchwały 2004 55.52 KB
1144. 039 Uchwała Nr XVII-140-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 105.92 KB
1145. 039 Uchwała Nr XXIX-197-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 62.38 KB
1146. 039 uchwała RP XXXIII-222-2009.PDF Uchwały 2009 165.47 KB
1147. 03 odpowiedź na pytania 1 45.47 KB
1148. 04 173.63 KB
1149. 040a Uchwała Nr VII-60-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 0.00 KB
1150. 040a Uchwała Nr XLI-280-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 50.44 KB
1151. 040a Uchwała Nr XXIX-198-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 128.54 KB
1152. 040a załącznik do uchwały Nr 198-05.pdf Uchwały 2005 75.04 KB
1153. 040a załącznik do uchwały Nr 58-07.pdf Uchwały 2007 198.12 KB
1154. 040a załącznik nr 1 do uchwały Nr 40-99.pdf Uchwały 1999 60.61 KB
1155. 040a załącznik nr 1 do uchwały Nr 49-03.pdf Uchwały 2003 70.82 KB
1156. 040b załącznik nr 2 do uchwały Nr 40-99.pdf Uchwały 1999 100.28 KB
1157. 040b załącznik nr 2 do uchwały Nr 49-03.pdf Uchwały 2003 93.26 KB
1158. 040 Uchwała Nr 132-2004 z dnia 27 sierpnia 2004.w sprawie zaakceptowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa .pdf Uchwały 2004 350.53 KB
1159. 040 Uchwała Nr 165-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. w spr.powolania komisji egzaminacyjnej, awans nauczycieli.pdf Uchwały 2008 72.11 KB
1160. 040 Uchwała Nr 198-2005 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych .pdf Uchwały 2005 75.81 KB
1161. 040 Uchwała Nr 260-2006 z dnia 9 maja 2006 zmieniająca zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilita.pdf Uchwały 2006 150.07 KB
1162. 040 Uchwała Nr 40-2000 z dnia 20 września 2000r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli .. .pdf Uchwały 2000 63.65 KB
1163. 040 Uchwała Nr 40-2001 z dnia 31 lipca 2001r.w sprawie udzielenia upoważnienia..pdf Uchwały 2001 64.74 KB
1164. 040 Uchwała Nr 40-2002 z dnia 28 sierpnia 2002.w sprawie określenia regulaminu dysponowania środkami na wspieranie .. .pdf Uchwały 2002 291.99 KB
1165. 040 Uchwała Nr 40-99 z dnia 15 grudnia 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieżące i inwe.PDF Uchwały 1999 118.30 KB
1166. 040 Uchwała Nr 49-2003 z dnia 26 czerwca 2003.w sprawie zmiany Uchwały Nr 15-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 31 marca .pdf Uchwały 2003 80.86 KB
1167. 040 Uchwała Nr 58-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok .pdf Uchwały 2007 379.04 KB
1168. 040 Uchwała Nr VII-60-2007 z dnia 28 czerwca 2007r.pdf Uchwały 2007 68.23 KB
1169. 040 Uchwała Nr XLI-280-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 50.81 KB
1170. 040 Uchwała Nr XLVIII-301-2010 z dnia 28 czerwca 2010r..pdf Uchwały 2010 430.12 KB
1171. 040 Uchwała Nr XVII-124-2004 z dnia 30 czerwca 2004r.pdf Uchwały 2004 59.70 KB
1172. 040 Uchwała Nr XVII-141-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r.pdf Uchwały 2008 84.67 KB
1173. 040 Uchwała Nr XXIX-198-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 37.35 KB
1174. 040 uchwała RP XXXIII-223-2009.PDF Uchwały 2009 118.75 KB
1175. 041a Uchwała Nr VII-61-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 878.79 KB
1176. 041a załącznik do uchwały Nr 166-08.pdf Uchwały 2008 845.38 KB
1177. 041a załącznik do uchwały Nr 261-06.pdf Uchwały 2006 64.82 KB
1178. 041a załącznik do uchwały Nr 41-00.pdf Uchwały 2000 57.66 KB
1179. 041a załącznik do uchwały Nr 41-02.pdf Uchwały 2002 159.06 KB
1180. 041a załącznik do uchwały Nr 41-99.pdf Uchwały 1999 103.59 KB
1181. 041a załączniknr 1 do uchwały Nr 41-01.pdf Uchwały 2001 84.17 KB
1182. 041b załącznik nr 2 do uchwały Nr 41-01.pdf Uchwały 2001 168.00 KB
1183. 041c załącznik nr 3 do uchwały Nr 41-01.pdf Uchwały 2001 136.09 KB
1184. 041 Uchwała Nr 133-2004 z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniająca uchwałę Nr 125-2004 Zarządu Powiatu Przemyskiego w sprawie .pdf Uchwały 2004 70.45 KB
1185. 041 Uchwała Nr 166-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. w spr. ustalenia Regulaminu Org. PCPR w P-ślu.pdf Uchwały 2008 68.92 KB
1186. 041 Uchwała Nr 199-2005 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Uchwały 2005 108.13 KB
1187. 041 Uchwała Nr 261-2006 z dnia 9 maja 2006 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska .pdf Uchwały 2006 101.67 KB
1188. 041 Uchwała Nr 41 2000 z dnia 26 września 2000r.w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami ... .pdf Uchwały 2000 73.00 KB
1189. 041 Uchwała Nr 41-2001 z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku ze .pdf Uchwały 2001 293.24 KB
1190. 041 Uchwała Nr 41-2002 z dnia 28 sierpnia 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku . .pdf Uchwały 2002 94.32 KB
1191. 041 Uchwała Nr 41-99 z dnia 15 grudnia 1999r w sprawie przyjęcia zmian do projektu Uchwały Rady Powiatu w Przemyślu w sprawie budżetu Powiatu Przemyskiego n.PDF Uchwały 1999 42.50 KB
1192. 041 Uchwała Nr 50-2003 z dnia 30 czerwca 2003.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2003 rok w związku ... .pdf Uchwały 2003 110.75 KB
1193. 041 Uchwała Nr 59-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór banku na zaciągnięcie kredytu .pdf Uchwały 2007 149.63 KB
1194. 041 Uchwała Nr VII-61-2007 z dnia 28 czerwca 2007r.pdf Uchwały 2007 71.75 KB
1195. 041 Uchwała Nr XLI-281-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 54.85 KB
1196. 041 Uchwała Nr XLVIII302-2010 z dnia 28 czerwca 2010r..pdf Uchwały 2010 80.17 KB
1197. 041 Uchwała Nr XVII-125-2004 z dnia 30 czerwca 2004r.pdf Uchwały 2004 67.49 KB
1198. 041 Uchwała Nr XVII-142-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 101.20 KB
1199. 041 Uchwała Nr XXIX-199-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 50.57 KB
1200. 041 uchwała RP XXXIII-224-2009.PDF Uchwały 2009 540.42 KB
1201. 042a Uchwała Nr XVII-143-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 316.84 KB
1202. 042a załącznik do uchwały Nr 42-01.pdf Uchwały 2001 0.00 KB
1203. 042a załącznik do uchwały Nr 42-02.pdf Uchwały 2002 68.22 KB
1204. 042a załącznik do uchwały Nr 42-99.pdf Uchwały 1999 23.98 KB
1205. 042a załącznik nr 1 do uchwały Nr 51-03.pdf Uchwały 2003 155.82 KB
1206. 042b załącznik nr 2 do uchwały Nr 51-03.pdf Uchwały 2003 274.77 KB
1207. 042 Uchwała Nr 134-2004 z dnia 3 września 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 168.59 KB
1208. 042 Uchwała Nr 167-2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. w spr. zman w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Uchwały 2008 198.75 KB
1209. 042 Uchwała Nr 200-2005 z dnia 15 czerwca 2005 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora DPS w Huwnikach.pdf Uchwały 2005 77.42 KB
1210. 042 Uchwała Nr 262-2006 z dnia 9 maja 2006 w spr. upoważnienia specjalisty ds. gospodarczych i administracyjnych w DPS.pdf Uchwały 2006 65.55 KB
1211. 042 Uchwała Nr 42-2000 z dnia 4 października 2000r.w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.. .pdf Uchwały 2000 59.90 KB
1212. 042 Uchwała Nr 42-2001 z dnia 29 sierpnia 2001r.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu ba .pdf Uchwały 2001 98.42 KB
1213. 042 Uchwała Nr 42-2002 z dnia 17 września 2002. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w ramach działu...pdf Uchwały 2002 88.88 KB
1214. 042 Uchwała Nr 42-99 z dnia 15 grudnia 1999r.w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami .pdf Uchwały 1999 39.28 KB
1215. 042 Uchwała Nr 51-2003 z dnia 30 czerwca 2003.w sprawie zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok....pdf Uchwały 2003 73.81 KB
1216. 042 Uchwała Nr 60-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach. .pdf Uchwały 2007 135.78 KB
1217. 042 Uchwała Nr VII-62-2007 z dnia 28 czerwca 2007r.pdf Uchwały 2007 86.52 KB
1218. 042 Uchwała Nr XLI-282-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 55.17 KB
1219. 042 Uchwała Nr XLVIII-303-2010 z dnia 28 czerwca 2010r..pdf Uchwały 2010 377.85 KB
1220. 042Uchwała Nr XVII-126-2004 z dnia 30 czerwca 2004r.pdf Uchwały 2004 92.93 KB
1221. 042 Uchwała Nr XVII-143-2008 z dnia 29 kwietnia 2008r..pdf Uchwały 2008 65.27 KB
1222. 042 Uchwała Nr XXIX-200-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 51.10 KB
1223. 042 uchwała RP XXXIII-225-2009.PDF Uchwały 2009 132.47 KB
1224. 043a załącznik nr 1 do uchwały Nr 61-07.pdf Uchwały 2007 63.34 KB
1225. 043b załącznik nr 2 do uchwały Nr 61-07.pdf Uchwały 2007 78.83 KB
1226. 043 Uchwała Nr 135-2004 z dnia 3 września 2004 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społeczne .pdf Uchwały 2004 66.54 KB
1227. 043 Uchwała Nr 168-2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w spr. zmian w budżecie w zw. z uruchom. rezerwy cel..pdf Uchwały 2008 135.86 KB
1228. 043 Uchwała Nr 201-2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia z Powiatem Jarosławski.pdf Uchwały 2005 80.64 KB
1229. 043 Uchwała Nr 263-2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego .pdf Uchwały 2006 72.09 KB
1230. 043 Uchwała Nr 43-2000 z dnia 4 października 2000r.w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów.pdf Uchwały 2000 69.00 KB
1231. 043 Uchwała Nr 43-2001 z dnia 29 sierpnia 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku. .pdf Uchwały 2001 88.13 KB
1232. 043 Uchwała Nr 43-2002 z dnia 25 września 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok w związku.. .pdf Uchwały 2002 92.37 KB
1233. 043 Uchwała Nr 43-99 z dnia 15 grudnia 1999r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Nienadowej do zawarcia umowy-dzierżawy .pdf Uchwały 1999 40.81 KB
1234. 043 Uchwała Nr 52-2003 z dnia 30 czerwca 2003.w sprawie udzielenia upoważnienia .pdf Uchwały 2003 76.27 KB
1235. 043 Uchwała Nr 61-2007 z dnia 10 maja 2007 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej.pdf Uchwały 2007 93.82 KB
1236. 043 Uchwała Nr VII-63-2007 z dnia 28 czerwca 2007r.pdf Uchwały 2007 87.09 KB
1237. 043 Uchwała Nr XLI-283-2006 z dnia 30 czerwca 2006r.pdf Uchwały 2006 56.04 KB
1238. 043 Uchwała Nr XLIX-304-2010 z dnia 6 sierpnia 2010r..pdf Uchwały 2010 192.31 KB
1239. 043 Uchwała Nr XVIII-127-2004 z dnia 29 lipca 2004r.pdf Uchwały 2004 42.85 KB
1240. 043 Uchwała Nr XVIII-144-2008 z dnia 23 maja 2008r..pdf Uchwały 2008 81.52 KB
1241. 043 Uchwała Nr XXIX-201-2005 z dnia 25 maja 2005r.pdf Uchwały 2005 44.43 KB
1242. 043 uchwała RP XXXIV-226-2009.PDF Uchwały 2009 275.02 KB
1243. 044a Uchwała Nr VII-64-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 95.49 KB
1244. 044a Uchwała Nr XVIII-145-08 załącznik Nr 1.pdf Uchwały 2008 65.46 KB
1245. 044a załącznik do uchwały Nr 202-05.pdf Uchwały 2005 80.30 KB
1246. 044a załącznik do uchwały Nr 44-99.pdf Uchwały 1999 135.84 KB
1247. 044a załącznik nr 1 do uchwały Nr 44-02.pdf Uchwały 2002 53.09 KB
1248. 044b Uchwała Nr XVIII-145-08 załącznik Nr 2.pdf Uchwały 2008 89.40 KB
1249. 044b załącznik nr 2 do uchwały Nr 44-02.pdf Uchwały 2002 94.94 KB
1250. 044 Uchwała Nr 136-2004 z dnia 3 września 2004 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach .pdf Uchwały 2004 69.30 KB
1251. 044 Uchwała Nr 169-2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r.pdf Uchwały 2008 139.48 KB
1252. 044 Uchwała Nr 202-2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Uchwały 2005 81.72 KB
1253. 044 Uchwała Nr 264-2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie zrzeczenia się przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Przemyślu.pdf Uchwały 2006 93.04 KB
1254. 044 Uchwała Nr 44-2000 z dnia 18 października 2000r.zmieniająca Uchwałę Nr 36-2000 Zarządu Powiatu Przemyskiego ....pdf Uchwały 2000 67.59 KB
1255. 044 Uchwała Nr 44-2001 z dnia 29 sierpnia 2001r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w banku .. .pdf Uchwały 2001 64.63 KB
1256. 044 Uchwała Nr 44-2002 z dnia 2 października 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok .. .pdf Uchwały 2002 186.87 KB
1257. 044 Uchwała Nr 44-99 z dnia 28 grudnia 1999r w sprawie zmian budżetu Powiatu na 1999 rok w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania własne, przeni.PDF Uchwały 1999 82.93 KB
1258. 044 Uchwała Nr 53-2003 z dnia 30 czerwca 2003. w sprawie udzielenia upoważnienia.pdf Uchwały 2003 74.19 KB
1259. 044 Uchwała Nr 62-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki.pdf Uchwały 2007 89.34 KB
1260. 044 Uchwała Nr VII-64-2007 z dnia 28 czerwca 2007r.pdf Uchwały 2007 95.57 KB
1261. 044 Uchwała Nr XLII-284-2006 z dnia 11 lipca 2006r.pdf Uchwały 2006 138.19 KB
1262. 044 Uchwała Nr XLIX-305-2010 z dnia 6 sierpnia 2010r..pdf Uchwały 2010 92.90 KB
1263. 044 Uchwała Nr XVIII-128-2004 z dnia 29 lipca 2004r.pdf Uchwały 2004 63.91 KB
1264. 044 Uchwała Nr XVIII-145-2008 z dnia 23 maja 2008r..pdf Uchwały 2008 264.51 KB
1265. 044 Uchwała Nr XXX-202-2005 z dnia 28 czerwca 2005r.pdf Uchwały 2005 45.39 KB
1266. 044 uchwała RP XXXIV-227-2009.PDF Uchwały 2009 304.66 KB
1267. 045a Uchwała Nr VII-65-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 74.78 KB
1268. 045a Uchwała Nr XLIII-285-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 51.43 KB
1269. 045a Uchwała Nr XXX-203-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 2.54 MB
1270. 045a załącznik do uchwały Nr 170-08.pdf Uchwały 2008 68.50 KB
1271. 045a załącznik do uchwały Nr 45-99.pdf Uchwały 1999 136.58 KB
1272. 045a załącznik nr 1 do uchwały Nr 137-04.pdf Uchwały 2004 69.24 KB
1273. 045b załącznik nr 2 do uchwały Nr 137-04.pdf Uchwały 2004 98.55 KB
1274. 045 Uchwała Nr 137-2004 z dnia 22 września 2004.w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej .pdf Uchwały 2004 84.99 KB
1275. 045 Uchwała Nr 170-2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w spr. zmian zadań w ramach środków na usuwanie szkód pow..pdf Uchwały 2008 111.13 KB
1276. 045 Uchwała Nr 203-2005 z dnia 27 czerwca 2005w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu. .pdf Uchwały 2005 75.31 KB
1277. 045 Uchwała Nr 265-2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu.pdf Uchwały 2006 54.34 KB
1278. 045 Uchwała Nr 45-2000 z dnia 18 października 2000r.w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. Wieloletni Plan .. .pdf Uchwały 2000 79.38 KB
1279. 045 Uchwała Nr 45-2001 z dnia 29 sierpnia 2001r.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych .. .pdf Uchwały 2001 71.29 KB
1280. 045 Uchwała Nr 45-2002 z dnia 23 października 2002.w sprawie zaskarżenia postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie... .pdf Uchwały 2002 61.93 KB
1281. 045 Uchwała Nr 45-99 z dnia 28 grudnia 1999r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu .pdf Uchwały 1999 37.86 KB
1282. 045 Uchwała Nr 54-2003 z dnia 30 czerwca 2003.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego .pdf Uchwały 2003 77.51 KB
1283. 045 Uchwała Nr 63-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki.pdf Uchwały 2007 89.79 KB
1284. 045 Uchwała Nr VII-65-2007 z dnia 28 czerwca 2007r.pdf Uchwały 2007 264.03 KB
1285. 045 Uchwała Nr XLIII-285-2006 z dnia 17 sierpnia 2006r.pdf Uchwały 2006 49.72 KB
1286. 045 Uchwała Nr XLIX-306-2010 z dnia 6 sierpnia 2010r..pdf Uchwały 2010 309.24 KB
1287. 045 Uchwała Nr XVIII-129-2004 z dnia 29 lipca 2004r.pdf Uchwały 2004 69.21 KB
1288. 045 Uchwała Nr XVIII-146-2008 z dnia 23 maja 2008r..pdf Uchwały 2008 158.57 KB
1289. 045 Uchwała Nr XXX-203-2005 z dnia 28 czerwca 2005r.pdf Uchwały 2005 33.44 KB
1290. 045 uchwała RP XXXIV-228-2009.PDF Uchwały 2009 522.41 KB
1291. 046a Uchwała Nr XXX-204-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 84.79 KB
1292. 046a załącznik do uchwały Nr 138-04.pdf Uchwały 2004 136.25 KB
1293. 046a załącznik do uchwały Nr 55-03.pdf Uchwały 2003 91.73 KB
1294. 046a załącznik nr 1 do uchwały Nr 46-00.pdf Uchwały 2000 68.33 KB
1295. 046a załącznik nr 1 do uchwały Nr 46-01.pdf Uchwały 2001 52.58 KB
1296. 046a załącznik nr 1 do uchwały Nr 46-02.pdf Uchwały 2002 75.93 KB
1297. 046b załącznik nr 2 do uchwały Nr46-00.pdf Uchwały 2000 89.56 KB
1298. 046b załącznik nr 2 do uchwały Nr 46-01.pdf Uchwały 2001 50.05 KB
1299. 046b załącznik nr 2 do uchwały Nr 46-02.pdf Uchwały 2002 130.94 KB
1300. 046c załącznik nr 3 do uchwały Nr 46-00.pdf Uchwały 2000 63.07 KB
1301. 046c załącznik nr 3 do uchwały Nr 46-01.pdf Uchwały 2001 53.69 KB
1302. 046 Uchwała Nr 138-2004 z dnia 29 września 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 84.08 KB
1303. 046 Uchwała Nr 171-2008 z dnia 4 września 2008r. w spr. wyrażenia opinii do projektów, program ochrony środ..pdf Uchwały 2008 70.81 KB
1304. 046 Uchwała Nr 204-2005 z dnia 19 lipca 2005 w spr.zlecenia prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krasiczyni.pdf Uchwały 2005 61.48 KB
1305. 046 Uchwała Nr 266-2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie określenia zadań remontowych przyjętych w budżecie Powiatu Przemy.pdf Uchwały 2006 84.41 KB
1306. 046 Uchwała Nr 46-2000 z dnia 3 listopada 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku...pdf Uchwały 2000 237.90 KB
1307. 046 Uchwała Nr 46-2001 z dnia 5 września 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 w związku ze.. .pdf Uchwały 2001 156.82 KB
1308. 046 Uchwała Nr 46-2002 z dnia 23 października 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2002 rok ... .pdf Uchwały 2002 178.90 KB
1309. 046 Uchwała Nr 46-99 z dnia 28 grudnia 1999r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 1999 rok w związku z przeniesieniem wydatków między paragr .PDF Uchwały 1999 39.80 KB
1310. 046 Uchwała Nr 55-2003 z dnia 9 lipca 2003. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15-2003 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 31 marca .pdf Uchwały 2003 84.45 KB
1311. 046 Uchwała Nr 64-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z realizacji Gminnego.pdf Uchwały 2007 88.67 KB
1312. 046 Uchwała Nr VII-66-2007 z dnia 28 czerwca 2007r.pdf Uchwały 2007 88.64 KB
1313. 046 Uchwała Nr XLIII-286-2006 z dnia 17 sierpnia 2006r.pdf Uchwały 2006 43.94 KB
1314. 046 Uchwała Nr XLIX-307-2010 z dnia 6 sierpnia 2010r..pdf Uchwały 2010 81.73 KB
1315. 046 Uchwała Nr XVIII-130-2004 z dnia 29 lipca 2004r.pdf Uchwały 2004 51.76 KB
1316. 046 Uchwała Nr XVIII-147-2008 z dnia 23 maja 2008r..pdf Uchwały 2008 89.01 KB
1317. 046 Uchwała Nr XXX-204-2005 z dnia 28 czerwca 2005r.pdf Uchwały 2005 52.88 KB
1318. 046 uchwała RP XXXIV-229-2009.PDF Uchwały 2009 196.47 KB
1319. 047a załącznik do uchwały Nr 139-04.pdf Uchwały 2004 88.47 KB
1320. 047a załącznik do uchwały Nr 47-01.pdf Uchwały 2001 559.53 KB
1321. 047 Uchwała Nr 139-2004 z dnia 7 października 2004.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok.pdf Uchwały 2004 282.20 KB
1322. 047 Uchwała Nr 172-2008 z dnia 4 września 2008r. w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Uchwały 2008 132.35 KB
1323. 047 Uchwała Nr 205-2005 z dnia 19 lipca 2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli .pdf Uchwały 2005 77.62 KB
1324. 047 Uchwała Nr 267-2006 z dnia 17 maja 2006 w spr. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania .pdf Uchwały 2006 157.12 KB
1325. 047 Uchwała Nr 47-2000 z dnia 3 listopada 2000r. zmieniająca Uchwałę Nr. 362000 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia ....pdf Uchwały 2000 153.66 KB
1326. 047 Uchwała Nr 47-2001 z dnia 24 września 2001r.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu .. .pdf Uchwały 2001 121.64 KB
1327. 047 Uchwała Nr 47-2002 z dnia 23 października 2002.w sprawie ustalenia zasad dzierżawy w roku 2003 części działki ... .pdf Uchwały 2002 207.54 KB
1328. 047 Uchwała Nr 56-2003 z dnia 9 lipca 2003.w sprawie ustalenia wymiaru etatu na stanowisku ds. zamówień publicznych .pdf Uchwały 2003 55.19 KB
1329. 047 Uchwała Nr 65-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie przyjęcia przedłożonego Sprawozdania z realizacji Gminnego .pdf Uchwały 2007 87.75 KB
1330. 047 Uchwała Nr VII-67-2007 z dnia 28 czerwca 2007r.pdf Uchwały 2007 69.04 KB
1331. 047 Uchwała Nr XLIII-287-2006 z dnia 17 sierpnia 2006r.pdf Uchwały 2006 51.89 KB
1332. 047 Uchwała Nr XLIX-308-2010 z dnia 6 sierpnia 2010r..pdf Uchwały 2010 87.16 KB
1333. 047 Uchwała Nr XVIII-131-2004 z dnia 29 lipca 2004.pdf Uchwały 2004 52.26 KB
1334. 047 Uchwała Nr XVIII-148-2008 z dnia 23 maja 2008r..pdf Uchwały 2008 79.88 KB
1335. 047 Uchwała Nr XXX-205-2005 z dnia 28 czerwca 2005r.pdf Uchwały 2005 82.42 KB
1336. 047 uchwała RP XXXV-230-2009.PDF Uchwały 2009 229.85 KB
1337. 048a Uchwała Nr XLIII-288-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 113.38 KB
1338. 048a Uchwała Nr XVIII-132-04 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2004 46.61 KB
1339. 048a Uchwała Nr XVIII-149-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 95.34 KB
1340. 048a Uchwała Nr XXX-206-05 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2005 48.86 KB
1341. 048a załącznik do uchwały Nr 140-04.pdf Uchwały 2004 74.93 KB
1342. 048a załącznik do uchwały Nr 206-05.pdf Uchwały 2005 0.00 KB
1343. 048a załącznik do uchwały Nr 268-06.pdf Uchwały 2006 56.69 KB
1344. 048a załącznik do uchwały Nr 48-00.pdf Uchwały 2000 429.85 KB
1345. 048a załącznik do uchwały Nr 66-07.pdf Uchwały 2007 140.95 KB
1346. 048b Uchwała Nr XVIII-132-04 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2004 52.53 KB
1347. 048b Uchwała Nr XXX-206-05 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2005 55.59 KB
1348. 048 Uchwała Nr 140-2004 z dnia 19 października 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok .pdf Uchwały 2004 249.59 KB
1349. 048 Uchwała nr 173-2008 z dnia 15 września 2008r. w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Uchwały 2008 141.58 KB
1350. 048 Uchwała Nr 206-2005 z dnia 19 lipca 2005 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Budowania Lokalnego Systemu Opie.pdf Uchwały 2005 70.59 KB
1351. 048 Uchwała Nr 268-2006 z dnia 31 maja 2006 w spr. zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok .pdf Uchwały 2006 164.06 KB
1352. 048 Uchwała Nr 48-2000 z dnia 3 listopada 2000r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej .pdf Uchwały 2000 79.71 KB
1353. 048 Uchwała Nr 48-2001 z dnia 24 września 2001r. w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym ..pdf Uchwały 2001 61.73 KB
1354. 048 Uchwała Nr 48-2002 z dnia 30 października 2002.w sprawie powierzenia P. Stanisławowi Rogale obowiązków likwidatora .pdf Uchwały 2002 61.15 KB
1355. 048 Uchwała Nr 57-2003 z dnia 17 lipca 2003.w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania wniosku .. .pdf Uchwały 2003 71.17 KB
1356. 048 Uchwała Nr 66-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Uchwały 2007 209.95 KB
1357. 048 Uchwała Nr VIII-68-2007 z dnia 6 lipca 2007r.pdf Uchwały 2007 89.80 KB
1358. 048 Uchwała Nr XLIII-288-2006 z dnia 17 sierpnia 2006r.pdf Uchwały 2006 299.32 KB
1359. 048 Uchwała Nr XLIX-309-2010 z dnia 6 sierpnia 2010r..pdf Uchwały 2010 449.09 KB
1360. 048 Uchwała Nr XVIII-132-2004 z dnia 29 lipca 2004r.pdf Uchwały 2004 133.93 KB
1361. 048 Uchwała Nr XVIII-149-2008 z dnia 23 maja 2008r..pdf Uchwały 2008 81.93 KB
1362. 048 Uchwała Nr XXX-206-2005 z dnia 28 czerwca 2005r.pdf Uchwały 2005 151.24 KB
1363. 048 uchwała RP XXXV-231-2009.PDF Uchwały 2009 149.00 KB
1364. 049a Uchwała Nr IX-69-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 94.18 KB
1365. 049a Uchwała Nr XLIII-289-06 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2006 257.15 KB
1366. 049a Uchwała Nr XVIII-150-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 133.74 KB
1367. 049a uchwała RP XXXVI-232-2009.PDF Uchwały 2009 469.23 KB
1368. 049a załącznik do uchwały Nr 141-04.pdf Uchwały 2004 224.23 KB
1369. 049a załącznik do uchwały Nr 174-08.pdf Uchwały 2008 63.97 KB
1370. 049a załącznik nr 1 do uchwały Nr 49-01.pdf Uchwały 2001 43.41 KB
1371. 049a załącznik nr 1 do uchwały Nr 58-03.pdf Uchwały 2003 63.58 KB
1372. 049a załącznik nr 1 do uchwały Nr I-02.pdf Uchwały 2002 64.70 KB
1373. 049b Uchwała Nr XLIII-289-06 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2006 273.61 KB
1374. 049b uchwała RP XXXVI-232-2009.PDF Uchwały 2009 445.45 KB
1375. 049b załącznik nr 2 do uchwały Nr 49-01.pdf Uchwały 2001 86.98 KB
1376. 049b załącznik nr 2 do uchwały Nr 58-03.pdf Uchwały 2003 83.16 KB
1377. 049b załącznik nr 2 do uchwały Nr I-02.pdf Uchwały 2002 163.76 KB
1378. 049c Uchwała Nr XLIII-289-06 załącznik nr 3.pdf Uchwały 2006 225.65 KB
1379. 049c załącznik nr 3 do uchwały Nr 49-01.pdf Uchwały 2001 53.40 KB
1380. 049 Uchwała Nr 141-2004 z dnia 19 października 2004 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska.pdf Uchwały 2004 64.70 KB
1381. 049 Uchwała Nr 174-2008 z dnia 18 września 2008r. w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Org. DPS w Huwnikach.pdf Uchwały 2008 68.89 KB
1382. 049 Uchwała Nr 207-2005 z dnia 19 lipca 2005 w sprawie upoważnień do składania oświadczeń woli .pdf Uchwały 2005 80.08 KB
1383. 049 Uchwała Nr 269-2006 z dnia 13 czerwca 2006 w sprawie określenia planu dofinansowania form kształcenia .pdf Uchwały 2006 119.83 KB
1384. 049 Uchwała Nr 49-2000 z dnia 15 listopada 2000r.w sprawie udzielenia upoważnienia .pdf Uchwały 2000 53.71 KB
1385. 049 Uchwała Nr 49-2001 z dnia 24 września 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku...pdf Uchwały 2001 155.30 KB
1386. 049 Uchwała Nr 58-2003 z dnia 23 lipca 2003.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2003 rok w związku ze zmianą .. .pdf Uchwały 2003 192.87 KB
1387. 049 Uchwała Nr 67-2007 z dnia 24 maja 2007w sprawie powołania Komisji ds. naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Placówki .pdf Uchwały 2007 102.31 KB
1388. 049 Uchwała Nr I-2002 z dnia 27 listopada 2002.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego . .pdf Uchwały 2002 203.43 KB
1389. 049 Uchwała Nr IX-69-2007 z dnia 16 sierpnia 2007r.pdf Uchwały 2007 99.56 KB
1390. 049 Uchwała Nr XLIII-289-2006 z dnia 17 sierpnia 2006r.pdf Uchwały 2006 300.67 KB
1391. 049 Uchwała Nr XLIX-310-2010 z dnia 6 sierpnia 2010r..pdf Uchwały 2010 95.03 KB
1392. 049 Uchwała Nr XVIII-133-2004 z dnia 29 lipca 2004r.pdf Uchwały 2004 33.30 KB
1393. 049 Uchwała nr XVIII-150-2008 z dnia 23 maja 2008r..pdf Uchwały 2008 65.80 KB
1394. 049 Uchwała Nr XXX-207-2005 z dnia 28 czerwca 2005r.pdf Uchwały 2005 94.92 KB
1395. 049 uchwała RP XXXVI-232-2009.PDF Uchwały 2009 474.36 KB
1396. 04 odpowiedź na pytania 2 76.51 KB
1397. 05 85.81 KB
1398. 050a Uchwała Nr IX-70-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 155.69 KB
1399. 050a Uchwała Nr XLIII-290-06 załącznik.pdf Uchwały 2006 282.60 KB
1400. 050a Uchwała Nr XVIII-151-08 załącznik.pdf Uchwały 2008 132.27 KB
1401. 050aUchwała Nr XXX-208-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 54.64 KB
1402. 050a załącznik do uchwały Nr 142-04.pdf Uchwały 2004 85.21 KB
1403. 050a załącznik do uchwały Nr 208-05.pdf Uchwały 2005 93.03 KB
1404. 050a załącznik nr 1 do uchwały Nr 50-01.pdf Uchwały 2001 62.82 KB
1405. 050b załącznik nr 2 do uchwały Nr 50-01.pdf Uchwały 2001 79.39 KB
1406. 050 Uchwała Nr 142-2004 z dnia 28 października 2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2004 rok.pdf Uchwały 2004 199.59 KB
1407. 050 Uchwała Nr 175-2008 z dnia 30 września 2008r. w spr. wyboru banku na wykonanie obsługi bankowej budżetu Pow..pdf Uchwały 2008 65.70 KB
1408. 050 Uchwała Nr 208-2005 z dnia 28 lipca 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Uchwały 2005 176.20 KB
1409. 050 Uchwała Nr 270-2006 z dnia 13 czerwca 2006 w spr. wyrażenia zgody na najem pomieszczeń na okres powyżej trzech lat.pdf Uchwały 2006 73.30 KB
1410. 050 Uchwała Nr 50-2000 z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.pdf Uchwały 2000 57.63 KB
1411. 050 Uchwała Nr 50-2001 z dnia 26 września 2001r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2001 rok w związku .pdf Uchwały 2001 154.18 KB
1412. 050 Uchwała Nr 59-2003 z dnia 23 lipca 2003.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dubiecku. .pdf Uchwały 2003 77.83 KB
1413. 050 Uchwała Nr 68-2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Stanisława Palucha .pdf Uchwały 2007 122.52 KB
1414. 050 Uchwała Nr II-2002 z dnia 27 listopada 2002.w sprawie powołania Dyrektora Domu Pomocy Społec .pdf Uchwały 2002 58.29 KB
1415. 050 Uchwała Nr IX-70-2007 z dnia 16 sierpnia 2007r.pdf Uchwały 2007 379.82 KB
1416. 050 Uchwała Nr L-311-2010 z dnia 23 sierpnia 2010r..pdf Uchwały 2010 195.03 KB
1417. 050 Uchwała Nr XIX-134-2004 z dnia 7 września 2004r.pdf Uchwały 2004 44.65 KB
1418. 050 Uchwała Nr XLIII-290-2006 z dnia 17 sierpnia 2006r.pdf Uchwały 2006 35.94 KB
1419. 050 Uchwała Nr XVIII-151-2008 z dnia 23 maja 2008r..pdf Uchwały 2008 65.34 KB
1420. 050 Uchwała Nr XXX-208-2005 z dnia 28 czerwca 2005r.pdf Uchwały 2005 63.06 KB
1421. 050 uchwała RP XXXVI-233-2009.PDF Uchwały 2009 592.32 KB
1422. 051a Uchwała Nr XIX-135-04 załącznik.pdf Uchwały 2004 44.98 KB
1423. 051a Uchwała Nr XIX-152-08 załącznik Nr 1.pdf Uchwały 2008 71.04 KB
1424. 051a Uchwała Nr XXXI-209-05 załącznik.pdf Uchwały 2005 56.80 KB
1425. 051a załącznik do uchwały Nr 69-07.pdf Uchwały 2007 105.66 KB
1426. 051a załącznik nr 1 do uchwały Nr 51-00.pdf Uchwały 2000 96.77 KB
1427. 051b Uchwała Nr XIX-152-08 załącznik Nr 2.pdf Uchwały 2008 93.15 KB
1428. 051b załącznik nr 2 do uchwały Nr 51-00.pdf Uchwały 2000 121.91 KB
1429. 051c załącznik nr 3 do uchwały Nr 51-00.pdf Uchwały 2000 81.77 KB
1430. 051 Uchwała Nr 143-2004 z dnia 15 listopada 2004 w sprawie powołania komisji stypendialnej działającej w ramach projekt.pdf Uchwały 2004 108.60 KB
1431. 051 Uchwała Nr 176-2008 z dnia 30 września 2008r. w spr. zmian w budżecie Pow. Przem. na 2008r..pdf Uchwały 2008 251.64 KB
1432. 051 Uchwała Nr 209-2005 z dnia 28 lipca 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania .pdf Uchwały 2005 155.19 KB
1433. 051 Uchwała Nr 271-2006 z dnia 13 czerwca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Uchwały 2006 85.02 KB
1434. 051 Uchwała Nr 51-2000 z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku.pdf Uchwały 2000 292.98 KB
1435. 051 Uchwała Nr 51-2001 z dnia 26 września 2001r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w banku .. .pdf Uchwały 2001 63.95 KB
1436. 051 Uchwała Nr 60-2003 z dnia 23 lipca 2003.w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Przemyślu .pdf Uchwały 2003 79.73 KB
1437. 051 Uchwała Nr 69-2007 z dnia 5 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2007 rok.pdf Uchwały 2007 112.85 KB
1438. 051 Uchwała Nr III-2002 z dnia 4 grudnia 2002.w sprawie potwierdzenia dokonania czynności zaw... .pdf Uchwały 2002 67.50 KB
1439. 051 Uchwała Nr IX-71-2007 z dnia 16 sierpnia 2007r.pdf Uchwały 2007 103.41 KB
1440. 051 Uchwała Nr L-312-2010 z dnia 23 sierpnia 2010r..pdf Uchwały 2010 91.27 KB
1441. 051 Uchwała Nr XIX-135-2004 z dnia 7 września 2004r.pdf Uchwały 2004 59.03 KB
1442. 051 Uchwała Nr XIX-152-2008 z dnia 2 lipca 2008r..pdf Uchwały 2008 373.18 KB
1443. 051 Uchwała Nr XLIII-291-2006 z dnia 17 sierpnia 2006r.pdf Uchwały 2006 44.32 KB
1444. 051 Uchwała Nr XXXI-209-2005 z dnia 19 lipca 2005r.pdf Uchwały 2005 61.83 KB
1445. 051 uchwała RP XXXVI-234-2009.PDF Uchwały 2009 126.22 KB
1446. 052a Uchwała Nr X-72-07 załącznik.pdf Uchwały 2007 433.87 KB
1447. 052a Uchwała Nr XXXI-210-05 załącznik nr 1.pdf Uchwały 2005 50.57 KB
1448. 052a załącznik do uchwały Nr 210-05.pdf Uchwały 2005 77.78 KB
1449. 052a załącznik nr 1 do uchwały Nr 52-00.pdf Uchwały 2000 74.98 KB
1450. 052b Uchwała Nr XXXI-210-05 załącznik nr 2.pdf Uchwały 2005 371.68 KB
1451. 052b załącznik nr 2 do uchwały Nr 52-00.pdf Uchwały 2000 237.55 KB
1452. 052 Uchwała Nr 144-2004 z dnia 15 listopada 2004 w sprawie powołania komisji stypendialnej działającej w ramach projekt.pdf Uchwały 2004 117.20 KB
1453. 052 Uchwała Nr 177-2008 z dnia 30 września 2008r. w spr. udzielenia ipoważnienia do składania woli Zarzad.pdf Uchwały 2008 3.26 MB
1454. 052 Uchwała Nr 210-2005 z dnia 26 sierpnia 2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2005 rok.pdf Uchwały 2005 163.85 KB
1455. 052 Uchwała Nr 272-2006 z dnia 21 czerwca 2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2006 rok.pdf Uchwały 2006 104.64 KB
1456. 052 Uchwała Nr 52-2000 z dnia 13 grudnia 2000r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przemyskiego na 2000 rok w związku....pdf